Gramps 5.1 Wiki Manual/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search

Toto je Wiki manuál pre verziu 5.1 programu Gramps. Všetci používatelia sú podporovaní, aby upravili túto príručku tak, aby sa zlepšila jej čitateľnosť a použiteľnosť.

Gramps-notes.png
Manuál Gramps je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.


Posledný kompletný slovenský manuál 3.2.x je dostupný na tomto linku:

Úplné sú len verzie príručky vo formáte PDF.

Predchádzajúca Index Nasledujúca


Gramp-Small-background-wiki-2020.jpg

Skúmajte, organizujte a zdieľajte svoj rodinný strom s Gramps.

Gramps je bezplatný softvérový projekt a komunita. Snažíme sa vytvoriť genealogický program, ktorý je intuitívny pre amatérov a s mnohými vymoženosťami pre profesionálnych genealógov. Je to komunitný projekt, vytvorený, vyvinutý a riadený genealógmi.

Abstrakt

Tento Wiki manuál Gramps pre verziu 5.1 je online používateľská príručka, ktorá podrobne opisuje väčšinu aspektov programu Gramps, databázy na zhromažďovanie genealogických informácií. V Friday, 10 May 2024 je najaktuálnejšou verziou programu Gramps verzia 5.1.4. Program Gramps aj sprievodná príručka Wiki boli preložené do viacerých jazykov.

Staršie príručky Wiki nájdete v archívnych verziách vytvorených pre predchádzajúce vydania programu Gramps. Posledná príručka na stiahnutie (na offline použitie) bola vydaná v roku 2012 pre verziu 3.3.x programu Gramps.

Ak chcete preskúmať ďalšie zdroje informácií o používaní programu Gramps, pozrite si Informačný portál.

Obsah

Predslov
Prečo používať Gramps?
Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli

Vizuálny sprievodca rozhraním Gramps

 1. Čo je nové?
  1. Pred aktualizáciou
  2. Viditeľné zmeny jadra
   1. Dátový model
   2. Primárne zmeny
   3. GUI
   4. Miesto
   5. Správy, nástroje, gramplety
   6. Import/Export
   7. Nové doplnky
  3. Zmeny pod kapotou
   1. Závislosti
  4. Ďalšie informácie
   1. Rôzne
   2. Lokalizácia
   3. Cestovná mapa
   4. Zoznam zmien
 2. Začíname
  1. Prehľad
   1. Prepojenia
   2. Ochrana osobných údajov
   3. GEDCOM
  2. Spustenie Gramps
   1. Linux
   2. MS Windows
   3. Mac OS X
  3. Výber rodinného stromu
  4. Povedzte mi, ako začať hneď teraz!
  5. Získanie pomoci
 3. Hlavné okno
  1. Hlavné okno
   1. Titulný riadok okna
   2. Ponuka
    1. Vysúvacie ponuky
    2. Vyskakovacie ponuky
   3. Panel nástrojov
   4. Navigátor
   5. Zobrazovacia oblasť
   6. Stavový riadok a riadok priebehu
   7. Spodný panel a bočný panel
    1. Ponuka grampletov
     1. Dialógové okno Obnoviť predvolené nastavenia?
    2. Vyhľadávací panel
  2. Prepínanie režimov navigátora
   1. Režim navigátora kategórie (predvolené nastavenie)
   2. Režim rozpínacieho navigátora
   3. Režim rozbaľovacieho navigátora
  3. Prepínanie kategórií
  4. Prepínanie pohľadov
  5. Filtre
 4. Kategórie
  1. Kategórie navigátora
  2. Kategória Informačný panel
   1. Rozloženie grampletov
  3. Kategória Ľudia
   1. Stromový pohľad - Zoskupení ľudia
   2. Pohľad zoznam ľudí
   3. Karty spodného panela kategórie Ľudia
    1. Podrobnosti
    2. Galéria
    3. Udalosti
    4. Deti
    5. Citácie
    6. Poznámky
    7. Atribúty
    8. Odkazy
   4. Karty bočného panela kategória Ľudia
    1. Filter
  4. Kategória Vzťahy
   1. Zobrazenie kategórie Vzťahy
    1. Aktívna osoba
    2. Rodičia
     1. Selektor Výber rodiny
     2. Súrodenci
    3. Rodina
     1. Dialógové okno Zmena poradia vzťahov
     2. Deti
    4. Konfigurácia
   2. Karty spodného panela kategória Vzťahy
   3. Karty bočného panela kategória Vzťahy
  5. Kategória Rodiny
   1. Karty spodného panela kategória Rodiny
    1. Podrobnosti
    2. Galéria
    3. Udalosti
    4. Deti
    5. Citácie
    6. Poznámky
    7. Atribúty
    8. Odkazy
   2. Karty bočného panela kategória Rodiny
    1. Filter
  6. Kategória Grafy
   1. Pohľad Rodokmeň
    1. Konfigurujeme aktívny pohľad
   2. Pohľad Vejárový graf
    1. Konfigurujeme aktívny pohľad
   3. Pohľad Vejárový graf potomkov
    1. Konfigurujeme aktívny pohľad
   4. Pohľad 2-cestný vejárový graf
    1. Konfigurujeme aktívny pohľad
   5. Karty spodného panela kategória Grafy
   6. Karty bočného panela kategória Grafy
    1. Filter
  7. Kategória Udalosti
   1. Pohľad Udalosti
   2. Karty spodného panela kategória Udalosti
    1. Galéria
    2. Citácie
    3. Poznámky
    4. Atribúty
    5. Odkazy
   3. Karty bočného panela kategória Udalosti
    1. Filter
  8. Kategória Miesta
   1. ⚙ Možnosti konfigurácie
   2. Pohľad Zoznam miest
   3. Stromový pohľad Miesta
   4. Mapová služba
   5. Karty spodného panela kategória Miesta
    1. Podrobnosti
    2. Poloha
    3. Galéria
    4. Udalosti
    5. Citácie
    6. Poznámky
    7. Odkazy
   6. Karty bočného panela kategória Miesta
    1. Filter
  9. Kategória Zemepis
   1. Rôzne pohľady
    1. Všetky známe miesta
    2. Všetky známe miesta pre jednu rodinu
    3. Mohli sa stretnúť ?
    4. Všetky miesta súvisiace s udalosťami
    5. Všetky známe miesta pre jednu osobu
     1. Všetky známe miesta pre jednu osobu s grafickými informáciami (súbory KML)
    6. Každé bydlisko alebo sťahovanie pre jednu osobu a všetkých potomkov
    7. Mohli sa tieto dve rodiny stretnúť ?
   2. Používanie
    1. Konfigurácia
     1. Všetky pohľady
     2. Špecifické pohľady
    2. Ako priblížiť a pohybovať sa po mape ?
     1. Priblíženie a oddialenie mapy
     2. Pohyb po mape
    3. Akcie myši na mape
     1. tlačidlo 1 ( ľavé tlačidlo )
     2. tlačidlo 2 ( stredné tlačidlo )
     3. tlačidlo 3 ( pravé tlačidlo )
     4. Myš nad značkou
    4. Vyskakovacia ponuka
    5. Kliknutie na značku
    6. Pridanie alebo prepojenie na miesto
    7. Pridávanie miest zo súborov KML
    8. Ako zmeniť poskytovateľa mapy ?
    9. Môžeme zmeniť farbu značky ?
    10. Ako získať/odstrániť krížik ?
    11. Ako uzamknúť/odomknúť mapu ?
   3. Predpoklady na zobrazenie pohľadu Zemepis
   4. Možné problémy
   5. Karty spodného panela kategória Zemepis
   6. Karty bočného panela kategória Zemepis
   7. Filter
  10. Kategória Zdroje
   1. Stromový pohľad Citácia
   2. Pohľad Zoznam zdrojov
   3. Karty spodného panela kategória Zdroje
    1. Galéria
    2. Poznámky
    3. Odkazy
   4. Karty bočného panela kategória Zdroje
    1. Filter
  11. Kategória Citácie
   1. Pohľad zoznam citácií
   2. Karty spodného panela kategória Citácie
    1. Galéria
    2. Poznámky
    3. Odkazy
   3. Karty bočného panela kategória Citácie
    1. Filter
  12. Kategória Archívy
   1. Pohľad zoznam archívov
   2. Karty spodného panela kategória Archívy
    1. Podrobnosti
    2. Poznámky
    3. Odkazy
   3. Karty bočného panela kategória Archívy
    1. Filter
  13. Kategória Médiá
   1. Pohľad Zoznam médií
   2. Karty spodného panela kategória Médiá
    1. Náhľad
    2. Citácie
    3. Poznámky
    4. Atribúty
    5. Metadáta obrázkov
    6. Odkazy
   3. Karty bočného panela kategória Médiá
    1. Filter
  14. Kategória Poznámky
   1. Pohľad Zoznam poznámok
   2. Karty spodného panela kategória Poznámky
    1. Odkazy
   3. Karty bočného panela kategória Poznámky
    1. Filter
 5. Správa rodinných stromov
  1. Založenie nového rodinného stromu
   1. Okno správcu rodinných stromov
  2. Otvorenie rodinného stromu
   1. Režim len na čítanie
  3. Uloženie zmien v rodinnom strome
  4. Otvorenie databázy GEDCOM alebo XML
  5. Odstránenie rodinného stromu
  6. Premenovanie rodinného stromu
  7. Zálohovanie rodinného stromu
   1. Dialógové okno Zálohovanie
  8. Archivácia rodinného stromu
  9. Extrahovanie archívu rodinného stromu
  10. Odomknutie rodinného stromu
   1. Dialógové okno Prelomenie uzamknutia databázy "Názov rodinného stromu"?
  11. Oprava poškodeného rodinného stromu
  12. Konverzia rodinného stromu BSDDB do SQLite
  13. Importovanie údajov
   1. Dialógové okno Import rodinného stromu
   2. Import databázy GRAMPS V2.x
    1. Presun databázy Gramps 2.2 do databázy Gramps 3.x
   3. Import súborov Gramps XML a XML Package
   4. Import CSV programu Gramps
   5. Import GEDCOM
    1. Dialógové okno Kódovanie GEDCOM
    2. Dialógové okno Import štatistiky
    3. Dialógové okno Správa o importe GEDCOM
     1. Čítanie správy
    4. Obmedzenia importu GEDCOM
     1. HEADer, SUBMitter a SUBmissioN
     2. INDIvidual
     3. FAM_RECORD
     4. SOURCE_RECORD
     5. REPOSITORY_RECORD
     6. MULTIMEDIA_RECORD
     7. NOTE_RECORD
  14. Exportovanie údajov
   1. Dialógové okno Pomocník pre export
    1. Uloženie údajov
    2. Výber výstupného formátu
    3. Nastavenia exportu
     1. Filtre a ochrana osobných údajov
      1. Filter súkromia:
      2. Filter žijúcich:
      3. Filter osoby:
      4. Filter poznámky:
      5. Filter odkazu:
     2. Možnosti exportu špecifického formátu súboru
    4. Výber súboru na uloženie
    5. Konečné potvrdenie
    6. Zhrnutie
    7. Export tabuľky s hodnotami oddelenými čiarkami (CSV)
   2. Export GEDCOM
   3. Export GeneWeb
   4. Gramps XML (family tree) export
   5. Gramps XML Package (family tree and media) export
   6. Export Web Family Tree
   7. Export vCalendar
   8. Export vCard
 6. Import a export CSV
  1. Import/export tabuľky Gramps
  2. Export
  3. Import
   1. Ľudia
   2. Manželstvo
   3. Rodina
   4. Miesto
  4. Podrobnosti
   1. Príklad CSV s viacerými oblasťami
   2. Príklad CSV z tabuľky
 7. Pravdepodobne nažive
  1. Ako Gramps určí, či je niekto nažive?
  2. Náhrada Pravdepodobne nažive
  3. Filter Pravdepodobne nažive
  4. Gramplet Kalendár
 8. Zadávanie a úprava údajov: stručne
  1. Pridanie alebo úprava osoby
   1. Pridanie novej osoby
   2. Úprava existujúcej osoby
  2. Zadanie vzťahu
   1. Zadanie vzťahu pomocou pohľadu Vzťahy
   2. Zadanie vzťahu pomocou pohľadu Zoznam rodín
  3. Zadanie rodičov
  4. Zadanie detí
  5. Pridávanie fotografií a iných mediálnych objektov
  6. Úprava udalostí, citácií/zdrojov, miest a archívov
 9. Zadávanie a úprava údajov: podrobne
  1. Zadávanie a úprava údajov: podrobne - časť 1
   1. Úprava informácií o ľuďoch
    1. Dialógové okno Úprava osoby
    2. Sekcia Uprednostňované meno
    3. Viacnásobné priezviská
    4. Sekcia Všeobecné
    5. Uprednostňovaný obrázok
    6. Stránky karty Úprava osoby
     1. Udalosti
      1. Selektor Výber udalosti
     2. Mená
     3. Zdrojové citácie
     4. Atribúty
     5. Adresy
     6. Poznámky
      1. Selektor Výber poznámky
     7. Galéria
      1. Selektor Výber mediálneho objektu
     8. Internet
     9. Asociácie
      1. Editor odkazu osoby
       1. Selektor Výber osoby
     10. SPD
     11. Odkazy
   2. Úprava informácií o vzťahoch
    1. Dialógové okno Editor rodiny
     1. Selektor Výber otca
     2. Selektor Výber matky
    2. Stránky karty Editor rodiny
     1. Deti
      1. Selektor Výber dieťaťa
      2. Editor odkazu dieťaťa
       1. Karta Citácie zdroja
       2. Karta Poznámky
     2. Udalosti
     3. Zdrojové citácie
     4. Atribúty
     5. Poznámky
     6. Galéria
     7. SPD
      1. Editor obradu SPD
   3. Úprava dátumov
    1. Dialógové okno Výber dátumu
    2. Ukazatele platnosti dátumu
    3. Kvalita dátumu
    4. Formáty dátumov a porovnávacie pravidlá
    5. Kalendáre
     1. Švédsky kalendár
    6. Dvojité dátumy
     1. Alternatívny deň Nového roka
  2. Zadávanie a úprava údajov: podrobne - časť 2
   1. Úprava informácií o udalostiach
    1. Dialógové okno Nová udalosť
    2. Stránky karty Nová udalosť
     1. Zdrojové citácie
     2. Poznámky
     3. Galéria
     4. Atribúty
     5. Odkazy
   2. Úprava odkazov udalosti
    1. Dialógové okno Editor odkazu udalosti
     1. Referenčné informácie
      1. Stránky karty Referenčné informácie
       1. Všeobecne
       2. Poznámky
       3. Atribúty
     2. Zdieľané informácie
      1. Všeobecne
      2. Zdrojové citácie
      3. Atribúty
      4. Poznámky
      5. Galéria
      6. Odkazy
   3. Úprava informácií o mediálnych objektoch
    1. Dialógové okno Nové médium
    2. Stránky karty Nové médium
     1. Zdrojové citácie
     2. Atribúty
     3. Poznámky
     4. Odkazy
   4. Úprava odkazov mediálneho objektu
    1. Selektor Výber mediálneho objektu
    2. Dialógové okno Editor odkazu média
     1. Top sekcia
      1. Stránky karty Top sekcia
       1. Všeobecne
       2. Zdrojové citácie
       3. Atribúty
       4. Poznámky
     2. Zdieľané informácie
      1. Stránky karty Zdieľané informácie
       1. Všeobecne
      2. Odkazy
       1. Zdrojové citácie
       2. Atribúty
       3. Poznámky
   5. Úprava informácií o miestach
    1. Dialógové okno Editor miesta
    2. Stránky karty Editor miesta
     1. Enclosed By
      1. Selektor Výber miesta
      2. Editor odkazu miesta
     2. Alternatívne názvy
     3. Zdrojové citácie
     4. Poznámky
     5. Galéria
     6. Internet
     7. Odkazy
    3. Dialógové okno Editor názvu miesta
    4. Podporované formáty zemepisnej dĺžky/zemepisnej šírky
   6. Úprava informácií o zdrojoch
    1. Dialógové okno Nový zdroj
    2. Stránky karty Nový zdroj
     1. Poznámky
     2. Galéria
     3. Atribúty
     4. Archívy
      1. Selektor Výber archívu
     5. Odkazy
   7. Úprava zdrojových citácií
    1. Selektor Výber zdroja alebo citácie
    2. Dialógové okno Nová citácia
     1. Citačné informácie
      1. Selektor Výber zdroja
      2. Stránky karty Citačné informácie
     2. Zdieľané zdrojové informácie
   8. Úprava informácií o archívoch
    1. Dialógové okno Nový archív
    2. Stránky karty Nový archív
     1. Adresy
     2. Internet
     3. Poznámky
     4. Odkazy
   9. Úprava informácií o poznámkach
    1. Dialógové okno Editor novej poznámky
     1. Karta Poznámka
     2. Karta Odkazy
     3. Editor prepojenia
    2. Značenie a predformátovanie poznámok v správach
  3. Zadávanie a úprava údajov: podrobne - časť 3
   1. Editor mena
    1. Dialógové okno Editor mena
     1. Typ
     2. Sekcia Dané meno(á)
     3. Sekcia Rodové mená
    2. Stránky karty Editor mena
     1. Všeobecne
     2. Zdrojové citácie
     3. Poznámky
   2. Atribúty
    1. Dialógové okno Editor atribútu
    2. Stránky_karty_Editor_atribútu
     1. Zdrojové citácie
     2. Poznámky
   3. Adresy
    1. Dialógové okno Editor adresy
    2. Stránky karty Editor adresy
     1. Zdrojové citácie
     2. Poznámky
   4. Zlučovanie záznamov
    1. Zlúčenie ľudí
    2. Zlúčenie rodín
    3. Zlúčenie udalostí
    4. Zlúčenie zdrojov
    5. Zlúčenie citácií
    6. Zlúčenie miest
    7. Zlúčenie mediálnych objektov
    8. Zlúčenie archívov
    9. Zlúčenie poznámok
 10. Navigácia
  1. Používanie kategórie Ľudia
  2. Používanie kategórie Vzťahy
  3. Používanie kategórie Rodiny
  4. Používanie kategórie Grafy
  5. Používanie Grampletov
  6. Nastavenie Domovskej osoby
  7. Nastavenie Aktívnej osoby
  8. Používanie nástrojov založených na histórii
  9. Záložky
  10. Vyhľadávanie záznamov
  11. Používanie Schránky
  12. Hlavné ponuky
   1. Rodinné stromy
   2. Pridať
   3. Upraviť
   4. Pohľad
   5. Prejsť
   6. Záložky
   7. Správy
   8. Nástroje
   9. Okná
   10. Pomoc
 11. Správca zásuvných modulov
  1. Typy zásuvných modulov
  2. Registrácia a načítanie
  3. Skryť/Odkryť
  4. Akcie
   1. Registrované zásuvné moduly
   2. Načítané zásuvné moduly
  5. Dialógové okno Podrobné informácie
 12. Gramplety
  1. Čo je Gramplet
   1. Všeobecné používanie a konfigurácia
   2. Zhrnutie Grampletov
  2. Gramplety
   1. 2-cestný vejárový graf
   2. Vek na dátum
   3. Štatistiky o veku
   4. Predkovia
   5. Atribúty
   6. Kalendár
   7. Deti
   8. Citácie
   9. Vejárový graf potomkov
   10. Potomkovia
   11. Podrobnosti
   12. Udalosti
   13. Vejárový graf
   14. FAQ
   15. Filter
   16. Galéria
   17. Oblak Dané meno
   18. Metadáta obrázku
    1. Rozhranie
     1. Dátové polia
     2. Tlačidlá
    2. Predpoklady
    3. Scenár používania
   19. Lokality
   20. Poznámky
   21. Rodokmeň
   22. Náhľad
   23. Rýchly pohľad
   24. Záznamy
   25. Odkazy
   26. Príbuzní
   27. Bydlisko
   28. Protokol relácie
   29. SoundEx
    1. Čo je Soundex?
   30. Štatistika
   31. Oblak Priezvisko
   32. Úlohy
   33. Top priezviská
   34. Nezbierané objekty
   35. Vitajte
   36. Čo bude nasledovať
 13. Správy - Register a zhrnutie.
  1. Generovanie správ
   1. Nastavenia správy
   2. Štýl formátu správy
  2. Substitučné hodnoty
   1. Substitučné kľúče
    1. Ďalšie substitučné kľúče
    2. Predvolené zobrazené formáty
    3. Vyradené premenné
   2. Formát reťazcov
    1. Formátovanie mien
    2. Formátovanie dátumov
    3. Formátovanie miest
    4. Pravidlá pre formátovacie reťazce
   3. Kontrolné premenné
   4. Zoskupovanie
    1. Pravidlá pre skupiny
    2. Príklady
   5. Atribúty
   6. Udalosti
    1. Reťazce formátu udalosti
    2. Poznámky pre atribúty a udalosti
   7. Oddeľovače
  3. Knihy
   1. Dialógové okno Správa kníh
    1. Názov knihy
     1. Panel nástrojov názvu knihy
    2. Dostupné položky
    3. Výber dostupných položiek
     1. Abecedný register
     2. Vlastný text
     3. Obsah
     4. Titulná strana
    4. Aktuálna kniha
     1. Panel nástrojov aktuálnej knihy
   2. Dialógové okno Generovanie knihy
    1. Nastavenia papiera
    2. Nastavenia dokumentu
  4. Graphical Reports
   1. Všeobecné nastavenia
    1. Nastavenia papiera
    2. Nastavenia dokumentu
   2. Strom predkov
    1. Nastavenia stromu
    2. Zobrazenie
    3. Veľkosť
    4. Zahrnúť
   3. Kalendár
    1. Nastavenia správy
    2. Nastavenia obsahu
    3. Nastavenia textu
   4. Strom potomkov
    1. Nastavenia stromu
    2. Zobrazenie
    3. Nahradiť
    4. Veľkosť
    5. Zahrnúť
   5. Strom potomkov rodiny
    1. Nastavenia stromu
    2. Zobrazenie
    3. Nahradiť
    4. Veľkosť
    5. Zahrnúť
   6. Vejárový graf
    1. Nastavenia správy
   7. Štatistické grafy
    1. Nastavenia správy
    2. Grafy 1
    3. Grafy 2
   8. Graf Časová os
    1. Nastavenia správy
   9. [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_4/sk#Možnosti

_zmeny_mierky_a_veľkosti|Možnosti zmeny mierky a veľkosti]]

    1. Scale tree to fit:
    2. Zmena veľkosti strany na veľkosť stromu
    3. faktor mierky Y medzi kolónkami
    4. faktor mierky tieňovania kolónky
    5. Know what you want to print on
  1. Grafy
   1. Všeobecné nastavenia
    1. Rozloženie Graphviz
    2. Nastavenia Graphviz
    3. Poznámka
   2. Graf Rodinné línie
    1. Nastavenia zostavy
    2. Nastavenia zostavy (2)
    3. People of Interest
    4. Zahrnúť
    5. Farby rodiny
    6. Jedinci
   3. Graf Presýpacie hodiny
    1. Nastavenia zostavy
    2. Nastavenia zostavy (2)
    3. Štýl grafu
   4. Graf vzťahu
    1. Nastavenia zostavy
    2. Nastavenia zostavy (2)
    3. Zahrnúť
    4. Štýl grafu
    5. Príklad
  2. Textové správy
   1. Všeobecné nastavenia
    1. Nastavenia papiera
    2. Nastavenia dokumentu
   2. Správa Ahnentafel
    1. Nastavenia správy
   3. Správa o narodeninách a výročiach
    1. Nastavenia správy
    2. Nastavenia textu
   4. Kompletná správa o jedincovi
    1. Nastavenia správy
    2. Zahrnúť
    3. Sekcie
   5. Súhrnná správa o databáze
    1. Nastavenia správy
   6. Správa o potomkoch
    1. Nastavenia správy
   7. Podrobná správa o predkoch
    1. Nastavenia správy
    2. Obsah
    3. Zahrnúť
    4. Chýbajúce informácie
   8. Podrobná správa o potomkoch
    1. Nastavenia správy
    2. Obsah
    3. Zahrnúť
    4. Chýbajúce informácie
   9. Správa o konci línie
    1. Nastavenia správy
   10. Správa o rodinnej skupine
    1. Nastavenia správy
    2. Zahrnúť
    3. Chýbajúce_informácie
   11. Správa o príbuzenstve
    1. Nastavenia správy
   12. Správa o prepojení poznámok
   13. Správa o počte predkov
    1. Nastavenia správy
   14. Správa o mieste
    1. Nastavenia správy
   15. Správa o záznamoch
    1. Nastavenia správy
    2. Person Records
    3. Family Records
   16. Tag Report
    1. Nastavenia správy
  3. Webové stránky
   1. Narrated Web Site
    1. Dialog tabs
     1. Nastavenia správy
     2. Page Generation
     3. Privacy
     4. Download
     5. Advanced Options
     6. Možnosti mapy miesta
    2. Example Web Site output
     1. Home
     2. Úvod
     3. Jedinci
     4. Priezviská
     5. Rodiny
     6. Udalosti
     7. Miesta
     8. Zdroje
     9. Archívy
     10. Médiá
     11. Miniatúry
     12. Download
     13. Adresár
     14. Kontakt
   2. Webový kalendár
    1. Dialog tabs
     1. Nastavenia správy
     2. Nastavenia obsahu
     3. Jan - Jun Notes
     4. Jul - Dec Notes
     5. Rozšírené nastavenia
    2. Example Web Site output
  4. Rýchle pohľady
   1. Vytvorenie vlastného rýchleho pohľadu
 1. Nástroje
  1. Dialógové okno Výber nástroja
  2. Analýza a prieskum
   1. Porovnanie jednotlivých udalostí
  3. Spracovanie rodinného stromu
   1. Úprava informácií o vlastníkovi databázy
   2. Získanie popisu udalosti
   3. Získanie informácií z mien
   4. Získanie údajov o mieste z názvu miesta
   5. Vyhľadanie možných duplicitných osôb
   6. Oprava písania veľkých písmen v rodových menách
   7. Zlúčenie citácií
   8. Premenovanie typov udalostí
   9. Zmena poradia Gramps ID
   10. Triedenie udalostí
  4. Oprava rodinného stromu
   1. Kontrola a oprava databázy
   2. Obnovenie štatistiky pohlavia
   3. Obnovenie referenčných máp
   4. Obnovenie sekundárnych registrov
   5. Odstránenie nepoužívaných objektov
  5. Pomôcky
   1. Správca médií
    1. Nahradenie podreťazcov v ceste
    2. Prevod ciest z relatívnych na absolútne
    3. Prevod ciest z absolútnych na relatívne
    4. Pridanie obrázkov, ktoré nie sú zahrnuté v databáze
   2. Bez vzťahu
   3. Kalkulátor vzťahu
   4. Overenie údajov
    1. Stránky karty Overenie údajov
     1. Všeobecné
     2. Ženy
     3. Muži
     4. Rodiny
    2. Okno Výsledky overovania údajov
    3. Príklady
   5. Vyhľadanie databázovej slučky
  6. Ladenie
   1. Kontrola lokalizovaného zobrazovača a analyzátora dátumu
   2. Výpis štatistiky pohlavia
   3. Generovanie testovacích prípadov pre Osoby a Rodiny
   4. Vyplnenie Zdrojov a Citácií
 2. Settings
  1. Predvoľby
   1. Všeobecné
    1. General Gramps settings
    2. Správa doplnkov tretích strán
     1. Available Gramps Updates for Addons
    3. Dialógové okno Tip dňa
   2. Rodinný strom
   3. Zobrazenie
    1. Display Name Editor
    2. Place Format Editor
   4. Text
   5. Formáty ID
   6. Dátumy
   7. Bádateľ
   8. Upozornenia
   9. Farby
    1. Selektor Výber farby
   10. Genealogické symboly
    1. Predpoklad používania genealogických symbolov
     1. Počiatočné nastavenie
     2. Predpoklad
  2. Ďalšie nastavenia
   1. Editor stĺpcov
   2. Zoradenie stĺpcov
   3. Nastavenie Domovskej osoby
   4. Nastavenie ovládacích prvkov zobrazenia
   5. Export View
    1. Export View as Spreadsheet dialog
   6. Modularita a zásuvné moduly
   7. Prispôsobenie výstupných formátov správ
    1. Document Styles dialog
    2. Style editor dialog
     1. Style editor dialog tabs
      1. Popis
      2. Font options
      3. Paragraph options
   8. Kontextová ponuka
  3. Prispôsobenie
   1. Predvoľby
   2. Jazyk
    1. Linux
    2. Mac OS X
    3. MS Windows
   3. Add Windows OS Menu Item
   4. Change the windows LANG variables
   5. Jazykové kódy
   6. Advanced manipulation of settings
    1. Príklad gramps.ini file
    2. Advanced backup filename setting
   7. Theme
 3. Filtre
  1. Filtervs. vyhľadávanie
  2. Regulárne výrazy
   1. Skupiny a množiny
   2. Príklady
    1. Bežné varianty priezviska
    2. testovanie regulárnych výrazov
  3. Vlastné filtre
  4. Ktoré filtre v ktorej kategórii?
  5. Filtre predkov
  6. Filtre dieťaťa
  7. Filtre citácií/zdrojov
   1. Kategória Osoby-, a Vzťah
   2. Kategória Rodiny
   3. Kategória Udalosti
   4. Kategória Miesta
   5. Kategória Médiá
  8. Filtre potomkov
  9. Filtre udalosti
   1. Kategória Osoby-, a Vzťah
   2. Kategória Rodiny
  10. Filtre rodiny
  11. Filtre otca
  12. Všeobecné filtre
   1. Kategória Osoby-, a Vzťah
   2. Kategória Rodiny
   3. Kategória Udalosti
   4. Kategória Miesta
   5. Kategória Zdroje
   6. Kategória Citácie
   7. Kategória Archívy
   8. Kategória Médiá
   9. Kategória Poznámky
  13. Filtre matky
  14. Filtre polohy
  15. Filtre zdroja
  16. Filtre vzťahu
  17. Označovanie
   1. Koncept
   2. Differences with markers
   3. Značky a filtre
   4. Operácie so značkami
    1. Filtrovanie
    2. Označenie vybraných objektov
   5. Stĺpec značiek

Príloha A: Často kladené otázky
Všeobecne
Čo je Gramps?
Kde ho môžem získať a koľko stojí?
Musím sa zaregistrovať ako používateľ, aby som mohol používať Gramps? Nie som programátor.
Existuje Gramps aj v iných jazykoch?
Ako môžem uchovávať zálohy?
DlPodporuje Gramps písma Unicode?
Inštalácia
Čo je potrebné na inštaláciu programu Gramps v systémoch Linux, Solaris alebo FreeBSD?
Funguje Gramps v systéme Windows?
Funguje Gramps na Macu?
Funguje Gramps na mojom mobilnom zariadení?
Funguje Gramps na mojom Google Chromebooku?
Aké sú minimálne špecifikácie na spustenie programu Gramps?
Ako môžem aktualizovať program Gramps?
Predvoľby
Môžem zmeniť dátumy v správach na 'deň mesiac rok'?
Spolupráca-Prenositeľnosť
Je Gramps kompatibilný s iným genealogickým softvérom?
Môže Gramps čítať súbory vytvorené inými genealogickými programami?
Môže Gramps zapisovať súbory, ktoré môžu čítať iné genealogické programy?
Aké štandardy Gramps podporuje?
Ako môžem importovať údaje z iného genealogického programu do programu Gramps?
Môžem nainštalovať program Gramps na webový server Linux a používať ho prostredníctvom webového prehliadača?
Správy
Môže Gramps vytlačiť genealogický strom mojej rodiny?
V akých formátoch môže Gramps vypisovať svoje správy?
Ako môžem zmeniť predvolený jazyk v správach?
Je program Gramps kompatibilný s internetom?
Môžem vytvoriť vlastné správy/filtre/čokoľvek?
Prečo sa v správach PDF/PS zobrazujú iné ako latinské znaky ako odpad?
Chcel by som prispieť do programu Gramps napísaním svojej obľúbenej správy. Ako to môžem urobiť?
Databáza - formáty súborov Gramps
Aká je maximálna veľkosť databázy (v bajtoch), ktorú zvládne Gramps?
Koľko ľudí zvládne databáza Gramps?
Moja databáza je naozaj veľká. Dá sa nejakým spôsobom obísť načítanie všetkých údajov do pamäte?
Môžem spustiť Gramps z databázy na zdieľanom disku NFS?
Čo znamená "prenosný"?
Prečo formát databázy (GRDB) nie je prenosný?
Chyby a požiadavky
Čo mám robiť, ak som našiel chybu?
Požiadavky
Pridávanie a úprava mojej databázy
Aký je rozdiel medzi bydliskom a adresou?
Ako zmením poradie detí?
Ako zmením poradie manželov?

Príloha B: Doporučené klávesové skratky
Zoznam pohľadov
Spoločné klávesové skratky
Všetky skratky zoznamu pohľadov
Skratky pohľadu Ľudia
Editory
Skratky karty Editor
Skratky Editora
Praktické skratky
Pozrite tiež

Príloha C: Odkaz na príkazový riadok
Dostupné možnosti
Nastavenia formátu
Nastavenia otvorenia
Nastavenia importu
Nastavenia exportu
Nastavenia akcie
Nastavenia zoznamu
Operácia
Príklady
Premenné prostredia
GRAMPSHOME
LANG, LANGUAGE, LC_MESSAGE, LC_TIME
GRAMPSI18N
GRAMPSDIR
GRAMPS_RESOURCES

Príloha D: Adresár používateľa
POSIX - štýly systému
MacOS
MS Windows

Príloha E: Odkaz na chyby a varovania
Keď sa niečo pokazí
Upozornenia
Ste si istí, že chcete aktualizovať tento rodinný strom?
Nie je možné otvoriť databázu
Zistené poškodenie databázy na nízkej úrovni
Zistená chyba v databáze
Varovania
Lokálne varovania
Upozornenia na nenačítaný modul
Zobrazenie dialógového okna stavu zásuvného modulu pri chybe

jeho načítania.

Konfiguračné upozornenia
Ďalšie upozornenia
Nie je možné uložiť osobu
Dialógové okno Upozornenie na duplicitnú rodinu
Potlačenie upozornenia pri pridávaní rodičov k dieťaťu
Potlačenie upozornenia pri zrušení so zmenenými údajmi
Dialógové okno Uložiť zmeny?
Potlačenie upozornenia o chýbajúcom výskumníkovi pri exporte do GEDCOM
Upozornenie na zrušenie histórie
Chyby
Správa o chybe
Dialógové okno Pomocník pre nahlasovanie chýb
Nahlásiť chybu na stránke
Stránka s podrobnosťami o chybe
Stránka so systémovými informáciami
Stránka s ďalšími informáciami
Stránka so súhrnom hlásení o chybách
Stránka Odoslať hlásenie o chybe
Kompletná stránka
Ďalšie chyby
Správu nebolo možné vytvoriť
Zobrazenie všetkých chybových správ

Príloha F: O programe Gramps
O programe

Hlavný autor

Prispievatelia

Máte problém alebo nápad?
Licencia

Predchádzajúca Index Nasledujúca


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions