Fi:Gramps 4.0 Wiki-käyttöohje - Tietojen syöttäminen ja muokkaaminen: Tarkemmin - osa 3

From Gramps
Jump to: navigation, search
Edellinen Hakemisto SeuraavaGnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Edellisessä osassa annettiin tarkempi katsaus, kuinka Grampsissa luodaan ja muokataan tärkeimpiä kohteita. Tässä osassa jatketaan syventymistä mm. lähteisiin, henkilöihin...

Nimimuokkain

Nimiä muokataan Nimimuokkain dialogissa:

Kuva 7.3.1 Nimimuokkain

Dialogin yläosassa voi valita nimelle tyypin (esim. syntymänimi,avionimi jne) ja syöttää nimen osissa. Ensin etunimeen liittyvät osat, sitten sukunimeen liittyvät. Alimpana dialogissa on lehtiö, jonka sivuilla annetaan nimilajittelua vaikuttavia ohjaustietoja ja nimeen liittyviä päivämääriä, lähteitä ja lisätietoja.

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Lehtiön kielekeotsikosta näkyy, onko ao. lehdellä tietoja: otsikko on vahvennettu, lehdellä on tietoa; muussa tapauksessa otsikko on normaalilla tekstityypillä.Tyyppi

Pudotusvalikko nimen tyypin valitsemiseen. Huomaa, että Gedcom-tuonnin kautta valikkoon tulee muitakin kuin Grampsiin määritellyt perustyypit.

Etunimien osio

Etunimimet osiossa ovat kaikki etunimeen liittyvät tiedot, joita voit syöttää etunimen puitteissa.

 • Etunimi, Henkilön viralliset etunimet syötetään tähän.
 • Kutsumanimi, ensijaisesti käytetty etunimistä. Esim. "Mailis", jos Liisa Mailis Niemi käyttää ainoana etunimenään sitä. Huomaa että etunimilyhenteet ja muut "mukaelmat" kirjataan Lempinimeksi. Saksassa ja muuallakin on tapana alleviivata kutsumanimi etunimistä (ks.myös here).
 • Titteli, henkilökohtainen titteli, kuten Tohtori tai Tri voidaan tallettaa tähän.
 • Pääte, Henkilönimen henkilöön liittyvä päte kuten Junior (Jr.) tai III, pitäisi tallettaa täällä.
 • Lempinimi, Henkilön etunimilyhenteet ja muut "mukaelmat" talletetaan tähän. Esim. Nikke, jos Niiloa kutsutaan siten.
Tango-Dialog-information.png
Patronyymi

Grampsissa ei ole omaa kenttäänsä patronyymillä tai matronyymille. Jos et tiedä henkilöstä sukunimeä, sijoita patronyymi/matronyymi sukunimeksi ja valitse Alkuperä sen mukaan. Jos saat tietoon sukunimen, voit esim. tallentaa henkilölle uuden vaihtoehtoisen nimen. Huomaa Muokkaa>Asetukset>Näyttö>Nimen muoto muokkausmahdollisuudet.


Tango-Dialog-information.png
Kutsumanimi

Jos kutsumanimi ei ole etunimien joukosta, kutsumanimen tausta muuttuu varoituksena punaiseksi.


Sukunimien osio

Dialogin keskiosassa olevassa Sukunimien osiossa ovat kaikki sukunimiin liittyvät tiedot, joita voit syöttää sukunimien puitteissa. Grampsiin voi talletaa useita sukunimiä kuten monenlaatuisia sukunimiä.

 • Etuliite etuliite (kuten "de" tai"van") ei vaikuta lajitteluissa.
 • Sukunimi sukunimen perusosa.
 • Yhdistäjä usein käytetty matronyymisissä tai patronyymisissä sukunimirakenteissa , kuten dotter (tiettävästi käytössä espanjalaisissa nimissä, ei liene sovellu suolaisiin nimiin?).
 • Alkuperä nimen alkuperä, huomaa että kenttään voi syöttää muunkin vaihtoehdon kuin mitävalintalistasta löytyy (esim. Sotilasnimi on suomalaisessa sukututkimuksessa tärkeä alkuperä.
 • Päänimi on radiopainike, jolla voi valita henkilön useista sukunimistä ensisijaisesti käytettävän sukunimen.

Sukunimien listan alapuolella on kenttä *Perheen lempinimi tiedolle. Se osoittaa kansanomaisemman nimen, jolla perhe tavallisesti tunnetaan.

Katso myös: Names wiki entry

Dialogin oikeassa yläkulmassa olevasta Yksityisyys kuvakkeesta voi asettaa nimitietueen yksityiseksi. Tällä voit ohittaa nimen raporteista, mikäli olet raportin asetuksissa asettanut tämän valinnan päälle.

Yleiset lehti

Alimpana dialogissa on lehtiö, jonka sivuilla annetaan nimilajittelua vaikuttavia ohjaustietoja ja nimeen liittyviä päivämääriä, lähteitä ja lisätietoja.

 • Ryhmittele kenttä tarjoaa vaihtoehtoisen mahdollisuuden ryhmittää nimimuutenkin kuin sen sukunimen perusteella. Tätä voidaan tarvita esim. savolaisessa sukunimen naismuodossa "Lapitar", jos henkilö halutaan "Lappalainen" ryhmään. Kenttään voi kirjoittaa, kun äärimmäisenä oikealla Ylikirjoita valinta on tehty.
Henkilöt näytetään siinä nimimuodossa, joka on määritetty Asetuksissa (oletusarvo).
Tässä osiossa voit kuitenkin varmistaa henkilön näkymisen muussa nimimuodossa. Huomaa myös Muokkaa>Asetukset>Näyttö ja >Teksti valintojen mahdollisuudet.
 • Järjestä ja Näytä määrittävät sen, miten nimi näkyy Henkilöt listassa ja raporteilla. Järjestä menee Grampsin asetuksissa olevan nimilajittelun edelle. Esim. täällä voit määrittää, että sukunimetön mutta patronyyminiminen henkilö lajitellaan patronyyminimi, etunimi-järjestykseen, kun muut menevät sukunimi, etunimi järjestykseen.
Näytä mahdollistaa sen, että vaikka lajittelut menevät muokatulla tavalla, niin näkymissä nimet näytetään kuten Asetuksissa on määritelty.
Ryhmitetyt henkilöt-näkymässä henkilöt on ryhmitetty sukunimitäin ensisijaisen sukunimensä perusteella. Tämän edelle menee henkilön Nimi-dialogissa asetettu Ryhmitä-tieto. Gramps kysyy, haluatko ryhmittää uudelleen vain ao. henkilön vai kaikki henkilöt, joilla on sama ensisijainen sukunimi.
 • Päivämäärä tiedolla voi antaa informaatiota tämän nimen voimassaoloajasta - käytä aikavälejä jos tarpeen. Päivämäärä kuvake avaa päivämäärämuokkaimen, ks. Päivämäärien muokkaus. Esim. Avionimelle nimen päivämäärä on ensimmäinen päivämäärä, jolloin avionimeä käytettiin.

Lainaukset lehti

Lainaukset lehdellä näkyvät tiedot tähän nimeen liitetyistä lähteistä ja lainauksista ja painikkeet niiden käsittelyyn. Lehden keskeisen paikan vie lista lähteistä ja lainauksista. + , Muokkaa ja - painikkeilla voi lisätä, muokata ja poistaa tähän nimeen liittyvän lainauksen. Huomaa että Muokkaa ja - painikkeet ovat käytettävissä vasta kun listasta on valittu lainaus.

Lisätietoa: Lainausmuokkain

Lisätiedot lehti

Lisätiedot lehdellä ovat nimeen liittyvät lisätiedot ja kommentit. Se lisätään ja niitä muokataan lehdllä olevassa tekstinsyöttökentässä.

Katso: Lisätietomuokkain

Ominaisuudet

Ominaisuuksia muokataan seuraavassa Ominaisuusmuokkain dialogissa:

Kuva 7.3.2 Ominaisuusmuokkain

Dialogin yläosassa on kentät ominaisuuden nimelle ja arvolle. Dialogin alaosassa on lehtiö, jossa ovat lehdet ominaisuuteen liitetyille Lähdelainauksille ja Lisätiedoille.OK painikkeella tietopari tallentu kantaan ja dialogi sulkeutuu. Peru painike sulkee dialogin tallentamatta tietoja.

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Kielekkeiden otsikoista näkyy, onko niillä tietoa vai ei: jos lehdellä on tietoa, kielekkeen otsikon fontti on vahvennettu; muussa tapauksessa otsikko on tavallisella fontilla.


Ominaisuuksia käytetään henkilöiden, perheiden, taphtumien ja median yhteydessä. Käyttäjä päättää vapaasti, mitä ominaisuuksia ja niiden arvoja antaa: Esimerkkejä: "Pituus" ja "183", "Päivän lämpötila" ja "16", "Hiustenväri" ja "Ruskea), jne. .

Ominaisuuden nimi ja arvo syötetään ao. kenttään. Ominaisuuksien pudotusvalikon kautta voi valita sukupuuhun jo määritellyistä ominaisuuksista.

Gramps-notes.png
Huomaa

Ominaisuuksien nimen pudotusvalikossa on joukko valmiita nimiä syystä, että ne on määritetty GEDCOM standardissa.

Ominaisuuden nimen oikealla puolella olevasta kuvakkeesta voi asettaa tämän ominaisuuden yksityiseksi tai julkiseksi. Tämä mahdollistaa ominaisuuden ohittamisen raporteilta,mikäli valitset tämän vaihtoehdon myös raportin asetuksista.


 • Lähde Lainaukset lehti
Lähde Lainaukset lehdellä on ominaisuuteen liitettyjä lainauksia ja lähteitä ja painikkeet niiden hallinnointiin. Lehden keskeinen osa on viitelista em. lainauksista ja lähteistä. + , Muokkaa ja - painikkeilla voi lisätä, muokata ja poistaa näitä viitteitä. Lisäksi on nuolipainikket vitteiden järjestyksen muuttamiseen. Huomaa että Muokkaa ja - painikkeet ovat käytettävissä vasta kun listasta on valitti viite.
 • Lisätiedot lehti
Lisätiedot lehdellä ovat ominaisuuteen liittyvät lisätiedot ja kommentit. Ks. tarkemmin esim. Lisätietomuokkain

Osoitteet

Kuva 7.3.3 Osoitemuokkain
Tango-Dialog-information.png
Vihje

Paikkamuokkaimen yhteydessä on kuvattu jo sen alaosassa oleva osoitemuokkain osio. Katso sen suomennos.


Tango-Dialog-information.png
Vihje

Käytä Asuinpaikka-tyypin Tapahtuman paikkatietoa sukututkimusosoitteiden tallentamiseen.


Addresses are edited through the following Address Editor dialog:

The top part shows the dialog title including the name of the person whose address is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has OK and Cancel buttons. Clicking the OK button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button at any time will close the window without applying any changes.

Tango-Dialog-information.png
Tip

The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).


It provides the following information categories of the address data:

The top of the window allows editing of the most general information about the address:

 1. Date: Date at which the address is valid.
 2. Street: The street of the address.
 3. Locality: The locality name of the address.
 4. City: The village or city of the address.
 5. State/County: The state or county of the address in case a mail address must contain this.
 6. Country: Country of the address.
 7. ZIP/Postal code: Postal code.
 8. Phone: Phone number linked to the address.

The information can be typed in the appropriate text entry fields. Check the Private record box to mark this address record as private. This will give you a chance to omit this address from being included in reports, if you choose so among the report generation options.

 • Source Citations
The Source Citations tab displays information about sources relevant to this address and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources and citations references stored in the database. The buttons + , Edit , and - allow you to correspondingly add, modify, and remove a citation/source reference to this address. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.
 • Notes
The Notes tab displays any notes concerning the address. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting Flowed will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting Preformatted will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.

Tietueiden sulauttaminen

Joskus tietokannassa voi olla useita tietueita, jotka kuvaavat samaa kohdetta: sama henkilö, sama paikka tai sama lainaus/lähde. Näin voi käydä, jos sama tietoa on erehdyksestä talletettu kahdesti tai jos uusi informaatio osoittaa, että kaksi kohdetta viittaa esim. samaan henkilöön. Muuta taholta saadun GEDCOM-tiedoston tuominen kantaan voi johtaa myös päällekkäisyyksiin.

Johtuipa päällekkäisyys mistä syystä tahansa, sulauttaminen on kätevä keino korjata tilanne.

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Kun sulautetaan, on valittava täsmälleen kaksi tietuetta ao. listanäkymässä (Henkilöt näkymä, Lähteet näkymä tai Paikat näkymä). Ensin valitaan napsauttamalla toinen tietue ja sitten napsautetaan toista tietuetta pitämällä Ctrl alhaalla.


Gramps-notes.png
Huomaa

Sulautusdialogi näyttää aluksi valittujen lähteiden nimikkeet. Lisää tietoja sulauttamispäätöksen tekemiseen saat niiden alapuolella olevasta Laajennettu valinta painikkeesta.

Sulauta henkilöt

Henkilöitä sulautetaan Muokkaa-valikosta.

Kuva 7.3.4 Sulauta henkilöt (perus)
Kuva 7.3.5 Sulauta henkilöt (tapahtumat ja perhe)
Kahden henkilön valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta henkilöt dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut henkilöt vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat henkilön ensisijainen nimi, sukupuoli ja tunnus, ja tapahtumat/perhe osion.

Jos päätät olla sulauttamatta, vaikka nimet ovat samat, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Nimi
 • Sukupuoli
 • Tunnus

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Gramps-notes.png
Huomaa

Henkilöiden sulauttamissa katoaa vain toisisijaiseksi jätetty sukupuoli ja tunnus. Päätöksesi vaikuttavat vain siihen, mistä tiedosta tulee ensisijaista ja mistä tulee vaihtoehtoista. Huomaa erityisesti, että toissijaisen sulautetun henkilön kaikki nimet säilytetään ja tulee vaihtoehtoisia nimiä sulautuksessa ensisijaiselle henkilölle. Myös vanhemmat, puolisot ja lapset säilytetään.

Sulauta perheet

Gramps-notes.png
Huomaa

Perheiden sulauttaminen ei kadota tietoa. Päätöksesi vaikuttavat vain siihen, mistä tiedosta tulee ensisijaista ja mistä tulee vaihtoehtoista.


Kahden perheen valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta perheet dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut perheet vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat perheiden isät, äidit, heidän suhteensa ja tunnukset.

Jos päätät olla sulauttamatta perheitä, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Isä
 • Äiti
 • Edellisten suhde
 • Perheen tunnus

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Molempien perheiden lapset tulevat sulautettuun perheeseen mukaan. Isät yhdistetään ja toissijaisen isän tapahtumat liitetään ensisijaiseen isään. Toissijaisen isän nimet liitetään ensisijaiseen isään vaihtoehtoisiksi nimiksi. Kahden äidin kanssa menetellään kuin isien kohdallakin. Toissijaisen perheen tapahtat (kuten avioituminen ja eroaminen) liitetään ensisijaiseen perheeseen. Toissijainen perhetietue ja tämän perheen isän ja äidin tietueet poistetaan kannasta.

Sulautettuun perheeseen tulevat mukaan myös alkuperäisiin perheisiin kuuluvat tapahtumat, lähdelainaukset, ominaisuudet, lisätiedot, mediat, MAP:t ja tagit.

Sulauta tapahtumat

Gramps-notes.png
Huomaa

Tapahtumien sulauttaminen ei kadota tietoa. Päätöksesi vaikuttaa vain siihen, poistetaanko toinen tapahtumista.


Kuva 7.3.6 Sulauta tapahtumat (laajennettu)
Kahden tapahtuman valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta tapahtumat dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut tapahtumat vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat tapahtumia tarkentavaa tietoa.

Jos päätät olla sulauttamatta tapahtumia, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Tyyppi
 • Päivämäärä
 • Paikka
 • Kuvaus
 • Tapahtuman tunnus

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Molempien tapahtumien ominaisuudet, lisätiedot, mediat ja viitteet tulevat sulautettuun tapahtumaan mukaan. Toissijainen tapahtumatietue poistetaan kannasta.


Sulauta lähteet

Kuva 7.3.7 Sulauta lähteet (perus)
Kuva 7.3.8 Sulauta lähteet (laajennettu valinta)

Kahden lähteen valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta lähteet dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut lähteet vai ei.

Jos päätät olla sulauttamatta, vaikka nimikkeet ovat samat, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Nimike
 • Tekijä
 • Lyhennys
 • Julkaisuinfo
 • Tunnus

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta OK painiketta.

Molempien lähteiden mediat, ominaisuudet, lisätiedot, arkistot ja viitteet tulevat sulautettuun lähteeseen mukaan. Toissijainen lähdetietue poistetaan kannasta.


Sulauta paikat

Kuva 7.3.9 Sulauta paikat (perus)
Fig. 7.3.10 Sulauta paikat (laajennettu valinta)

Kahden paikan valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta paikat dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut paikat vai ei.

Jos päätät olla sulauttamatta, vaikka nimikkeet ovat samat, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Nimike
 • Leveysaste
 • Pituusaste
 • Sijainti
 • Tunnus

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta OK painiketta.

Molempien paikkojen lähdelainaukset, lisätiedot, mediat, internet ja viitteet tulevat sulautettuun paikkaan mukaan. Toissijaisen paikan sijaintitiedot tulevat myös mukaan,mutta vaihtoehtoisina sijainteina. Toissijainen paikkatietue poistetaan kannasta.


Sulauta mediat

Kahden median valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta mediat dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut mediat vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat medioista lisää tietoja.

Jos päätät olla sulauttamatta medioita, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Nimike
 • Polku
 • Päivämäärä
 • Median tunnus

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Molempien medioitten ominaisuudet, lähteet ja tagit tulevat sulautettuun mediaan mukaan. Toissijainen media poistetaan kannasta.

Gramps-notes.png
Huomaa

Medioiden sulauttaminen ei kadota itse mediaa, joka ei olekaan Grampsin kannassa, vain sen polku häviää.


Sulauta arkistot

Kahden arkiston valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta arkistot dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut arkistot vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat arkistoista lisää tietoja.

Jos päätät olla sulauttamatta arkistoja, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Nimi
 • Tyyppi
 • Arkiston tunnus

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Molempien arkistojen osoitteet, nettisoitteet, lisätiedot ja viitteet tulevat sulautettuun arkistoon mukaan. Toissijainen arkistotietue poistetaan kannasta.

Sulauta lisätiedot

Kahden lisätietojen tietueen valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta lisätiedot dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut lisätiedot vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat lisätiedoista lisää tietoja.

Jos päätät olla sulauttamatta lisätietoja, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Teksti
 • Tyyppi
 • Muotoiltu-määreet
 • Lisätietojen tunnus

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Molempien lisätietojen tekstit ja viitteet tulevat sulautettuun lisätietotietueeseen mukaan. Toissijaisten lisätietojen tietue poistetaan kannasta.

Gramps-notes.png
Huomaa

Lisätietojen sulautuksessa katoaa toissijaisen lisätietotietueen teksti ja ne tiedot, jotka jäivät toissijaisiksi.


Edellinen Hakemisto Seuraava