Gramps:Site support/he

From Gramps
Jump to: navigation, search

ישנן מספר דרכים בהן קהילת המשתמשים יכולים לתמוך במייזם גרמפס, ולא בהכרך בתמיכה כלכלית למרות שכול תמיכה כזו תתקבל בברכה. כספים שגויסו בתרומות למייזם משמשים למימון הוצאות שותפות הכרוכות בתחזוקת אתר גרמפס והשירותים שהוא מציע לקהילה. דרך תמיכה מבורכת נוספת היא תרומת זמן, מאמץ ומרץ. מייזם גרמפס משווע למתנדבים נוספים לכתיבת קוד ושיפור המערכת, ביצוע בדיקות, עיצוב שיפור ויכולות חדשות, תרגום ומה לא...


כדי להיות מעט יותר מדוייקים, חשבנו להעמיד רשימה קצרה של נושאים בהם נשמח לקבל כל סיוע. הרשימה אינה סופית וסגורה וכל אחד מחברי הקהילה מוזמן להציע תחומי סיוע נוספים. כאמור זו רק רשימה קצרה, לא ממויינת בסדר כל שהוא, אבל משהוא שאפשר להתחיל ממנו.

כל תרומה תתקבל באהבה.

Category:He:תיעוד