Fi:Gramps 5.2 Wiki-käyttöohje - Suotimet

From Gramps
Jump to: navigation, search
Edellinen Hakemisto Seuraava


Fig. 14.1 Define filter - dialog - default

Listaa kaikki tällä hetkellä Grampsiin määritetyt suodinsäännöt. Ne ovat käytettävissä, kun luodaan Käyttäjän suotimia.

Säännöt on listattu kategorioittain.

Suodin vs. Haku

Gampsissa haetaan tietoja kahdella tavalla: Hae and Suodata. Haku käyttää listanäkymän (kuten Henkilöt, Perheet jne) yläpuolella olevaa palkkia. Suodinta voi käyttää haun keralla tai yksinään Sivu- ja Alapalkeissa. Haku Yläpalkissa näkyy vain, jos Sivupalkki on suljettu kokonaan. Sivu- ja Alalkin voi sulkea/avata valinnalla -> Näytä.

Haku ja Suodin toimivat aivan eri tavoin. On hyödyllistä ymmärtää niiden erot:

 • Etsi - yläpalkin haku kohdistuu näytössä oleviin riveihin ja sarakkeisiin. Esimerkiksi jos Asetuksissa on Näyttö>Nimen asetukset-kohdassa valittuna "Sukunimi, Etunimi", silloin haku "Smith, J" toimii ja näyttää sen mukaiset rivit. Nimen asetuksen muutoksella voit käyttää esim. hakuehtoa "John Smith". Haku-toiminnallisuutta käytetään todennäköisesti useimmiten, koska se on suoraviivaisin, mutta siinä on rajoitteensa (katso alla).
Fig. 14.2 Grampsin pääikkuna näyttää Haku-palkin
 • Suodin - Suotimet ovat monimutkaisempi kokonaisuus. Ne eivät rajoitu vain mitä näkyy näytöllä, vaan kohdistuvat kaikkeen tietoaineistoon sukupuussa. Nimi-suodin hakee osumia nimen osilla (etunimi, sukunimi, etuliite jne) ensisijaisessa ja vaihtoehtoisissa henkilön nimissä, mutta et voi rajoittaa hakua joko ensi- tai toissijaiseen nimeen. Esim. jos hakuehto on "John", osumiin tulevat ehnkilöt, joilla on se etunimenä tai sukunimessä. Etunimen ja Sukunimen ehtojen yhdistelmään on käytettävä myös Käyttäjäsuodinta.
File:Sidebar-PeopleTreeView-Filter-TagDropDownL,ist-example-50.png
Fig. 14.3 Grampsin Suodin-sivupalkki - Tagien listaus esimerkkinä

Suotimia ja luodaan ja hallinnoidaan valinnalla Muokkaa -> ..suodin muokkain tai sivu- ja alapalkin erityisellä grampletilla (laajennuksella). Suodin-grampletilla voi tehdä Yläpalkin kaltaisia pikasuotimia, mutta ne toimivat tässä kuvatulla erolla.

Eräitä lisänäkökohtia:

 • Suodin hakee vaihtoehtoisistakin nimistä; Haku kohdistuu vain näytössä oelviin ensisijaisiin nimiin. Tämän johdosta et välttämättä löydä kaikkia "Smithejä". Kuitenkin havaitset henkilön muokkaimessa, että hänellä on "Smith" vaihtoehtoisissa nimissä.
 • Suodin sallii "säännöllisten sääntöjen" "regular expressions" käytön. Voit niiden avulla esim. löytää nimet, jotka alkavat B-kirjaimella ja päättyvät "ship" tekstiin. Tätä mahdollisuutta ei ole yläpalkin haussa.
 • The Haku kohdistuu vain siihen, mikä on näkyvissä. Jos nimi tai teksti on liian iso näkymään kokonaan listassa, silloin et löydä sen avulla. Tämä on syytä pitää mielessä etenkin Lisätietojen hauissa. Parasta onkin käyttää suotimia lisätietojen ja muiden pitkien tekstikenttien hakemisessa.
 • Kaikki suotimet ovat tarkkoja kirjainten koolle; "Ship" ei löydä "ship", "SHIP" tai "ShIp" arvoja.

Enemmän tietoja suodinten laatimisesta Example filters.

Säännölliset lausekkeet

Säännölliset lausekkeet(ts. regex) ovat nopea ja voimakas tapa mallintaa tekstiä, jota käytämme suotimissa.

 • Käytä säännöllisiä lausekkeita valinnan täytyy olla päällä.

Esimerkiksi, jos haet sukunimeä, joka alkaa "B" kirjaimella ja päättyy tekstiin "ship", voit käyttää säännöölistä lauseketta sen kuvaamiseen. Näin: ^B.*ship:

 • ^B ilmaisee tekstin alkavan B:llä
 • . vastaa mitä tahansa merkkiä (kirjainta, numeroa tai muuta)
 • * vastaa nollaa tai useaa edellistä (tässä tapauksessa mitä tahansa yksittäistä merkkiä)
 • ship vastaa nimettyjä merkkejä s, h, i, p ja tässä järjestyksessä.

Säännölliset lausekkeet ovat melko vahvoja ja niillä on monia vaihtoehtoja. Me käytämme Python Regular Expression systeemiä ja dokumentoimme sen tässä. Voit käyttää lisäksi mitä tahansa siihen liittyvää resurssia.

whitespace - "whitespace" käsite vastaa alempana yhtä tai useampaa merkkiä, jota et näe. Esim, whitespace kattaa tabulaattorit, välilyönnit ja rivinvaihdot.

Joillakin merkeillä on erityinen merkitys säännöllisissä lausekkeissa. Ne ovat:

 • . ^ $ * + ? { } [ ] \ | ( )

Niitä käytetään näin:

 • '.' kuvaa mitä tahansa symbolia eli merkkiä (kirjainta, numeroa tai muuta)
 • '^' kuvaa tekstin alkua
 • '$' kuvaa tekstin loppua
 • '*' toisto, edeltävä symboli 0-n kertaa
 • '+' toisto, edeltävä symboli 1-n kertaa
 • '?' toisto, edeltävä symboli 0-1 kertaa (tekee vaihtoehtoiseksi)
 • '{' - kuvaa osumien lukumäärän
 • '}' - päättää osumien lukumäärän
 • '[' - merkkiluokan alku
 • ']' - merkkiluokan loppu
 • '\' - seuraava merkki on erityinen järjestys
 • '|' - tai (vaihtelun symboli)
 • '(' - ryhmän alku
 • ')' - ryhmän loppu

Eräät yhdistelmät (ns. pakoluokat), jotka alkavat '\' kuvaavat usein hyödyllisiä ennalta määriteltyjä merkkien joukkoja. Näitä ovat mm. lukujen sarjat, kirjainten sarjat tai sarja, joka ei ole whitespace. Seuraavat esimääritetyt joukot ovat niiden tarjolla olevia osajoukkoja.

 • \d mikä tahansa numero eli on sama kuin luokka [0-9].
 • \D äskeisen vastakohta; mikä tahansa ei-numero eli on sama kuin luokka [^0-9].
 • \s mikä tahansa tyhjä merkki (esim. välilyönti tai tabulaattori) on sama kuin luokka [ \t\n\r\f\v].
 • \S äskeisen vastakohta; mikä tahansa ei-tyhjä merkki eli on sama kuin luokka [^ \t\n\r\f\v].
 • \w mikä tahansa aakkonen a-z, numero tai alaviiva _. eli on sama kuin luokka [a-zA-Z0-9_].
 • \W äskeisen vastakohta; mikä tahansa muu kuin aakkonen a-z, numero tai alaviiva eli on sama kuin luokka [^a-zA-Z0-9_].

Monimutkaisin toistettu määrite on {m,n}, jossa m ja n ovat kokonaislukuja. Tämä määrittää, että toistoja on vähintään m ja enintään n.

Ryhmät ja Sarjat

Ryhmät merkitään '(' ja')' operaatiomerkeillä. '(' ja ')' merkinnöillä on pitkälti sama merkitys kuin matematiikassa; ne ryhmittävät niiden sisällä olevat ilmaukset ja voit toistaa ryhmän sisältöä toiston määritteillä kuten *, +, ?, tai {m,n}. Esim. (ab)* vastaa 0-n toistoa ab ryhmälle.

Sarjat merkitään '[' ja ']' operaatiomerkeillä.

Voit ajatella ryhmiä '|' operaatiomerkillä erotettujen vaihtoehtojen joukkona, jossa jokainen vaihtoehto koostuu yhdestä, useasta tai nollasta merkistä ja sarjoja vaihtoehtojen joukkona, jossa jokainen vaihtoehto on yksittäinen merkki.

Esimerkkejä

 • ^B.*ship$ - vastaa tekstejä, jotka alkavat 'B', seuraten millä tahansa ja päättyen 'ship'.
  • vastaa: Blankenship, Blueship, Beeship
  • ei vastaa: Blankenships
 • ^B.*ship - vastaa tekstejä, jotka alkavat 'B', seuraten millä tahansa ja seuraten 'ship' (voi olla muutakin sen jälkeen).
  • vastaa: Blankenship, Blankenships, Blueship, Blueshipman, Beeship, Beeshipness
  • ei vastaa: Blankenschips

Sukunimen vaihtelut

Esimerkki 1
Käyttämällä Eri(ch|ck|k|c)(ss|s)on seuraavat vastaavuudet osuvat
Erikson
Eriksson
Ericson
Ericsson
Erickson
Ericksson
Erichson
Erichsson

Selitys: Johtuen seuraavista

 • Eri = Eri
 • (ch|ck|k|c) = ryhmittää ch, ck, k tai c. Yrittää ottaa ensiksi pisimmän vastaavuuden
 • (ss|s) = ryhmittääss tais. Yrittää ottaa ensiksi pisimmän vastaavuuden
 • on = on

Esimerkki 2
Käyttämällä Ba(in|yn|m|n)bri(dge|cke|g(g|e|)) seuraavat vastaavuudet osuvat
Bainbricke
Bainbridge
Bainbrig
Bainbrigg
Bambridge
Banbrig
Banbrige
Baynbrige

Selitys: Johtuen seuraavista

 • Ba = Ba
 • (in|yn|m|n) = ryhmittää in, yn, m tai n. Yrittää ottaa ensiksi pisimmän vastaavuuden.
 • bri = bri
 • (dge|cke|g(g|e|)) = ryhmittää dge, cke or (g jag, g jae taig ilman paria)

Esimerkki 3
Käyttämällä n(es|oua|oai|o[iya]|a[iy])r(r|)(on|((e|)au(x|t|d|lt|))) seuraavat vastaavuudet osuvat
nairaud
nairault
naireaud
nayrault
nesrau        
nesrault
nesreau
nesreaud
noirau
noiraud
noirauld
noirault
noiraut
noiraux
noireau
noireaud
noireault
noireaut
noirraux
noirreau
noirreaud
nouarault
noyraud
noyrault 

Selitys: Johtuen seuraavista

 • n = n
 • (es|oua|oai|set1|set2) = ryhmittää es, oua, oai, set1 tai set2
 • set1 on o[iya] = on sarja o JA i, y or a. Toisin sanoen oi, oy tai oa
 • set2 on a[iy] = on sarja a JA i or y. Toisin sanoen ai or ay
 • r = r
 • (r|) = ryhmittää r tai ei mitään
 • (on|(subgroup1) = ryhmittää on tai subgroup1.
 • subgroup1 on ryhmä (subgroup2 au subgroup3)
 • subgroup2 on (e|) = on ryhmä e or nothing
 • au = au
 • subgroup3 is (x|t|d|lt) = on ryhmä x, t, d or lt

Säännöllisten ryhmien testaus

Apuneuvoja säännöllisten lausekkeiden testaamiseen löytyy googlaamalla. http://www.regexr.com/ on helppo ja käytännöllinen.

Käyttäjän suotimet

Gnome-important.png
Käyttäjän suotimien siirto

Välttääksesi ei-toivottuja seuraamuksia Grampsin pääversion korotuksen yhteydessä (esim. versiosta 3.2.x versioon 5.2.x), voit tarvittaessa kopioida itse tiedostosi custom_filter.xml kansiosta Gramps User Directory uuteen gramps_version_number.

Jo käyttämällä sivupalkin suotimia Henkilöt, Tapahtumat, Paikat näkymissä voit tehdä merkittävän määrän suodatuksia henkilöille, tapahtumille, paikoille jne. Huomaa kuitenkin, että 'säännöllisten lauseiden' valinta toimii vain sarakkeissa, jotka ovat mukana näkymässä.

Jos sivupalkin suotimet eivät riitä tarpeeseesi, on sinun rakennettava käyttäjän suotimia.

Kategoriakohtainen suotimien rakennusikkuna

Gramps-notes.png
Huomattavaa:Suotimien muutokset

Suotimiin tehdyt muutokset astuvat voimaan vasta kun suljet sen määrittelyikkunan OK painikkeella.

Fig. 14.4 Esimerkki Henkilön suodin-ikkunasta

Luodaksesi uuden tai nähdäksesi aikaisemmat käyttäjän suotimet käytä kategoriannimi suotimet listaa jossa kategoriannimi muuttuu sen mukaan, missä kategorissa olet. Esim.:

 • Henkilösuotimet
 • Perhesuotimet
 • Tapahtumasuotimet
 • Paikkasuotimet
 • Lähdesuotimet
 • Mediasuotimet
 • Arkistosuotimet
 • Lisätietosuotimet
 • Lainaussuotimet

Muokkaa> valinnassa on alimpana kategorianimi suodin kohta, josta avautuvassa ikkunassa on oikeassa reunassa kuvakkeet:

 • + (Lisää sääntö suotimeen) painike avaa Määritä suodin ikkunan, jossa lisätä uusi käyttäjäsuotimesi.
 • Muokkaa valittua sääntöä painike avaa Muokkaa sääntöä ikkunan, jossa päivität aikaisempaa käyttäjäsuodintasi.
 • Kopioi valittu suodin tekee tarkan kopion valitusta suotimesta.
 • Testaa valittua suodinta avaa Suodintesti ikkunassa listan, jossa näkyy tai ei näy suodatustuloksia.
 • Poista valittu suodin


Suotimen testin ikkuna

Fig. 14.5 Suotimen testi - tuloslistan esimerkki henkilösuotimista

The Suotimen testi ikkunan tuloslistassa voi näkyä tuloksia tai ei riippuen suotimesi osuvuudesta.

Suotimen määrittely ikkuna

Fig. 14.6 Määrittely suodin - ikkuna- oletusmuodossa

Määrittele suodin ikkunassa voi määrittää käyttäjäsuotimia, joilla valitaan henkilöt rarpotteja, vientiä ja muita työkaluja ja apuneuvoja varten. Tämä mahdollisuus on itse asiassa hyvin tehokas työkalu sukututkimuksen analyyseissa.

Listataksesi aikaisemmin määrittelemäsi suotimet (jos niitä on) avaa Määritä suodin ikkuna:

 • Sivupalkin alaosassa
 • useimmissa kategorioissa valinnalla Muokkaa> kategoriannimi suotimen muokkain , joka avaa kategoriannimi suotimet ikkunan. Siinä on valittavana + (Lisää sääntö suotimeen) painike tai Muokkaa valittua suodinta painike.

Määrittely osioon syötetään Nimi: uudelle suotimellesi ja lisätään Kommentti: se auttaa erottamaan tämän suotimen tulevaisuudessa. Lisää tarvitsemasi määrä sääntöjä Sääntölistaan käyttämällä + painiketta.

Jos suotimessa on enemmän kuin yksi sääntö, Asetukset -pudotusvalikosta voi valita

 • Kaikkia sääntöjä noudatettava(oletus)
 • Ainakin yhden säännön toteuduttava
 • Vain yhden säännön toteuduttava

I, kun suodin hakee osumia. Pudotusvalinnalla ei ole vaikutusta, jos sääntöjä on vain yksi.

 • Valitse
  Listaa vain arvot jotka eivät täsmää suodinsääntöihin kääntääksesi suotimen säännön. Esimerkiksi, "on yhteinen esi-isä I1:lle" sääntö käännettynä täsmää henkilöihin, jotka eivät ole hänen esi-isiään). (Valintaruutu ei ole oletusarvoisesti päällä)


Lisää sääntö ikkuna

Tango-Dialog-information.png
Suodintasi voidaan käyttää toisen suotimen sisältämänä suotimena.

Tämä antaa lähes rajoittaman joustavuuden rakentaa suotimia, esim. vertailla henkilökohtaisia tapahtumia.
Katso: Example filters


Fig. 14.7 Lisää sääntö - valintaikkuna - käytettävissä henkilösuotimille - esimerkki

Uusi suodin lisätään + (Lisää sääntö suodattimeen) painikkeesta Määrittele suodin ikkunassa, mikä avaa Lisää sääntö ikkunan.

Vasemmassa palstassa ovat käytettävissä olevat säännöt, ryhmiteltynä aihealueittain. Ryhmät laajenevat ja supistuvat kolmio-kuvakkeestaan.

Sääntö lisätään seuraavasti:

 • Napsauta sopivan aihealueen kolmio-kuvaketta.
 • Valitse puusta sääntö napsauttamalla sen nimeä. Oikeassa palstassa näytetään säännön nimi, kuvaus ja mahdolliset arvokentät.

Kun olet tyytyväinen sääntöösi ja sen arvokenttien arvoihin, napsauta OK , mikä lisää tämän säännön muokattavana olevaan suotimeen. Peru painikkeella peruutat säännön lisäämisen suotimeeen.

Katso myös Which filters in which Category?

Suotimet kateorioittain?

Valitusta kategoriasta saat eri valikoimansuotimia. Katso myös Summary of Gramplets.

 • Työpöytä kategoria
  tarjolla ei ole suotimia

Esivanhempien suotimet

Tässä kategoriassa ovat seuraavat säännöt, joilla haetaan henkilöitä heidän suhteellaan esivanhempana toisiin henkilöihin:

 • <Suotimen> hyväksymien henkilöiden esivanhemmat
  Tällä suotimella löydetään henkilöt, jotka ovat esivanhempia annetun Suotimen mukaisille henkilöille. Annettu suodin valitaan oikeasta reunasta Arvot>Suotimen nimi-pudotusvalikosta.
 • <Henkilön> esivanhemmat
  Tällä suotimella löydetään henkilöt, jotka ovat määritellyn henkilön esivanhempia. "Sisältäen: Lisää valittu GrampsID" lisävalinta" määrittää, otetaanko. määritelty henkilö itsekin mukaan tuloksiin (hyödyksi raporttien tulostuksessa). Voit syöttää henkilön ID:n ao. tekstikenttään tai valita hänet listasta Valitse... painikkeella. Jälkimmäisessä tapauksessa valitun henkilön ID tulee näkyviin tekstikenttään.
 • Esivanhemmat <Henkilölle> vähintään <N> sukupolven päässä
  Tällä suotimella löydetään henkilöt, jotka ovat määritellyn henkilön esivanhempia vähintään <N> sukupolven päässä sukulinjassa. Esimerkiksi käyttämällä tätä sääntöä 2 sukupolven ehdolla tuloksiin tulevat isovanhemmat, heidän vanhempansa jne mutta ei valitun henkilön omia vanhempia.
 • Esivanhemmat <Henkilölle> enintään <N> sukupolven päässä
  Tällä suotimella löydetään henkilöt, jotka ovat määritellyn henkilön esivanhempia enintään <N> sukupolven päässä sukulinjassa. Esimerkiksi käyttämällä tätä sääntöä 2 sukupolven ehdolla tuloksiin tulevat valitun henkilön vanhemmat ja isovanhemmat, mutta ei enää heidän esivanhempiaan.
 • <Henkilön> tuplana olevat esivanhemmat
  Tällä suotimella löydetään henkilöt, jotka ovat henkilön esivanhempia kaksi tai useamman kerran.
 • Henkilöt joilla on yhteinen esivanhempi <Suotimen> hyväksymien henkilöiden kanssa. Suodin valitaan pudotusvalikosta.
 • Henkilöt joilla on yhteinen esivanhempi <Henkilön> kanssa
  Tällä suotimella löydetään henkilöt, jotka ovat yhteinen esivanhempi määrätyn henkilön kanssa.
 • Esivanhemmat kirjanmerkityille henkilöille enintään <N> sukupolven päässä
  Tällä suotimella löydetään henkilöt, jotka ovat kirjanmerkittyjen henkilöiden esivanhempia enintään <N> sukupolven päässä sukulinjassa. Esimerkiksi käyttämällä tätä sääntöä 2 sukupolven ehdolla tuloksiin tulevat näiden henkilöiden vanhemmat ja isovanhemmat, mutta ei enää heidän esivanhempiaan.
 • Esivanhemmat kotihenkilölle enintään <N> sukupolven päässä
  Tällä suotimella löydetään henkilöt, jotka ovat kotihenkilön esivanhempia enintään <N> sukupolven päässä sukulinjassa. Esimerkiksi käyttämällä tätä sääntöä 2 sukupolven ehdolla tuloksiin tulevat kotihenkilön vanhemmat ja isovanhemmat, mutta ei enää heidän esivanhempiaan.

Lapsisuotimet

 • Perheet, joilla lapsen ID sisältää <tekstin>
  Poimii perheet, joissa lapsella on määritetty Gramps ID
  Perheet, joiden jollakin lapsella on <nimi>
  Poimii perheet, oissa lapsella on määritetty nimi (nimenosa)
  Perheet, joilla on kaksoset
  Poimii perheet, joilla on kaksoset

Citation/source filters

Nämä suotimet riippuvat näkymästä

Lainaus/lähde kategoria

Tässä kategoriassa on seuraavat lainausten ja lähteiden säännöt:

 • Henkilöt, joilla lähteitä <lukumäärä>
  Poimii henkilöt, joilla on tietty määrä kohteita lähteinä. Lukumäärä: Kohteiden määrä -- Luvun oltava suurempi kuin/vähemmän kuin/yhtä suuri kuin
 • Henkilöt, joilla on <lainaus>
  Poimii henkilöt, joilla on arvoiltaan tietty lainaus
 • Henkilöt, joilla on <lähde>
  Poimii henkilöt, joilla on tietyn ID:n lähde
 • Henkilöt, joilla vähintään yhdessä suorassa lähteessä on >=> <luotettavuustaso>

Perheet kategoria

Tässä kategoriassa on seuraavat lainausten ja lähteiden säännöt:

 • Perheet, joilla lähteitä <lukumäärä>
  Poimii Perheet, joilla on tietty määrä kohteita lähteinä. Lukumäärä: Kohteiden määrä -- Luvun oltava suurempi kuin/vähemmän kuin/yhtä suuri kuin
 • Perheet, joilla on <lainaus>
  Poimii Perheet, joilla on arvoiltaan tietty lainaus
 • Perheet, joilla on <lähde>
  Poimii Perheet, joilla on tietyn ID:n lähde
 • Perheet, joilla vähintään yhdessä suorassa lähteessä on >=> <luotettavuustaso>

Tapahtumat kategoria

Tässä kategoriassa on seuraavat lainausten ja lähteiden säännöt:

 • Tapahtumat, joiden lähteen <lähdesuodin> hyväksyy
 • Tapahtumat, joihin on liitetty <lainaus>
  Poimii tapahtumat, joilla on arvoiltaan tietty lainaus
 • Tapahtumat, joilla lähteitä on <lukumäärä>
  Kohteiden määrä -- Luvun oltava suurempi kuin/vähemmän kuin/yhtä suuri kuin
 • Tapahtumat, joilla vähintään yhdessä suorassa lähteessä on >=> <luotettavuustaso>

Paikat kategoria

Tässä kategoriassa on seuraavat lainausten ja lähteiden säännöt:

 • Paikat, joilla lähteitä on <lukumäärä>
  Kohteiden määrä -- Luvun oltava suurempi kuin/vähemmän kuin/yhtä suuri kuin
 • Paikat, joilla vähintään yhdessä suorassa lähteessä on >=> <luotettavuustaso>
 • Paikat, joihin on liitetty <lainaus>
  Poimii paikat, joilla on arvoiltaan tietty lainaus
 • Paikat, joilla on <lähde>
  Poimii paikat, joilla on tietyn ID:n lähde

Media kategoria

Tässä kategoriassa on seuraavat lainausten ja lähteiden säännöt:

 • Mediat, joilla lähteitä on <lukumäärä>
  Kohteiden määrä -- Luvun oltava suurempi kuin/vähemmän kuin/yhtä suuri kuin
 • Mediat, joilla vähintään yhdessä suorassa lähteessä on >=> <luotettavuustaso>
 • Mediat, joihin on liitetty <lainaus>
  Poimii Mediat, joilla on arvoiltaan tietty lainaus
 • Mediat, joilla on <lähde>
  Poimii Mediat, joilla on tietyn ID:n lähde

Descendant filters

This category includes the following rules that match people based on their descendant relations to other people:

 • Descendant family member of <filter> match
  Matches people that are descendants or the spouse of anybody matched by a filter
 • Descendant family member of <person>
  This rule not only matches people who are descendants of the specified person, but also those descendants' spouses.
 • Descendant of <filter> match
  This rule matches people who are descendants of someone who is matched by the specified filter. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Descendant of <person>
  This rule matches people who are descendants of the specified person. The Inclusive option determines whether the specified person should be considered his/her own descendant (useful for building reports). You can either enter the ID into a text entry field, or select a person from the list by clicking Select... button. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.
 • Descendant of <person> at least <N> generations away
  This rule matches people who are descendants of the specified person and are at least N generations away from that person in their lineage. For example, using this rule with the value of 2 for the number of generations will match grandchildren, great-grandchildren, etc., but not the children of the specified person.
 • Descendant of <person> not more than <N> generations away
  This rule matches people who are descendants of the specified person and are no more than N generations away from that person in their lineage. For example, using this rule with the value of 2 for the number of generations will match children and grandchildren, but not great-grandchildren, etc., of the specified person.

Event filters

These filters are view dependent

Persons-, and Relationship Category

This category includes the following rules that match people based on their recorded events:

 • Families with incomplete events
  This rule matches people missing date or place in any family event of any of their families.
 • People with incomplete events
  This rule matches people missing date or place in any personal event.
 • People with the <birth data>
  This rule matches people whose birth event matches specified values for Date, Place, and Description. The rule returns a match even if the person's birth event matches the value partially. The matching rules are case-insensitive. For example, anyone born in Sweden will be matched by the rule using the value "sw" for the Place. The rule returns a match if, and only if, all non-empty values are (partially) matched by a person's birth. To use just one value, leave the other values empty.
 • People with the <death data>
  This rule matches people whose death event matches specified values for Date, Place, and Description. The rule returns a match even if the person's death event matches the value partially. The matching rules are case-insensitive. For example, anyone who died in Sweden will be matched by the rule using the value "sw" for the Place. The rule returns a match if, and only if, all non-empty values are (partially) matched by a person's death. To use just one value, leave the other values empty.
 • People with the family <event>
  This rule matches people that have a family event matching specified values for the Event type, Date, Place, and Description. The rule returns a match even if the person's event matches the value partially. The matching rules are case-insensitive. For example, anyone who was married in Sweden will be matched by the rule using the Marriage event and the value "sw" for the Place. The family events should be selected from a pull-down menu. The rule returns a match if, and only if, all non-empty values are (partially) matched by the personal event. To use just one value, leave the other values empty.
 • People with the personal <event>
  This rule matches people that have a personal event matching specified values for the Event type, Date, Place, and Description. The rule returns a match even if the person's event matches the value partially. The matching rules are case-insensitive. For example, anyone who graduated in Sweden will be matched by the rule using the Graduation event and the value "sw" for the Place. The personal events should be selected from a pull-down menu. The rule returns a match if, and only if, all non-empty values are (partially) matched by the personal event. To use just one value, leave the other values empty.
 • Witness
  This rule matches people who are present as a witness in the event. If the personal or family event type is specified, only the events of this type will be searched.

Families Category

This category includes the following rules that match families based on their recorded events:

 • Families with the <event>
  This rule matches famikies that have a event matching specified values for the Event type, Date, Place, and Description. The rule returns a match even if the person's event matches the value partially. The matching rules are case-insensitive. For example, anyone who was married in Sweden will be matched by the rule using the Marriage event and the value "sw" for the Place. The family events should be selected from a pull-down menu. The rule returns a match if, and only if, all non-empty values are (partially) matched by the personal event. To use just one value, leave the other values empty.

Family filters

This category includes the following rules that match people based on their family relationships:

 • Adopted people
  This rule matches adopted people.
 • Child of <filter> match
  This rule matches people for whom either parent is matched by the specified filter. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Parents of <filter> match
  This rule matches people whose child is matched by the specified filter. The specified filter name should be selected from the menu.
 • People missing parents
  Matches people that are children in a family with less than two parents or are not children in any family.
 • People with children
  This rule matches people with children.
 • People with multiple marriage records
  This rule matches people with more than one spouse.
 • People with no marriage records
  This rule matches people with no spouses.
 • People with the <relationships>
  This rule matches people with a particular relationship. The relationship must match the type selected from the menu. Optionally, the number of relationships and the number of children can be specified. The rule returns a match if, and only if, all non-empty values are (partially) matched by a person's relationship. To use just one value, leave the other values empty.
 • Siblings of <filter> match
  This rule matches people whose sibling is matched by the specified filter. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Spouses of <filter> match
  This rule matches people married to someone who is matched by the specified filter. The specified filter name should be selected from the menu.

Father filters

 • Families having father with id containing <text>
  Matches families whose father has a specified Gramps ID
 • Families with father with the <name>
  Matches families whose father has a specified (partial) name

General filters

These filters are view dependent

Persons-, and Relationship Category

This category includes the following general rules:

 • Bookmarked people
  Matches the people on the bookmark list.
 • Default person
  Matches the default person.
 • Disconnected People
  Matches people that have no family relationships to any other person in the database.
 • Everyone
  Matches everyone in the database.
 • Females
  Matches all females.
 • Males
  Matches all males.
 • People having <count> notes
  Matches people having a certain number of notes: Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • People having notes containing <text>
  Matches people whose notes contain text matching a regular expression
 • People marked private
  Matches people that are indicated as private.
 • People matching the <filter>
  Matches people matched by the specified filter name. Values: Filter name. The specified filter name should be selected from the menu.
 • People not marked private
  Matches people that are not indicated as private
 • People probably alive
  Matches people without indications of death that are not too old. Values: On Date
 • People with <count> LDS events
  Matches people with a certain number of LDS events. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • People with <count> addresses
  Matches people with a certain number of personal addresses. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • People with <count> associations
  Matches people with a certain number of associations. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • People with <count> media
  Matches people with a certain number of items in the gallery. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • People with id containing <text>
  Matches people whose Gramps ID matches the regular expression
 • People with a nickname
  Matches people with a nickname
 • People with an alternate name
  Matches people with an alternate name
 • People with incomplete names
  Matches people with first-name or last-name missing.
 • People with records containing <substring>
  Matches people whose records contain text matching a substring. Values: Substring -- Case Sensitive or not -- Regular-Expression matching or not
 • People with the <Name type>
  Matches people with a type of name
 • People with the <Surname origin type>
  Matches people with a surname origin
 • People with the <name>
  Matches people with a specified (partial) name. Values: Given Name -- Family Name -- Suffix -- Title -- Prefix -- Patronymic -- Call Name
 • People with <tag>
  Matches people with a tag of a particular value. Values: Tag name.
 • People with the family <attribute>
  Matches people with the family attribute of a particular value. Values: Family Attribute: Identification Number -- Age ...
 • People with the personal <attribute>
  Matches people with the personal attribute of a particular value. Values: Family Attribute: Identification Number -- Age ...
 • People with unknown gender
  Matches all people with unknown gender.
 • People without a known birth date
  Matches people without a known birth date.
 • People without a known death date
  Matches people without a known death date.
 • People with <id>
  Matches people with Gramps ID. The rule returns a match only if the ID is matched exactly. You can either enter the ID into a text entry field, or select an object from the list by clicking Select... button. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.
 • People changed after <date time>
  Matches person records changed after a specified date-time (yyy-mm-dd hh:mm:ss) or in the range, if a second date-time is given: Values: Changed after: -- but before:.
 • Persons with events matching the <event filter>
  Matches persons who have events that match a certain event filter. Values: Event filter name.

Families Category

This category includes the following general rules:

 • Bookmarked families
  Matches the families on the bookmark list.
 • Every family
  Matches every family in the database.
 • Families changed after <date time>
  Matches families records changed after a specified date-time (yyy-mm-dd hh:mm:ss) or in the range, if a second date-time is given: Values: Changed after: -- but before:.
 • Families having <count> notes
  Matches families having a certain number of notes: Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Families having notes containing <text>
  Matches families whose notes contain text matching a regular expression
 • Families marked private
  Matches families that are indicated as private.
 • Families matching the <filter>
  Matches families matched by the specified filter name. Values: Filter name. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Families with <count> LDS events
  Matches families with a certain number of LDS events. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Families with <count> media
  Matches families with a certain number of items in the gallery. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Families with id containing <text>
  Matches families whose Gramps ID matches the regular expression
 • Families with a reference count of <count>
  Matches families with a certain number of references. Values: Number of references -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Families with the <tag>
  Matches families with a tag of a particular value. Values: Tag name.
 • Families with the family <attribute>
  Matches families with the family attribute of a particular value. Values: Family Attribute: Identification Number -- Age ...
 • Families with the relationship type
  Matches families with the relationship type of a particular value
 • Families with <id>
  Matches families with Gramps ID. The rule returns a match only if the ID is matched exactly. You can either enter the ID into a text entry field, or select an object from the list by clicking Select... button. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.

Events Category

This category includes the following general rules:

 • Event with <id>
  Matches events with Gramps ID. The rule returns a match only if the ID is matched exactly. You can either enter the ID into a text entry field, or select an object from the list by clicking Select... button. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.
 • Events changed after <date time>
  Matches events records changed after a specified date-time (yyy-mm-dd hh:mm:ss) or in the range, if a second date-time is given: Values: Changed after: -- but before:.
 • Events having <count> notes
  Matches events having a certain number of notes: Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Events having notes containing <text>
  Matches events whose notes contain text matching a regular expression
 • Events marked private
  Matches events that are indicated as private.
 • Events matching the <filter>
  Matches events matched by the specified filter name. Values: Filter name. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Events occurring on a particular day of the week
  Matches events occurring on a particular day of the week
 • Events of persons matching the <person filter>
  Matches events of person matched by the specified person filter name
 • Events of places matching the <place filter>
  Matches events that occurred at places that match the specified place filter name
 • Events with <count> media
  Matches events with a certain number of items in the gallery. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Events with <date>
  Matches events with data of a particular value
 • Events with id containing <text>
  Matches events whose Gramps ID matches the regular expression
 • Events with a reference count of <count>
  Matches events with a certain number of references. Values: Number of references -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Events with the <tag>
  Matches events with a tag of a particular value. Values: Tag name.
 • Events with the <attribute>
  Matches events with the attribute of a particular value. Values: Family Attribute: Identification Number -- Age ...
 • Events with the particular type
  Matches events with the particular type
 • Every event
  Matches every event in the database.

Places Category

This category includes the following general rules:

 • Every place
  Matches every place in the database.
 • Place with <id>
  Matches places with Gramps ID. The rule returns a match only if the ID is matched exactly. You can either enter the ID into a text entry field, or select an object from the list by clicking Select... button. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.
 • Places changed after <date time>
  Matches places records changed after a specified date-time (yyy-mm-dd hh:mm:ss) or in the range, if a second date-time is given: Values: Changed after: -- but before:.
 • Places having <count> notes
  Matches places having a certain number of notes: Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Places having notes containing <text>
  Matches places whose notes contain text matching a regular expression
 • Places marked private
  Matches places that are indicated as private.
 • Places matching a title
  Matches places with a particular title
 • Places matching parameters
  Matches places with particular parameters
 • Places matching the <filter>
  Matches places matched by the specified filter name. Values: Filter name. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Places of events matching the <event filter>
  Matches places where events happened that match the specified event filter name
 • Places with <count> media
  Matches places with a certain number of items in the gallery. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Places with id containing <text>
  Matches places whose Gramps ID matches the regular expression
 • Places with a reference count of <count>
  Matches places with a certain number of references. Values: Number of references -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Places with the <tag>
  Matches places with a tag of a particular value. Values: Tag name.

Sources Category

This category includes the following general rules:

 • Every source
  Matches every source in the database.
 • Sources with <id>
  Matches sources with Gramps ID. The rule returns a match only if the ID is matched exactly. You can either enter the ID into a text entry field, or select an object from the list by clicking Select... button. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.
 • Sources changed after <date time>
  Matches sources records changed after a specified date-time (yyy-mm-dd hh:mm:ss) or in the range, if a second date-time is given: Values: Changed after: -- but before:.
 • Sources having <count> notes
  Matches sources having a certain number of notes: Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Sources having notes containing <text>
  Matches sources whose notes contain text matching a regular expression
 • Sources marked private
  Matches sources that are indicated as private.
 • Sources matching the <filter>
  Matches sources matched by the specified filter name. Values: Filter name. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Sources with <count> Repository references
  Matches sources with a certain number of repository references
 • Sources with <count> media
  Matches sources with a certain number of items in the gallery. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Sources with id containing <text>
  Matches sources whose Gramps ID matches the regular expression
 • Sources with a reference count of <count>
  Matches sources with a certain number of references. Values: Number of references -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Sources with repository reference containing <text> in 'Call Number'
  Matches sources with a repository reference containing a substring in 'Call Number'
 • Sources with repository reference matching the <repository filter>
  Matches sources with a repository reference that match a certain repository filter
 • Sources with the <tag>
  Matches sources with a tag of a particular value. Values: Tag name.
 • Sources with title containing <text>
  Matches sources whose title contains a certain substring

Citations Category

This category includes the following general rules:

 • Citation with <id>
  Matches citations with Gramps ID. The rule returns a match only if the ID is matched exactly. You can either enter the ID into a text entry field, or select an object from the list by clicking Select... button. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.
 • Citations changed after <date time>
  Matches citations records changed after a specified date-time (yyy-mm-dd hh:mm:ss) or in the range, if a second date-time is given: Values: Changed after: -- but before:.
 • Citations having <count> notes
  Matches citations having a certain number of notes: Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Citations having notes containing <text>
  Matches citations whose notes contain text matching a regular expression
 • Citations marked private
  Matches citations that are indicated as private.
 • Citations matching parameters
  Matches citations with particular parameters
 • Citations matching the <filter>
  Matches citations matched by the specified filter name. Values: Filter name. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Citations with <count> media
  Matches citations with a certain number of items in the gallery. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Citations with id containing <text>
  Matches citations whose Gramps ID matches the regular expression
 • Citations with Volume/Page containing <text>
  Matches citations whose Volume/Page contains a certain substring
 • Citations with a reference count of <count>
  Matches citations with a certain number of references. Values: Number of references -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Citations with a source with a repository reference matching the <repository filter>
  Matches citations with a source with a repository reference that match a certain repository filter
 • Citations with source matching the <source filter>
  Matches citations with sources that match the specified source filter name
 • Citations with the <tag>
  Matches citations with a tag of a particular value. Values: Tag name.
 • Every citation
  Matches every citation in the database.

Repositories Category

This category includes the following general rules:

 • Every repository
  Matches every repository in the database.
 • Repositories changed after <date time>
  Matches repository records changed after a specified date-time (yyy-mm-dd hh:mm:ss) or in the range, if a second date-time is given: Values: Changed after: -- but before:.
 • Repositories having notes containing <text>
  Matches repositories whose notes contain text matching a regular expression
 • Repositories marked private
  Matches repositories that are indicated as private.
 • Repositories matching the <filter>
  Matches repositories matched by the specified filter name. Values: Filter name. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Repositories with id containing <text>
  Matches repositories whose Gramps ID matches the regular expression
 • Repositories with a reference count of <count>
  Matches repositories with a certain number of references. Values: Number of references -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Repositories with name containing <text>
  Matches repositories whose name contains substring
 • Repositories with the <tag>
  Matches repositories with a tag of a particular value. Values: Tag name.
 • Repository with <id>
  Matches repositories with Gramps ID. The rule returns a match only if the ID is matched exactly. You can either enter the ID into a text entry field, or select an object from the list by clicking Select... button. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.

Media Category

This category includes the following general rules:

 • Every media object
  Matches every media object in the database.
 • Media object with <id>
  Matches media objects with Gramps ID. The rule returns a match only if the ID is matched exactly. You can either enter the ID into a text entry field, or select an object from the list by clicking Select... button. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.
 • Media objects changed after <date time>
  Matches media object records changed after a specified date-time (yyy-mm-dd hh:mm:ss) or in the range, if a second date-time is given: Values: Changed after: -- but before:.
 • Media objects having notes containing <text>
  Matches media objects whose notes contain text matching a regular expression
 • Media objects marked private
  Matches media objects that are indicated as private.
 • Media objects matching the <filter>
  Matches media objects matched by the specified filter name. Values: Filter name. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Media objects with id containing <text>
  Matches media objects whose Gramps ID matches the regular expression
 • Media objects with a reference count of <count>
  Matches media objects with a certain number of references. Values: Number of references -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Media objects with the <tag>
  Matches media objects with a tag of a particular value. Values: Tag name.
 • Media objects with the attribute <attribute>
  Matches media objects with the attribute of a particular value

Notes Category

This category includes the following general rules:

 • Every note
  Matches every note in the database.
 • Note with <id>
  Matches notes with Gramps ID. The rule returns a match only if the ID is matched exactly. You can either enter the ID into a text entry field, or select an object from the list by clicking Select... button. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.
 • Notes changed after <date time>
  Matches notes records changed after a specified date-time (yyy-mm-dd hh:mm:ss) or in the range, if a second date-time is given: Values: Changed after: -- but before:.
 • Notes containing <text>
  Matches notes contain text matching a regular expression
 • Notes marked private
  Matches notes that are indicated as private.
 • Notes matching parameters
  Matches notes with particular parameters
 • Notes matching the <filter>
  Matches notes matched by the specified filter name. Values: Filter name. The specified filter name should be selected from the menu.
 • Notes with id containing <text>
  Matches notes whose Gramps ID matches the regular expression
 • Notes with a reference count of <count>
  Matches notes with a certain number of references. Values: Number of references -- Number must be greater than/lesser/equal to
 • Notes with the <tag>
  Matches notes with a tag of a particular value. Values: Tag name.
 • Notes with the particular type
  Matches notes with the particular type

Mother filters

 • Families having mother with id containing <text>
  Matches families whose mother has a specified Gramps ID
 • Families with mother with the <name>
  Matches families whose mother has a specified (partial) name

Position filters

 • Places in neighborhood of given position
  Matches places with latitude or longitude position in a rectangle of given height and width (in degrees), and with middle point the given latitude and longitude.
 • Places with no latitude or longitude given
  Matches places with empty latitude or longitude

Source filters

 • Citation with Source <id>
  Matches a citation with a source with a specified Gramps ID
 • Citations having source notes containing <text>
  Matches citations whose source notes contain a substring or match a regular expression
 • Citations with Source Id containing <text>
  Matches citations whose source has a Gramps ID that matches the regular expression
 • Sources matching parameters
  Matches citations with a source of a particular value

Relationship filters

This category includes the following rules that match people based on their mutual relationship:

 • People related to <Person>
  Matches people related to a specified person
 • Relationship path between <person> and people matching <filter>
  Searches over the database starting from a specified person and returns everyone between that person and a set of target people specified with a filter. This produces a set of relationship paths (including by marriage) between the specified person and the target people. Each path is not necessarily the shortest path.
 • Relationship path between <persons>
  This rule matches all ancestors of both people back to their common ancestors (if exist). This produces the "relationship path" between these two people, through their common ancestors. You can either enter the ID of each person into the appropriate text entry fields, or select people from the list by clicking their Select... buttons. In the latter case, the ID will appear in the text field after the selection was made.
 • Relationship path between bookmarked persons
  Matches the ancestors of bookmarked individuals back to common ancestors, producing the relationship path(s) between bookmarked persons.

Tagging

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


The concept of tagging for most people using gmail or thunderbird, tags will not be something new. Instead of classifying emails into folders like in Outlook (Windows) or Evolution (Linux), emails are classified by assigning tags to them. So instead of having a disjoint N:1 classification (a email can be in one and only one folder, and a folder can contain many emails), in gmail or thunderbird there is a N:M classification (a email can have several tags, and a tag can be applied to several emails)

See also:


Likewise, when you have a big tree, you might want to make subsets of the tree, and these subsets might be overlapping. For example, the subsets of your fathers family and your mothers family, some subset of your family that emigrated to Australia.

The idea is to assign a different tag to each subset: Paternal, Maternal, Australia and ToDo for example.

The differences with Gramps previous Markers are like the folders for emails. A person can be given at most one marker. Tags are thus are like multiple-valued markers.

Go to the Menu Edit ->Tag.

Fig. 14.8 Tag actions from Edit menu


Or click the Toolbar Tag button.

Fig. 14.9 Available Tag actions from "Tag selected rows" Toolbar icon - drop down menu overview - example


See also Tag Report

New Tag dialog

Fig. 14.10 Attaching a "New Tag" to multiple list entry selections - example with "New Tag" dialog

You are able to add a new tag either a single or multiple list entries from any of the list views, by making the selection and then using the New Tag dialog.

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Tagging a selection of objects

Due to the static nature of tags, it might be useful to add a tag to a selection of objects. For example one should be able to select a number of person in the Person View, and add them a new tag or an existing one.


Organize Tags Window

Fig. 14.11 Organize Tags - dialog - example

The order in the Organize Tags dialog defines the priority for coloring rows in the category views.

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Tag selection dialog

Fig. 14.12 Tag selection in the Person Editor

When you use Edit the tag list button from any of the Editor dialogs like Person Edit the Tag selection dialog list is shown that lets you remove or assign existing custom tags. The tags are shown in alphabetical order.

Usage of tags

Here are a some ideas of operations that can be done with tags

Filtering

Fig. 14.13 Gramps Filter SideBar - Tag list example

The most obvious use is that of filtering.

 • Tags and filters both create subsets of the tree. However they have practical differences in usage.

Specifying your fathers family using filters is an easy thing; there are already filters based on some logic's that do it. On the other hand, specifying the people that emigrated to the USA is harder, while for the famous people in your family it is simply impossible as there is no logical rule. Tags are much more practical here.

However filters have the advantage of being dynamical. If you add an ancestor of your father in the database, it will be automatically added to the filter.

On the other hand, tags are static. When adding a famous person in the tree, you have to explicitly tag them as FAMOUS.

 • The most immediate object that comes to mind are the individuals, and that is also the most useful. However, other objects could be tagged:
  • Places: For example "places to visit",
  • Lähde: Esim. "Lähteet saksaksi",
  • Lisätiedot: Esim. "lisätiedot kesken" tai "lisätiedot saksaksi",
  • Media: Esim. "Uncle Alfredin kuva".

Tagit on käytettävissä päätietolajeissa.


Tagit sarake

Fig. 14.14 People (List) View - Showing "Tag" column and colored tag rows - example

Näet helposti tagisi lisäämällä valinnalla Muokkaa valitun näkymän asetuksia Sarakkeiden muokkaus ikkunassa Tagit sarakkeen listattavien kohteiden näkymään. Tagit näytetään sarakkeessa pilkulla erotettuna.Edellinen Hakemisto Seuraava
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions