Fi:Gramps 5.2 Wiki-käyttöohje - Sukupuiden hallinta

From Gramps
Jump to: navigation, search
Edellinen Hakemisto Seuraava


Nyt suuntaamme yksityiskohtaiselle tutkimusmatkalle päivittäiseen Gramps:in käyttöön. Tässä kappaleessa esitämme yksityiskohtaisen katsauksen miten voit hallita sukupuitasi ja miten jaat tietosi muiden sukututkijoiden kanssa.

Uuden sukupuun aloittaminen

Aloittaaksesi uuden sukupuun, valitse Sukupuut ->Hallinnoi sukupuita... tai valitse Sukupuut painike työkaluriviltä tai käytä keybinding CTRL+O. Tämä avaa Sukupuiden hallinnointi ikkunan.

Valitse Uusi ja Gramps luo uuden sukupuun sukupuiden listalle. Vaihtaaksesi nimen oletusnimestä Sukupuu 1 napauta nimeä, paina Nimeä udelleen painiketta ja kirjoita uusi nimi.

Valitse Lataa sukupuu ladataksesi uuden tyhjän sukupuun.


Sukupuiden hallinnointi ikkuna

Fig. 5.1 "Sukupuut" hallinnointi ikkuna

Napsauttamalla Sukupuut>Sukupuiden hallinnointi painiketta avautuu ikkuna, jossa voit hallinnoida kaikkia sukupuitasi.

Sukupuiden hallinnointi-ikkunassa voit luoda uuden sukupuun, muuttaa sukupuiden nimiä, poistaa sukupuun, tuoda sukupuun tai tarkistaa sukupuun tietoja. Kaikki sukupuut ovat lastattuna. Jos sukupuu on avattuna, siitä on kuvake tila-sarakkeessa.

Sukupuun avaaminen

Avataksesi sukupuun valitse joko menu Sukupuut -> Hallinnoi sukupuita... tai napsauta Sukupuut painiketta työkaluriviltä. Sukupuut ikkuna tule näkyviin ja näet listan kaikista Gramps:in tuntemista sukupuista. Kuvake näyttää Tila sarakkeessa sukupuun vieressä, mikäli sukupuu on avoimena. Valitse haluamasi sukupuu ja avaa se Lataa sukupuu painikkeella. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa haluttua puuta.

Viimeksi käytetyn sukupuun avaamiseksi valitse joko Sukupuut -> Viimeksi avattu...' tai nuoli alaspäin seuraavana Sukupuut painikkeesta tai sen vieressä olevasta nuoli alaspäin painikkeesta haluamasi sukupuu.

Gnome-important.png
Kirjoitussuojattu

Jos sinulla ei ole päivitysoikeutta sukupuuhun, se avataan Kirjoitussuojattu-tilaan. Tässä tilassa tietoja voi katsella, mutta muutoksia ei tehdä puuhun. Tämän tilan merkkinä pääikkunan otsikkoon lisätään teksti (Kirjoitussuojattu).

GEDCOM tai XML tietokannan avaaminen

Jos tietokanta ei ole tallennettu Grampsin omaan tiedostomuotoon, se on kuitenkin avattavissa Grampsissa komentorivin kautta. Katso Command line references. Tällaisia ovat esim. XML ja GEDCOM tietokannat. Katso lisäohjeita Command line references. Huomioi kuitenkin se, että jos XML tai GEDCOM tietokanta on suhteellisen suuri, tulee suorituskyvyn ongelmia ja tietosi voivat korruptoitua kaatumisen tapahtuessa . Siksi on tavallisesti parempi luoda uusi Gramps sukupuu (tietokanta) ja tuoda XML/GEDCOM tiedot siihen.

Gramps-notes.png
Tietokannan avaus

XML ja GEDCOM tietokantojen kaikki tiedt pidetään muistissa ilman hakemistoa. Grampsin oma tiedostomuoto lukee vain tarvittavan tiedon. Näin ollen suuren sukupuun tiedot ovat käytettävissä nopeammin ja paljon tehokkaammin kuin käytettäessä XML- tai GEDCOM-tiedostoja.

Gnome-important.png
GEDCOMin muokkaaminen

Pidä mielessä että GEDCOM tiedoston tiedoista voivat kadota tuotaessa Grampsiin. Samoin voi tapahtua vietäessä dataa Grampsista GEDCOMiin. Pelkkä avaaminen ja katseleminen ei muuta tietoja. Kuitenkin jos muutoksia on tehty ja niitä ei ole peruttu, poistuminen Grampsista tallettaa tiedot ja tietoja katoaa mahdollisesti.

Sukupuun poistaminen

Valitse sukupuu jonka haluat poistaa ja napauta Poista painiketta.

Tämä poistaa kokonaan puun, ilman mahdollisuutta palauttaa tietoja. Harkitse varmuuskopion ottamista viemällä tietosi Gramps XML-muotoon ja säilyttämällä tiedosto.

Sukupuun uudelleen nimeäminen

Voit uudelleen nimetä sukupuusi (tai sen arkistoidun version) valitsemalla puun ja napsauttamalla Nimeä uudelleen. Voit myös napsauttaa nimeä puiden listassa.

Molemmissa tapauksissa kirjoita vain uusi haluamasi nimi.

Sukupuun varmuuskopiointi

Turvallisin tapa varmuuskopioida Gramps sukupuusi on viedä se Gramps XML muotoon (tai Gramps paketiksi joka sisältää myös tiedostot galleriasta) ja kopioida syntynyt tiedosto turvalliseen paikkaan, mieluummin eri rakennukseen tai pilveen.

Voit käyttää arkistointia tallentaaksesi tilannekuvan puustasi. Näitä tilannekuvia voi käyttää yksinkertaisina varmuuskopiona. Se on käyttökelpoinen tapa, jos haluat kokeilla jotakin minkä myöhemmin saatat haluta perua. Kuitenkin tätä tapaa ei tule käyttää normaaliin varmuuskopiointiin. Arkistokopio ei selviä kiintolevyn rikosta eikä useimmistakaan muista tuhoista, joita voi tapahtua tietokoneelle.

Kokeneille käyttäjille: jokainen tietokanta on talletettu omaan alihakemistoonsa hakemiston ~/.gramps alle. Käsin tehtävä varmuuskopiointi voidaan tehdä varmistamalla tämä hakemisto.

Varmuuskopioinnin ikkuna

Kuva. 5.2 Varmuuskopiointi

Valitse Sukupuut->Ota varmuuskopio...".

Gramps XML Varmuuskopio ikkuna avautuu.

Kopion tallennuspolku voidaan syöttää suoraan tai valita tiedostohakemiston kautta..

Sukupuun mediat: otetaan oletusarvoisesti mukaan, mutta voit jättää ne poiskin.

Gramps-notes.png
Huomaa

Tiedot viedään tavanomaisessa XML muodossa, mitään tietoa ei suodateta pois. Tiedot palaavat siksi tuonnissa takaisin.


Vaativammat asetukset

Varmuuskopiotiedoston nimen rakenne asetetaan paths.quick-backup-filename vakiossa ~/.gramps/gramps34/gramps.ini tiedostossa seuraavasti:

[paths]
quick-backup-filename='%(filename)s_%(year)d-%(month)02d-%(day)02d.%(extension)s'

Seuraavat vakiosanat on käytettävissä rakenteessa:

 • filename
 • year
 • month
 • day
 • hour
 • minutes
 • seconds
 • extension:
  • .gpkg(oletusarvo) jos mediat mukana.
  • .gramps jos mediat jätetään pois.

Käytä sopivaa ~/.gramps/gramps{XX}/gramps.ini avaintiedostoa.

 • Gramps versio 5.2 :
~/.gramps/gramps42/gramps.ini
 • Voit arkistoida (katso seuraava luku) sukupuusi tilanteita. Niitä voidaan käyttää, kun yrität sukupuussasi jotakin, minkä haluat myöhemmin peruuttaa. Menettely ei kuitenkaan sovellu varmuuskopiointin, koska ne eivät säily kovalevysi rikkoutuessa tai muissa tietokonettasi kohtaavissa onnettomuuksissa.
 • Edistyneille käyttäjille: jokainen sukupuu talletetaan omaan alahakemistoonsa ~/.gramps hakemistossa. Manuaalisen vamuuskopion saa tehdyksi ottamalla tästä hakemistosta kopion.

Sukupuun arkistointi

Tango-Dialog-information.png
Huomaa

Arkistointi on mahdollista vain, jos Grampsin tarvitsema GNU Revision Control System (RCS) on asennettuna. Normaalisti RCS on asennettava tietokoneeseen erikseen, se ei tule Grapsin mukana.

RCS:n avulla voidaan heposti arkistoida ja aikaleimata sukupuut.

Arkiston tekemiseksi:

Kuva 5.3 Sukupuun arkistoinnista esimerkki
 1. lataa sukupuusi.
 2. napsauta työkalupalkissa ChartsSukupuut painiketta (se näyttää vihjetekstin Yhdistä nykyiseen tietokantaan kun viet osoitteimen sen päälle).
 3. napsauta lataamaasi sukupuuta: Arkistoi painikkeen pitäisi tulla esille.
 4. napsauta Arkistoi painiketta, jolloin sinua pyydetään syöttämään "versiokommentti ja kuvaus" arkistollesi.

Arkistoinnin jälkeen sukupuiden listassa on alkuperäisen sukupuun vasemmalla puolella oikealle osoittava kolmio.

 • napsauta kolmiota, jolloin näkyville tulee arkiston nimi (uudelleen napsautus supistaa arkistolistan).

Arkistoja voidaan poistaa, nimetä uudelleen ja ottaa niiden tiedot käyttöön.


Sukupuun arkiston palauttaminen

Kuva 5.4 Palautettavan version valinta

Kun napsautat arkistoa, Pura painike tulee näkyviin. Sitä napsauttamalla arkistoitu sukupuuversio palautetaan tavallisten joukkoon. Se näkyy sitten sukupuiden listassa <alkuperäisen puun nimi>:<arkistonimi> nimisenä ja se on itsenäinen sukupuu. Tämä on hyödyllinen tapa saada arkisto talteen, koska alkuperäisen sukupuun poistaminen hävittää myös sen arkistokopiot ja arkistoja ei oteta mukaan myöskään Portable Gramps XML -muotoisessa viennissä.

Kuva 5.5 Palautettu arkisto

(katso myös Sukupuun arkistointi).


Sukupuun lukon avaaminen

Kuva. 5.6 Lukitun sukupuun - esimerkki-ikkuna

Kun Gramps avaa puun, se lukitsee sen estääkseen sinua tai ketään muuta avaamasta sitä samanaikaisesti. Toisella käynnissä olevalla Grampsilla voit avata toisen sukupuun, mutta avoinna oleva puu näkyy "lukittu" kuvakkeella, osoittaen että et voi avata sitä. Puun sulkeminen toisessa Grampsissa antaa mahdollisuuden avata se toisessa käynnissä olevassa Grampsissa.

Jos voisit avata sukupuun kahdessa Grampsissa yhtaikaa, se todennäköisesti vioittaisi tietojasi.

Epätodennäköisessä Grampsin kaatumisessa sukupuu jää lukituksi. Puun lukon avaamiseksi:

Kuva. 5.7 Sukupuu on lukittu
 • Jos Gramps on asetettu avaamaan käynnistyessään sukupuun automaattisesti, näet 'Sukupuu on lukittu' ilmoituksen. Napsauta Sulje painiketta Sukupuiden hallinnan aktivoimiseksi. Valitse lukittu sukupuu ja napsauta sitten Lataa sukupuu painiketta. 'Rikotaanko lukitus' ikkuna käynnistyy.


Kuva. 5.8 Rikotaanko sukupuun "Gramps malli" lukitus
 • valitse lukittu sukupuu ja napsauta näkyville tulevaa Riko lukko painiketta. Avaa lukko vain ollessasi varma, ettei sukupuuta käytetä toisessa Grampsissa..


Vioittuneen sukupuun korjaaminen

Kuva 5.2 Sukupuun korjaamien

Jos sukupuusi vaurioitui jostakin syystä, Grampsin sukupuiden hallinta ikkunassa näet punaisen virhekuvakkeen Tila sarakkeessa.

Saadaksesi Grampsin yrittämään viottuneen korjausta, valitse puu ja sitten napsauta Korjaa painiketta.

Tämä yrittää korjata puun varmuuskopiosta, joka luotiin automaattisesti poistuttaessa.

Muutosten tallettaminen sukupuuhun

Gramps tallettaa muutokset heti hyväksyttyäsi ne. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että käyttäessäsi Grampsia joka kerta kun napsautat OK painiketta muutokset on kirjattu ja talletettu välittömästi. Erillistä "tallenna" komentoa ei ole.

Voit peruuttaa tekemäsi muutokset valitsemalla Muokkaa -> Peru. Jos valitset komennon toistuvasti, uusimmat muutokset perutaan yksittäin. Palataksesi useampia komentoja kerrallaan voit käyttää Muokkaushistoria ikkunaa, joka löytyy Muokkaa valikosta.

Jos haluat palauttaa sukupuusi sen avaustilaan, valitse Sukupuut -> Hylkää muutokset ja lopeta. (Tämä toimii samoin kuin lopettaminen ilman tallennusta muissa ohjelmissa.)

Jos haluat tallettaa kopion sukupuustasi eri nimellä, sinun tarvitsee viedä sukupuu ja sitten tuoda se sitten uuteen sukupuuhun. Gramps XML tietokanta on suositeltavin tähän tarkoitukseen.

Tietojen tuonti

Tuonti sallii siirtää tietoja muista sukututkimusohjelmista Gramps tietokantaan. Tällä hetkellä Gramps voi tuoda tietoja seuraavissa tiedostomuodoissa:

Gramps-notes.png
Tuonti vai avaus

Huomaathan että tuonti tietokantaan on eri kuin tietokannan avaaminen. Kun tuot, olet itse asiassa siirtämässä tietoja toisesta tietokannasta Gramps tietokantaan. Kun avaat tiedoston, olet muokkaamassa alkuperäistä tiedostoa.

Tuodaksi tiedot valitse Sukupuut -> Tuonti. Tuo tietokanta ikkuna aukeaa ja pyytää valitsemaan tiedoston, jonka haluat tuoda. Huomaa että voit tuoda vain tietoja olemassa olevaan tietokantaan. Jos olet siirtämässä tietoja toisesta ohjelmasta tai vanhemmasta Gramps versiosta, niin ensin luo tyhjä tietokanta ja tuo sitten tiedot siihen.

Tuodessasi tietoja jo olevaan sukupuuhun Varoitus muokkaushistoriasta ikkuna avautuu antaen sinulle mahdollisuuden myös luoda ensin uuden sukupuun, ennen tietojen yhdistämistä jo olevaan puuhun..

Gnome-important.png
Tiedon katoaminen joistakin tiedostomuodosta

On tärkeää huomata että tuonti GEDCOM ja GeneWeb tietokannoista ei ole täydellinen. On mahdollista, että joitakin tietoja näistä tietokannoista ei tuoda Grampsiin.

Gramps-notes.png
Toisten ohjelmien luomien tapahtumien järjestys

Tuonti toisista ohjelmista ei aina järjestä tapahtumia olettamaasi järjestykseen. Grampsissa on tuki tapahtumien järjestämiseen haluamallasi tavalla. Katso tarkemmin (englanniksi) Sort Events tool.

Gramps V2.x tietokannat, Gramps XML ja Gramps paketit ovat kaikki alkuperäisiä Gramps tiedostomuotoja. Tietojen katoamisesta ei ole vaaraa, kun tuodaan tai viedään näihin tiedostomuotoihin.

Gramps V2.x tietokannan tuonti

 • Gramps V2.x tietokanta (grdb): Tämä alkuperäinen Gramps tietokantamuoto oli ennen Grampsin 4 versiota käytössä ollut Berkeley tietokanta (BSDDB) , jossa on erikoisrakenne tietotauluissa. Tiedostokantamuoto oli binäärinen ja arkkitehtuuririippuva. Se oli erittäin nopea ja tehokas. Se ei ollut yleisesti siirrettävissä erilaisen binääriarkkitehtuurin (esim. i386 tai alpha) tietokoneiden välillä.

Vain Gramps version 3.0.x tukee Gramps V2.x muotoisen tietokannan tuontia. Tuonti tapahtuu siihen ilman tietojen menetyksiä.

Gnome-important.png
Gramps 5.2 ei tue tuontia Gramps V2.x muodossa.

Vanha V2.x tietokanta on tuotava ensin Gramps V3.0.x versioon ja siitä Gramps XML (tai Gramps XML paketti) muotoisena edelleen Gramps 5.2. versioon

Gramps 2.2 tietokantojen siirto versioon Gramps 3.x

Jos siirrät dataa versiosta 2.x versioon 5.2.x on sinun ensin vietävä v2.x tietokanta aikaisempaan Gramps v3.0.x ohjelmaan ja sitten joko tallettava tietokanta tai tuotava se versioon Gramps 5.2.x, tai tuotava tietokanta XML muotoisena ja tuotava se sitten Gramps versioon 5.2.x.

Aikaisempien Gramps versioiden Käyttöohjeet antavat tarkemmat ohjeet v2.x tietokantojen siirrosta Gramps versioonv3.x.


Gramps XML and XML paketin tuonti

Gramps XML and Gramps XML Package ovat Grampsin nykyisin käytettäviä alkuperäisiä tietokantamuotoja. Niissä ei ole vaaraa tietojen menettämiselle.

 • Gramps XML: Gramps XML on tietojen siirrossa ja varmuuskopioissa käytettävä Gramps 4:n vakio tietokantamuoto. Toisin kuin Gramps V2.x tiedostomuoto, Gramps XML on arkkitehtuuririippumaton ja ihmisluettava. Tietokannassa voi olla myös viittauksia ulkoisiin mediatiedostoihin, jolloin ei ole varmuutta täydellisestä siirrettävyydestä (mediatiedostojen saamiseksi mukaan on käytettävä Gramps XML pakettia). Gramps XML tietokanta luodaan viemällä ('Sukupuut -> Vienti) valinnanssa tiedot tähän tiedostomuotoon.
 • Gramps XML paketti: Gramps XML paketti on koostetiedosto. Se sisältää Gramps XML tiedoston ja kaikki mediatiedostot (kuvat, äänet, jne.) joihin tietokanta viittaa. Koska paketti sisältää kaikki mediatiedostot, tämä tiedostomuoto on täysin siirrettävä. Gramps XML paketti luodaan viemällä (Sukupuut -> Vienti) valinnassa tiedot tähän tiedostomuotoon.

Jos tuot tiedot toisessa Gramps tietokannasta tai Gramps XML tietokannasta, näet tapahtuman edistymisen Grampsin pääikkunan edistymispalkissa. Tuonnin päätyttyä palauteikkuna näyttää tuotujen kohteiden lukumäärän. Jos data on alunperin lähtöisin tietokannasta, johon tuodaan, Gramps tekee ehdotuksia siitä mitä kaikkea voitaisiin sulauttaa; sulautuksia ei tehdä puolestasi automaattisesti. Harkitse CSV-muotoista vientiä/tuontia, jos haluat perustason autuomaattista sulauttamista.

Gramps CSV tuonti

 • Gramps CSV taulukkolaskenta tiedostomuoto tuo ja vie osan Gramps tiedoista yksinkertaiseen taulukkolaskentamuotoon. Katso lisätietoja CSV Import and Export.

GEDCOM tuonti

Fig. 5.9 Import report

Kun tuot tietoja GEDCOM-tiedostona, tuonnin eteneminen näkyy Grampsin pääikkunan tilapalkissa. Tuonnin päätyttyä palauteikkuna näyttää tiedot, joita ei tuotu. Raportti (see fig 4.6) näyttää useimmat rivit, jotka joko hylättiin tai joita ymmärretty. Rivin (tai usean rivin jos tieto jatkui niille) sisältö näytetään myös. Joissakin tapauksissa rivit eivät ole täsmälleen samoja kuin GEDCOM-tiedostossa oli, koska rivit rakennetaan tietyillä säännöillä.

Kun tuot tietoja GEDCOM-muodossa, Grampsin pääikkuna näyttää edistymisen, ks. edistymismittari. Gedcom-tuonnin päätyttyä Tuonnin tilasto ikkuna ja GEDCOM tuonnin raportti: ikkuna näyttävät tulokset tai varoitukset.


GEDCOM Merkkikoodaus ikkuna

Fig. 5.10 GEDCOM Merkkikoodaus - ikkuna

GEDCOM Merkkikoodaus ikkuna näytetään, jos tuotava GEDCOM tiedosto kertoo olevansa ANSEL koodausta. Joskus tämä on virhe. Jos GEDCOM:n tuonnin jälkeen huomaat sen sisältävän epätavallisia merkkejä, peruuta tuonti ja suorita uuskoodaus valintalistasta.

Merkkikoodaus:

 • oletus
 • ANSEL
 • ANSI (iso-8859-1)
 • ASCII
 • UTF8


Tuontitilasto ikkuna

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Fig. 5.11 Tuontitilasto ikkuna


GEDCOM tuonti raportti ikkuna

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Fig. 5.12 GEDCOM tuonti raportti - esimerkkitulokset.

GEDCOM tuonti raportti: näyttää yksityiskohtia useimmista GEDCOM riveistä, jotka ohitettiin tai jotka eivät olleet ymmärrettäviä (useimmiten eivät olleet GEDCOM 5.5.2 standardin mukaisia. Katso Addon:GEDCOM Extensions). GEDCOM rivi (tai rivejä jos olivat jatkorivejä) näytetään myös. Eräissä tapauksissa rivi ei ole täsmälleen se mikä luettiin GEDCOM-tiedostosta, vaan se on tietyn jatkokäsittelyn tulos. Katso Raportin lukeminen

Raportin lukeminen
Fig. 5.13 GEDCOM tuonti lisätieto eräästä "Source>Note" tapauksesta(saatu "GEDitCOM" - "GEDCOM 5.5 Torture Test Files"

.

Grampsin tietomalli eroaa GEDCOMin tietomallista. Tästä johtuen joitain tietoja ei saa tuoduksi Grampsiin.

Pääpoikkeamat ovat:

 • Joitain GEDCOM tietorakenteita käsitellään Grampsin ominaisuuksina ja siksi monet GEDCOM perustietoelementit eivät tallennu.
 • SOURCE_RECORDin tiedot (osoittaen missä tapahtumat on kirjattu ja kenen toimesta) ohitetaan.
 • lisätietojen lähdetiedot ohitetaan.
 • monilla GEDCOM perustietoelementeilla ei ole täysin vastaavaa paria Grampsissä, siksi ne talletetaan, and they are therefore stored as ominaisuuksina tai datana sopivilla, yleensä Gedcomin tagi-nimillä. Tämä pätee etenkin header, submitter ja submission GEDCOM tieueisiin ja etenkin kenttiin kuten REFN, RFN, RIN ja AFN.
Kuva 5.14 Tuontiraportti: Esimerkki ohitettujen tietojen ylätasoista
Kuva 5.15 Tuontiraportti: Esimerkki ohitetun datan huomautuksesta

Kun tieto on 'ohitettu', ohitus raportoidaan palautteena tuonnin loputtua ja siitä kerrotaan myös ao. kohteeseen lisättävässä lisätiedossa. Tieto lisätään ao. päätietoonsa erityisellä informaatiolla , esim. GEDCOM import .

Tällä hetkellä tapahtuu myös tietojen ohittamista ilman Grampsin tekemää raportointia, mitä voidaan pitää toiminnallisena puutteena.


GEDCOM tuonnin rajoitukset

Tässä osassa kuvataan GEDCOM tiedot joita ei voida suoraan siirtää Grampsiin, ja niiden käsittely. Lisätietoa GEDCOM tuonnin (ja viennin) rajoituksista on luettavissa Gramps ja GEDCOM osassa.

HEADer, SUBMitter ja SUBmissioN

Grampsissa ei ole suoraan vastinetta näille ja ne on siksi talletettava toisella tavalla. Riippuen General preferences asetuksista, voidaan luoda 'oletuslähde' objekti. Silloin paljon tietoa on talletettu Lähteeseen, tai siihen liitettyihin Arkistoihin.

  HEADER:=
    n HEAD                     {1:1}
     +1 SOUR <APPROVED_SYSTEM_ID>         {1:1} ('oletuslähteen' tietoja)
      +2 VERS <VERSION_NUMBER>          {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
      +2 NAME <NAME_OF_PRODUCT>          {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
      +2 CORP <NAME_OF_BUSINESS>         {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
       +3 <<ADDRESS_STRUCTURE>>         {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
      +2 DATA <NAME_OF_SOURCE_DATA>        {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
       +3 DATE <PUBLICATION_DATE>        {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
       +3 COPR <COPYRIGHT_SOURCE_DATA>      {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
     +1 DEST <RECEIVING_SYSTEM_NAME>        {0:1*} ('oletuslähteen' tietoja)
     +1 DATE <TRANSMISSION_DATE>          {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
      +2 TIME <TIME_VALUE>            {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
     +1 SUBM @<XREF:SUBM>@             {1:1} ('oletuslähteen' tietoja)
                                (käytetään myös SUBMITTER_RECORD määrittelyyn)
                                (tämä tulisi tallettaa sukupuun omistajaksi)
     +1 SUBN @<XREF:SUBN>@             {0:1} (ohitettu)
     +1 FILE <FILE_NAME>              {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
     +1 COPR <COPYRIGHT_GEDCOM_FILE>        {0:1} (talletetaan "oletuslähteen" Publication tietona)
     +1 GEDC                    {1:1}
      +2 VERS <VERSION_NUMBER>          {1:1} ('oletuslähteen' tietoja)
      +2 FORM <GEDCOM_FORM>            {1:1} ('oletuslähteen' tietoja)
     +1 CHAR <CHARACTER_SET>            {1:1} ('oletuslähteen' tietoja)
      +2 VERS <VERSION_NUMBER>          {0:1} (('oletuslähteen' tietoja)
     +1 LANG <LANGUAGE_OF_TEXT>          {0:1} ('oletuslähteen' tietoja)
     +1 PLAC                    {0:1}
      +2 FORM <PLACE_HIERARCHY>          {1:1} (katso alla)
     +1 NOTE <GEDCOM_CONTENT_DESCRIPTION>     {0:1} ("oletuslähteen" lisätieto)
      +2 [CONT|CONC] <GEDCOM_CONTENT_DESCRIPTION> {0:M}
      
  * HUOMAA: Submissions to the Family History Department for Ancestral
   File submission or for clearing temple ordinances must use a
   DESTination of ANSTFILE or TempleReady.

PLAC FORM talletaan ja käytetän paikkojen tulkitsemiseen (GEDCOM määritysten mukaisesti).

SUBMISSION_RECORD (jota pitäisi olla vain yksi, mitä ei kuitenkaan tarkasteta) talletetaan Data 'oletuslähteen' dataksi

  SUBMISSION_RECORD:=
    n @<XREF:SUBN>@ SUBN              {1:1]
     +1 SUBM @<XREF:SUBM>@             {0:1}
     +1 FAMF <NAME_OF_FAMILY_FILE>         {0:1}
     +1 TEMP <TEMPLE_CODE>             {0:1}
     +1 ANCE <GENERATIONS_OF_ANCESTORS>      {0:1}
     +1 DESC <GENERATIONS_OF_DESCENDANTS>     {0:1}
     +1 ORDI <ORDINANCE_PROCESS_FLAG>       {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}

SUBMITTER_RECORD:it (voi olla useampia) talletetaan "oletuslähteen" Arkistoiksi paitsi alla vahvennuksela osoitetuissa tilanteissa. SUBMITTER_RECORD , joka vastaa HEADER:in SUBM tietoa , viedään sukupuun omistajaksi esim.

  SUBMITTER_RECORD:=
    n @<XREF:SUBM>@  SUBM             {1:1}
     +1 NAME <SUBMITTER_NAME>           {1:1}
     +1 <<ADDRESS_STRUCTURE>>           {0:1}
     +1 <<MULTIMEDIA_LINK>>            {0:M}
     +1 LANG <LANGUAGE_PREFERENCE>         {0:3}
     +1 RFN <SUBMITTER_REGISTERED_RFN>       {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
 • Multimedia linkki ohitetaan
 • LANG ohitetaan
 • RFN ja RIN ohitetaan

INDIvidual

INDIVIDUAL_RECORD talletetaan Grampsin Henkilö (Person) tietueeksi, paitsi vahvennetulla tekstillä alla osoitetut.

  INDIVIDUAL_RECORD: =
    n @<XREF:INDI>@ INDI              {1:1}
     +1 RESN <RESTRICTION_NOTICE>         {0:1}
     +1 <<PERSONAL_NAME_STRUCTURE>>        {0:M}
     +1 SEX <SEX_VALUE>              {0:1}
     +1 <<INDIVIDUAL_EVENT_STRUCTURE>>       {0:M}
     +1 <<INDIVIDUAL_ATTRIBUTE_STRUCTURE>>     {0:M}
     +1 <<LDS_INDIVIDUAL_ORDINANCE>>        {0:M}
     +1 <<CHILD_TO_FAMILY_LINK>>          {0:M}
     +1 <<SPOUSE_TO_FAMILY_LINK>>         {0:M}
     +1 SUBM @<XREF:SUBM>@             {0:M}
     +1 <<ASSOCIATION_STRUCTURE>>         {0:M}
     +1 ALIA @<XREF:INDI>@             {0:M}
     +1 ANCI @<XREF:SUBM>@             {0:M}
     +1 DESI @<XREF:SUBM>@             {0:M}
     +1 <<SOURCE_CITATION>>            {0:M}
     +1 <<MULTIMEDIA_LINK>>            {0:M}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 RFN <PERMANENT_RECORD_FILE_NUMBER>     {0:1}
     +1 AFN <ANCESTRAL_FILE_NUMBER>        {0:1}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
  
 • Linkit (submitter, ancestor interest ja descendent interest indicator) ohitetaan ilman ilmoitusta.
 • Alias indikaattori ("Linkittää mahdollisesti samoja henkilöitä") talletetaan Liitoksena nimeltään 'Alias'.
 • REFN ja REFN:TYPE talletetaan Henkilön Attribuutteina, mutta usean REFN:in tapauksessa ei välttämättä ole selvää, mikä TYPE liittyy mihinkin REFN:ään.

INDIVIDUAL_ATTRIBUTE_STRUCTURE:n käsittely on melko mutkikasta. Seuraavia tageja:

 • EDUC (opillinen saavutus),
 • NMR (avioiden lukumäärä),
 • OCCU (ammatti),
 • PROP (omistukset),
 • RELI (uskontokunta),
 • RESI (asuinpaikka) ja
 • TITL (titteli)

käsitellään Grampsissa tapahtuminas ja niihin liittyvät tiedot talletetaan tapahtumarakenteeseen. Ylätason tagille (osoitettu yllä listassa suluilla) alisteiset tarkemmat tiedot talletetaan tapahtuman kuvaukseen. TYPE tagia seuraava <EVENT_DESCRIPTOR> menee kuitenkin kuvauksen edelle jos <EVENT_DESCRIPTOR> ei ole attribuutin nimi.

Seuraavia tageja:

 • CAST (kasti),
 • DSCR (fyysinen kuvaus),
 • INDO (kansallinen ID numero),
 • NATI (kansanryhmä tai heimo),
 • NCHI (lasten lukumäärä) ja
 • SSN (sosiaaliturvatunnus)

käsitellään Grampsin attribuutteina ja ylätason tagille (osoitettu yllä listassa suluilla) alisteisia tarkempia tietoja lukuunottamatta ohitetuksi tulevat useimat kentät, lähde- ja lainaustiedot ja lisätietojen rakenneryhmä, kuten osoitetaan alla vahvennetulla tekstillä.

  INDIVIDUAL_ATTRIBUTE_STRUCTURE: =
    n CAST <CASTE_NAME>              {1:1}
     +1 <<EVENT_DETAIL>>              {0:1}
       etc.
  
  EVENT_DETAIL: =
    n TYPE <EVENT_DESCRIPTOR>           {0:1}
    n DATE <DATE_VALUE>              {0:1}
    n <<PLACE_STRUCTURE>>             {0:1}
    n <<ADDRESS_STRUCTURE>>            {0:1}
    n AGE <AGE_AT_EVENT>              {0:1}
    n AGNC <RESPONSIBLE_AGENCY>          {0:1}
    n CAUS <CAUSE_OF_EVENT>            {0:1}
    n <<SOURCE_CITATION>>             {0:M}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 <<MULTIMEDIA_LINK>>            {0:M}
    n <<MULTIMEDIA_LINK>>             {0:M}
    n <<NOTE_STRUCTURE>>              {0:M}
    
    
 • Individual attribuutin rakenne, tyyppi, pääivämäärä, paikkarakenne, osoiterakenne, ikä, agentti, syy ja multimedian linkit ohitetaan.

FAM_RECORD

FAM_RECORD talletetaan Grampsin Perhe (Family) tietueeksi.

  FAM_RECORD:=
    n @<XREF:FAM>@  FAM              {1:1}
     +1 <<FAMILY_EVENT_STRUCTURE>>         {0:M}
     +1 HUSB @<XREF:INDI>@             {0:1}
     +1 WIFE @<XREF:INDI>@             {0:1}
     +1 CHIL @<XREF:INDI>@             {0:M}
     +1 NCHI <COUNT_OF_CHILDREN>          {0:1}
     +1 SUBM @<XREF:SUBM>@             {0:M}
     +1 <<LDS_SPOUSE_SEALING>>           {0:M}
     +1 <<SOURCE_CITATION>>            {0:M}
     +1 <<MULTIMEDIA_LINK>>            {0:M}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
 • Linkki submitteriin ohitetaan ohitetaan ilman ilmoitusta.
 • REFN ja REFN:TYPE talletaan Perheen Attribuutteihin, mutta usean REFN:in tapauksessa ei välttämättä ole selvää, mikä TYPE liittyy mihinkin REFN:ään.

SOURCE_RECORD

SOURCE_RECORD talletetaan Grampsin Lähde (Source) tietueeksi, paitsi mitä on alla osoitettu vahvennetulla tekstillä.

  SOURCE_RECORD:=
    n @<XREF:SOUR>@ SOUR              {1:1}
     +1 DATA                    {0:1}
      +2 EVEN <EVENTS_RECORDED>          {0:M}
       +3 DATE <DATE_PERIOD>           {0:1}
       +3 PLAC <SOURCE_JURISDICTION_PLACE>    {0:1}
      +2 AGNC <RESPONSIBLE_AGENCY>        {0:1}
      +2 <<NOTE_STRUCTURE>>            {0:M}
     +1 AUTH <SOURCE_ORIGINATOR>          {0:1}
      +2 [CONT|CONC] <SOURCE_ORIGINATOR>     {0:M}
     +1 TITL <SOURCE_DESCRIPTIVE_TITLE>      {0:1}
      +2 [CONT|CONC] <SOURCE_DESCRIPTIVE_TITLE>  {0:M}
     +1 ABBR <SOURCE_FILED_BY_ENTRY>        {0:1}
     +1 PUBL <SOURCE_PUBLICATION_FACTS>      {0:1}
      +2 [CONT|CONC] <SOURCE_PUBLICATION_FACTS>  {0:M}
     +1 TEXT <TEXT_FROM_SOURCE>          {0:1}
      +2 [CONT|CONC] <TEXT_FROM_SOURCE>      {0:M}
     +1 <<SOURCE_REPOSITORY_CITATION>>       {0:1}
     +1 <<MULTIMEDIA_LINK>>            {0:M}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
 • DATA siihen liittyvine tietoineen ohitetaan

REPOSITORY_RECORD

REPOSITORY_RECORD talletetaan Grampsin Arkisto (Repository) tietueeksi, paitsi mitä alla osoitetaan vahvennetulla tekstillä.

  REPOSITORY_RECORD: =
    n @<XREF:REPO>@ REPO              {1:1}
     +1 NAME <NAME_OF_REPOSITORY>         {0:1}
     +1 <<ADDRESS_STRUCTURE>>           {0:1}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
 • REFN, REFN:TYPE ja RIN ohitetaan

MULTIMEDIA_RECORD

MULTIMEDIA_RECORD talletetaan Grampsin Media tietueeksi, paitsi mitä alla osoitetaan vahvennetulla tekstillä.

  MULTIMEDIA_RECORD:=
    n @<XREF:OBJE>@ OBJE              {1:1}
     +1 FORM <MULTIMEDIA_FORMAT>          {1:1}
     +1 TITL <DESCRIPTIVE_TITLE>          {0:1}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 <<SOURCE_CITATION>>            {0:M}
     +1 BLOB                    {1:1}
      +2 CONT <ENCODED_MULTIMEDIA_LINE>      {1:M}
     +1 OBJE @<XREF:OBJE>@   /* chain to continued object */ {0:1}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
 • Oletaan 'FILE' tagin mukanaoloa osoittamaan multimedia-objektin tiedostoa. Tämä on GEDCOM 5.5.2 -version mukaista, mutta Gramps ei kuitenkaan tue GEDCOM 5.5.2:ssa mahdollisuutta useaan <MUTIMEDIA_FILE_REFN> viittauksiin eikä FILE gedcom riville alisteisia FORM, TYPE and TITL tietoja (myöhempi FILE voi kirjoittaa edellisen päälle - ilman virhetarkistusta).
 • BLOB ohitetaan
 • REFN, REFN:TYPE ja RIN ohitetaan

NOTE_RECORD

NOTE_RECORD talletetaan Grampsin Lisätiedot tietueeksi, paitsi mitä alla osoitetaan vahvennetulla tekstillä.

  NOTE_RECORD:=
    n @<XREF:NOTE>@ NOTE <SUBMITTER_TEXT>      {1:1}
     +1 [ CONC | CONT] <SUBMITTER_TEXT>      {0:M}
     +1 <<SOURCE_CITATION>>            {0:M}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
 • Lähde ja lainaus (source citation) ohitetaan
 • REFN, REFN:TYPE ja RIN ohitetaan

Tietojen vienti

Gramps-notes.png This page's factual accuracy may be compromised due to out-of-date information. Please help improve the Gramps Wiki as a useful resource by updating it.
Gnome-important.png
TODO

Päivitystarve.

Kuva 5.16 Vientiavustimen avausikkuna
Kuva 5.17 Vientiavustin: Vientitiedoston muodon valintaikkuna

Tietojen viennillä voit jakaa sukupuusi minkä tahansa osan toisille tutkijoille ja siirtääsen myös toiseen tietokoneeseesi. Tällä hetkellä Gramps tukee seuraavia vientimuotoja: Gramps XML, GEDCOM, Gramps XML Package, Web Family Tree, GeneWeb, ja CSV laskentataulu muodot.

Gramps-notes.png
Vienti on kopiointia

Kun viet, tallennat avaamasi sukupuun tietoja. Vienti luo uuden tiedoston tiedoistasi. Huomaa että Grampsin ikkunaan avatuksi jäävä sukupuu EI ole viennissä tallennettu tiedosto. Sukupuuhusi viennin jälkeen tehdyt muutokset eivät enää muuta viennissä muodostettua tiedostoa.

Tietojen viemiseksi valitse Sukupuut ->Vie... tai pikavalinta CTRL+E. Tämä käynnistää Vientiavustin ikkunan. Sen sivujen kautta valitset muodon, tiedoston ja muotosidonnaiset muut ominaisuudet. Lopulllisen vahvistuksen jälkeen venti tapahtuu valintojesi mukaisesti. Milloin tahansa voit palata Takaisin painikkeella ja muuttaa valintojasi ja sitten palata viennin uuteen toteutukseen.

Gramps tukee vientiä seuraavissa muodoissa:

 • pilkkuerotettu laskentalomake (CSV)
 • GEDCOM
 • GeneWeb
 • Gramps XML (sukupuu)
 • Gramps XML paketti(sukupuu medioineen)
 • Web Family Tree
 • vCalendar
 • vCard

Viennin lisävalinnat

Fig. 5.18 Viennin avustin - Viennin lisävalinnat - velho (näyttää oletukset CSV:lle korostettuna alaosan osio, jossa vaihtoehdot tiedostomuodolle

Säädettyäsi valintasi kahdessa osiossa:

etene Jatka painikkeella.

Suotimet ja yksityisyys

Grampsilla voit viedä sukupuusi ulos tavanomaisiin tiedostomuotoihin .

Tarjolla on valintoja viennin täsmäsäätelyyn.

 • Henkilöiden ja lisätietojen suotimet: Suotimilla voit rajata siirrettävien tietojen määrää, asettamiesi kriteerien perusteella.
Yksityisyyssuodin

Älä lisää tietoja, jotka on merkitty yksityisiksi: Valitse tämä estääksesi yksityiseksi merkittyjen tietojen kirjoitus siirtotiedostoon.

Elävien suodin

Valitse seuraavista:

 • Ota valitut henkilöt mukaan (oletus)
 • Korvaa elävien henkilöiden etunimet
 • Korvaa elävien henkilöiden koko nimi
 • Älä ota mukaan eläviä henkilöitä

Rajoita elossa olevien tietoja: Valitse tämä estääksesi elossa olevien henkilöiden tietojen kirjoitusta siirtotiedostoon. Tämän seurauksena kaikki henkilöiden syntymää, kuolemaa, osoitteita, merkittäviä tapahtumia koskevat tiedot jätetään pois siirtotiedostosta. Jos teet tämän valinnan, voit rajoittaa vielä lisääkin elossa olevien henkilöiden tietoja. Voit esim. korvata etunimen Elossa tekstillä ks. (see your settings); voit jättää lisätiedot pois ja ohittaa lähdetiedot, ks. living people.

 • Jätä pois henkilöön liittymättömät tiedot: Valitse tämä estääksesi valittuihin henkilöihin liittymättömien tietojen kirjoitus siirtotiedostoon.

Henkilön elossaolo ei ole joskus selkeästi pääteltävissä tiedoista. Gramps käyttää kehittynyttä algoritmia määrittelemään elossaoloa, ks. if a person could still be alive. Muistathan, että Gramps teee parhaan arvauksen muttei aina onnistu arvaamaan oikein. Tarkista velä kerran sukupuusi tiedot.

Henkilösuodin:

Valittavissa on vaihtoehdot:

 • Kaikki valitut henkilöt (oletus)
 • Aktiivisen henkilön jälkeläiset]
 • Aktiivisen henkilön jälkeläisperheet]
 • Aktiivisen henkilön esivanhemmat]
 • Henkilöt joilla yhteinen esihenkilö aktiivisen henkilön kanssa]
 • Luo käyttäjän suodin valitsemalla Päivitä kuvake , jotta näet Määritä suodin ikkunan.
Lisätietosuodin:

Valittavissa on vaihtoehdot:

 • Ota mukaan kaikki valitut lisätiedot (oletus)
 • Luo käyttäjän suodin valitsemalla Päivitä kuvake , jotta näet Määritä suodin ikkunan.
Viitesuodin:

Valittavissa on vaihtoehdot:

 • Ota mukaan kaikki valitut tiedot (oletus)
 • Älä ota mukaan tietoja, jotka eivät liity valittuun henkilöön
Valitse vientimuoto

Riippuen valitusta tiedostomuodosta sinulla on käytettävissä joukko vaihtoehtoja, useat niistä on kuvattu "Suotimet ja tietosuoja" osiossa.

Tiedostomuotoja ovat:

 • GEDCOM
 • GEDCOM Laajennukset (GED2)
 • GeneWeb
 • Gramps XML (sukupuu)
 • Gramps XML paketti (sukupuu medioilla)
 • JSON Export
 • Nettisukupuu (Web Family Tree ohjelmaan)
 • CSV
 • Prolog Export
 • Raw Export
 • SQLite Export
 • vCalendar
 • vCard

Katso erityisesti:

Gramps-notes.png
jos olet asentanut laajennuksen Addon:GEDCOM Extensions(.GED2)

sillä on omat erityiset vientivalintansa.

GeneWeb vienti

GeneWeb tallentaa datan erityisessä GeneWeb ohjelman muodossa, mutta sillä ei ole Grampsissa omia vientiehtoja.

GeneWebistä ja sen muodosta lisää tietoa:


Gramps XML (sukupuu) vienti

Gnome-important.png
Yksityissuodin

On tärkeää ottaa kantaa yksityissuotimen rajoitukseen vientiavustajassa. Älä käytä tätä suodinta, kun otat varmistuskopion Gramps XML-muodossa.

Fig. 5.19 Vientiavustaja - Viennin valinnat - velho (näyttää oletusarvoilla "Gramps XML (sukupuu)") viennin, aliosiossa tiedostomuodon erityisvalinnat

Gramps XML (sukupuu medioilla) vienti(.gramps): tämä on tietojenvaihdon ja varmuuskopioinnin vakiomuoto (tämä .gpkg päätteisen tiedostomuoto soveltuu täydellsesti tietojen vaihtoon, koska mediatiedostot ovat siinä mukana. Koska XML on tekstimuotoinen siitä voi silmämääräisesti varmistaa tietoja. Gramps takaa, että alemman Gramps version tuottaman .gpkg tiedoston voi aina tuoda ylempään Gramps version ei kuitenkaan päinvastaisessa suunnassa!).

Jos mediatiedostoa ei löydy viennissä, näet saman Puuttuva Media ikkunan kuin GEDCOM viennissä.

Gramps XML (sukupuu) viennissä on huomioitava tiedostomuodon erityiset valinnat:

 • Tiivistä (kompressoi -


Mukana viennissä ei ole:

 • Raporttien käyttäjäasetukset.
 • Käyttäjäsuotimet.
 • Mitkään tekemäsi muutokset gramp.ini tiedostoon


Gramps XML paketti(sukupuu medioilla) vienti

Gnome-important.png
Yksityissuodin

On tärkeää ottaa kantaa yksityissuotimen rajoitukseen vientiavustajassa. Älä käytä tätä suodinta, kun otat varmistuskopion Gramps XML-muodossa.

Gramps XML Package (sukupuu medioilla) vienti(.gpkg): Gramps paketti muoto tuottaa tiivistetyn tiedoston, jossa on Gramps XML sukupuu ja kaikkien liittyvien mediatiedostojen kopiot. Tämä soveltuu siihen, jos siirrät sukupuusi toiseen tietokoneeseen tai jaat sen toiselle henkilölle.

Jos mediatiedostoa ei löydy viennissä, näet saman Puuttuva Media ikkunan kuin GEDCOM viennissä.

.gpkg viennissä ei ole muita tiedoston muotoon liittyviä valintoja.

Mukana viennissä ei ole:

 • Raporttien käyttäjäasetukset.
 • Käyttäjäsuotimet.
 • Mitkään tekemäsi muutokset gramp.ini tiedostoon


Web Family Tree vienti

Web Family Tree vienti tuottaa tekstitiedoston, jota käyttää Web Family Tree ohjelma. Saat siitä lisää tietoja

.gpkg viennissä ei ole muita tiedoston muotoon liittyviä valintoja.


vCalendar vienti

vCalendar tallentaa sukupuun monen kalenteriohjelman tiedostomuodossa. Joskus sen nimi on PIM for Personal Information Manager.

vCalendar muodosta lisää:

vCalendar viennissä ei ole muita tiedoston muotoon liittyviä valintoja.

vCard vienti

vCard tallentaa tiedot monen osoitekirja-sovelluksen käyttämässä muodossa.

Lisää vCard muodosta:

vCard viennissä ei ole muita tiedoston muotoon liittyviä valintoja.

Vahvista tiedot

Fig. 5.20 Vientiavustaja - Vahvista tiedot - velho - esimerkki

Vientiavustajan Vahvista tiedot velholla voit varmistaa vietävän tiedoston yhtenvetotiedot muodosta, Nimestä ja kansiosta.

Tässä vaiheessa painat Takaisin vaihtaaksesi valintojasi tai Peru hylätäksesi kokonaan viennin.

tai valitse Toteuta painiketta jatkaaksesi vientiä.

Valitse talletettava tiedosto

Fig. 5.21 Vientiavustaja - Valitse talletettava tiedosto - velho - esimerkki

Sitten jatka Seuraava painikkeella.

Jos sinulla ei ole kirjoitusoikeuksia em. vientikansioon, näet varoituksen En voinut tallentaa <tiedoston sijainti ja talletettavan tiedon nimi> ja sitten Vientiavustajan ikkunan Assistants Talletus epäonnistui ikkunan, jolloin valitse Sulje painike ja ala vienti uudelleen sopivaan kansioon.

Yhteenveto

Fig. 5.22 Vienbtiavustaja - Yhteenveto- velho - esimerkki

Vientiavustajan Yhteenveto velho näyttää Tiedostonimi: ja vahvistaa tietojen viennin onnistumisen.

Valitse Sulje painike poistaksesi Vientiavustajasta.


Previous Index Next
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Vienti GEDCOM muotoon

Sukupuun tiedot voi viedä Grampsilla GEDCOM-muotoiseen tiedostoon. Vientiä ohjataan valinnnoilla (katso Fig.x.x. Vienti gedcom-muotoon-fig ).

 • Suodin: Suodattamalla saat vientiin mukaan vain ne tiedot, jotka ovat suodatusehtojen mukaiset.
 • Kohde: Vaikka GEDCOM ymmärretään standardiksi, sitä noudatetaan eri ohjelmissa vaihtelevalla tavalla. Tämä voi johtaa tietojen menetyksiin sirrossa. Gramps voi pienentää mnetyksiäjoissakin tapauksissa. Voit kertoa Grampsille, mikä on tiedot vastaanotava sovellus ja Gramps mukauttaa vientiä tämän ohjelman mukaan. Jos vastaanottavaa ohjelmaa ei ole Grampsin ao.ohjelmalistassa, valitse "GEDCOM 5.5 Standard".
Gramps-notes.png
Suomalaiset sukututkimusohjelmat

Gramps ei tunne Suomessa yleisesti käytettäviä ohjelmia kuten Sukujutut, Sukututkimus 2004, FinnFamily, Genus jne. Jos tuot tai viet tietoja Grampsin ja näiden ohjelmien välillä, ole hyvä ja päivitä tätä käyttöohjetta omilla havainnoillasi. Puutteista voi tehdä myös kehitysehdotuksen Grampsin kehittäjille, myös Google-ryhmän "Gramps Finland" kautta.

 • Yksityiset tiedot ohitetaan: Rastita tämä vaihtoehto, jotta yksityisiksi merkityt tiedot eivät tule mukaan vientiin.
 • Rajoita elossa olevien tietoja: Rastita tämä vaihtoehto, jotta elossa olevienhenkilöiden tietoja rajoitetaan viennissä. Tämän seurauksena henkilöiden syntymään, kuolemaan,osoitteeseen, merkittäviin taphtumiin liittyviä tietoja ei otetan mukaan siirtotiedostoon. Tässä vaihtoehdossa on lisävalintoja tietojen edelleen rajoittamiseksi. Voit esim.valita henkilön etunimen vaihdettavaksi "Elossa" vakiotiedolla, tai jättää pois lisätiedot ja lähteet, jotka on liitetty elossa olevaan henkilöön.

Joskus ei ole ilmeistä, onko joku henkilö elossa. Gramps käyttää kehittynyttä algoritmia tämän päättelemisesksi. Muista, Gramps tekee arvauksensa parhaan taitonsa mukaan ja arvaus ei aina osu oikeaan. Tarkista toisensa kerran tiedot, jotka olet luovuttamassa GEDCOM:n kautta.

 • Viite kuvien polkuun: Rastita tämä vaihtoehto, jotta Gramps kirjoittaisi kuvillesi tietyn saantipolun.

Tämä vaihtoehto sallii määrittää, missä kuvasi sijaitsevat. Tämä on hyödyllistä siirrettäessä GEDCOM-tiedosto koneelta toiselle. Vastaanottava sovellus saa näin tiedon, missä sukupuuhun liittyvät kuvat ovat.

Muihin muotoihin vienti

 • Web Family Tree: Vienti Web Family Tree muotoon luo tekstitiedoston, jota Web Family Tree ohjelma voi käyttää. Viennin valinnoissa on suotimenvalinta ja elävien ihmisten tietojen rajoittaminen heidän sukuyhteyksissään.
 • vCalendar ja vCard: Vienti vCalendar tai vCard muotoon tallentaa tiedot muotoon, jota käyttävät monet kalenteri- ja kontaktihenkilösovellukset, joskus tunnettuja myös nimellä PIM (Personal Information Manager).
 • Gramps CSV Spreadsheet format: Gramps tietojesi rajoitettu vienti (ja tuonti) yksinkertaiseen laskentataulukon muotoon. Ks. lisätietoja CSV Import and Export. Myös ks. Export Display.
Gramps-notes.png This page's factual accuracy may be compromised due to out-of-date information. Please help improve the Gramps Wiki as a useful resource by updating it.


Edellinen Hakemisto Seuraava
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions