Fi:Gramps 5.1 Wiki-käyttöohje - Navigointi

From Gramps
Jump to: navigation, search
Edellinen Hakemisto SeuraavaSukupuun ollessa auki Grampsin keskuskohde on Aktiivihenkilö. Voit tämän perusteella katsella ja muokata tietja ko. henkilöstä, hänen perheestään jne. Navigointi sukupuussa (esim- siirtyminen henkilöstä toiseen) on itse asiassa Aktiivihenkilön vaihdos. Tässä osiossa kuvataan useita vaihtoehtoisia tapoja liikkua sukupuussa, käyttäen Grampsin monipuolisia ja käteviä käyttöliittymiä. Samaan lopputulokseen voidaan päästä monella tavalla, mutta jotkut niistä ovat kätevimpiä kuin toiset, riippuen myös siitä, mitä olit tekemässä parhaillaan Grampsissa.

Henkilöt kategorian käyttö

Luontevin tapa valita Aktiivinen henkilö on käyttää Henkilöt kategoriaa. Valitse sinä haluamasi henkilö napssauttamalla häntä listalla. Valitusta henkilöstä tulee aktiivinen. Tilapalkki päivittyy osoittamaan aktiivisen henkilön vaihdoksen.

Suhteet kategorian käyttö

Suhteet kategoriassa kenen tahansa henkilön napsauttaminen muuttaa henkilön aktiiviseksi ja hänestä tulee suhteen päähenkilö.

Tango-Dialog-information.png
Päivitys ilman aktivointia

Suhteet kategorian asetuksissa työkalupalkissa voi Asetelma-lehdellä valita Näytä muokkauspainikkeet. Tällöin jokaisen henkilön oikealle puolelle tulee näkyviin Muokkaa painike. Siitä avautuu ao. henkilön muokkausdialogi ilman, että henkilöstä tulisi aktiivinen.


Tango-Dialog-information.png
Työkalut

Työkalupalkissa olevilla Lisää, Jaa, Kumppani ja Uudelleenjärjestä-painikkeilla muokataan perhkokonaisuutta lisäämällä siihen jäsenä ja vaihtamalla puolisoiden järjestystä. Käytännössä samaan päästään toimimalla myös Perhemuokkaimessa, perhekategorian kautta.


Perheet kategorian käyttö

Perheet kategoriassa voit helposti navigoida valitun perheen jäsenten välillä:

Tehdäksesi valitusta puolisosta Aktiivisen henkilön napsauta perheiden listassa hiiren oikealla ja valitse kontekstivaliosta "Muuta isä (tai äiti) aktiiviseksi henkilöksi".

To make the currently selected parents the active family (thereby making father the Active Person and mother the selected spouse), click the right-arrow button to the right of the active person's parents box. Alternatively, right-click into the active person's parents box and select Make the selected parents the active family item from the context menu.

Toinen puolisoista aktivoidaan valitsemalla perheestä hiiren oikealla Muuta isä aktiiviseksi henkilöksi tai Muuta äiti aktiiviseksi henkilöksi.

Lapsi aktivoidaan henkilönä valitsemalla perheestä hiiren oikealla Pikanäkymä/Kaikki tapahtumat-valinnalla avautuvassa ikkunassa Aktivoi henkilö.

Gramps tarjoaa myös laajan valikoiman navigoinnin pikavalintoja näppäimistöltä. Pikanäppäimien yksityisohdat ilmenevät ohjeesta Liite B: Pikanäppäimet.

Kaaviot kategorian käyttö

Kaaviot kategoriassa voit liikku sukupuutasi pitkin. Näet kerralla useampia sukupolvia ja voit hypätä suoraan pojanpojasta isoisään menemättä välissä olevien sukupolvien kautta.

Huomaa että aktiivisen henkilön vaihtaminen muuttaa myös näkyvissä olevat viisi sukupolvea, alkamaan uudesta aktiivisesta henkilöstä. Sukupuusssa liikutaan helposti Kaavio näkymissä:

Henkilö aktivoidaan hänen laatikostaan hiiren oikealla avautuvan valikon 1. rivistä, jolla on henkilön nimi.

Henkilön mahdollinen lapsi valitaan aktiiviseksi henkilön vasemalla puolella olevasta "<" painikkeesta avautuvasta lasten listasta.

Sukupuuta siirretään sukupolvi taaksepäin sukupuun oikeassa reunassa olevasta ">" painikkeista. Isä- ja äitilinjalle on omat panikkeensa.

Henkilön tuplanapsauttaminen aktivoi henkilön ja siirtää hänet kaavion vasempaan reunaan.

Jokaisen sukupuussa näkyvän henkilön tietoihin voidaan siirtyä hiiren oikealla Muokkaa valinnalla. Samasta paikasta löytyy myös siirtymisvalinnat puolisoihin, sisaruksiin, lapsiin ja vanhempiin. Nämä valinnat näyttävät henkilöt ao. listana.

Tango-Dialog-information.png
Hiiren oikealla avautuvan valikon edut

Suora siirtyminen puolisoon ja sisaruksiin kattavista listoista.


Grampletien käyttö

Fig. 7.3.1 Henkilö kategoria näkymä - esimerkki grampletit

Jotkut Grampletit tukevat hyperlinkkejä (usein nettilinkin oletusvärillä).

Alapalkissa ja sivupalkissa voit ottaa käyttöösi grampletteja kuten:

tarjoten mahdollisuuden siirtyä aktiivisen henkilön sukulaisiin ja aleneviin tai nouseviin sukupolviin.

Alapalkin oikeassa reunassa on ">" ja "<" painikkeet, joilla voi siirtyä gramplettien välillä. Mahdollisesta Nuoli alas -painikkeesta voi lisätä ja poistaa grampleteja sekä ottaa näkyviin vain kategoriaan määritellyt oletusarvoiset grampletit.

Hyperlinkin napsautus vaihtaa aktiivisen henkilön Person.


Kotihenkilön asettaminen

Yksi ja vain yksi sukupuun henkilö on valittavissa kotihenkilöksi. Kun hänet on valittu, häneen voi siirtyä yhdellä napsautuksella riippumata siitä, mitä kategoriaa kulloinkin olet käyttämässä.

Kotihenkilön asettamiseksi siirry ensin tähän henkilöön haluamallasi tavalla. Valitse sitten Henkilöt kategoria ja käytä valintaa Muokkaa ->Aseta kotihenkilö. Tämän jälkeen voit siirtyä kotihenkilöön mistä tahansa sukupuustasi yksinkertaisesti napsauttamalla työkalujen Siirry kotihenkilöön kuvaketta. Pääset kotihenkilöön myös valinnallaSiirry ->Koti tai or select Koti valinnasta hiiren oikealla painikkeella avautuvasta valikosta tai näpäimistön pikavalinnalla Alt+Home.

Historiatyökalujen käyttö

Grampsissa on myös joukko käyttöhistoriaan perustuvia navigointityökaluja. Samanlaisia kuin selaimissa yleisesti käytetyt.

Niihin kuuluvat Taaksepäin ja Eteenpäin valinnat Siirry valikossa, hiiren oikean painikkeen valikot (käytettävissä Henkilöt, Perheet ja Esipolvet kategorioissa)ja työkalujen painikkeissa. Niihin kuuluvat edellisten siirtymien lista Siirry valikossa, josta voi siirtyä suoraan mihin tahansa viimeisistä valinnoista. Ja lopuksi, napsauttamine hiiren oikealla < Taaksepäin ja Eteenpäin> työkalupainikkeita avaa ponnahdusvalikon valintahistorian ao. osasta. Listalta valitsemalla voi siirtyä suoraan ao. kohteeseen.

Fig. 7.3.2 Esimerkki käyttöhistoriapohjaisista siirtymätyökaluista


Kirjanmerkit

Kotihenkilön lisäksi voit merkitä muitakin sukupuun henkilöitä kirjamerkillä palataksesi heihin myöhemmin helposti. Toimi näin: siirry ensin henkilöön ja valitse sitten Kirjanmerkit ->Lisää kirjanmerkki.Palataksesi henkilöön missä tahansa sukupuussa valitse Kirjanmerkit ->Henkilön nimi listasta, jossa ovat kirjanmerkittyjen nimet.

Fig. 7.3.3 Organize Bookmarks

Kirjanmerkkejä hallinnoidaan valinnalla Kirjanmerkit ->Järjestä kirjanmerkkejä.... Se avaa Järjestä kirjanmerkkejä ikkunan, jossa on kirjanmerkkien lista ja painikkeet listan muokkaamiseksi.

Käytä Ylös ja Alas painikkeita listajärjestyksen muuttamiseksi. Käytä Poista painiketta kirjanmerkin poistamiseen. Ohjeet painike avaa tämän sivun ja järjestämisen päätät Sulje painikkeella.

Kirjanmerkittyjä henkilöitä vai valita Henkilöt-kategoriassa edellä kuvatulla tavalla, mutta myös Suhteet-, Perheeet- ja Kaaviot-kategorioissa.

Voit samalla tavoin kirjanmerkitä: Tapahtumat, Lähteet, Lainaukset, Paikat, Mediat, Arkistot ja Lisätiedot.


Tietueiden löytäminen

Fig. 7.3.4 Type-ahead find


Löydät tietueen sukupuusta helposti. Siirry ensin ao. kategoriaan, jolloin avautuu ao. tietueiden lista; Henkilöt, Lähteet, Paikat tai Media. Aktivoi jokin tietue listalla. Ala sen jälkeen kirjoittamaan henkilön sukunimeä tai muiden Nimikettä. Samaan hakutilaan pääsee myös CTRL+F pikavalinnalla, mutta suora kirjoittaminen riittää.

Sitä mukaa kuin kirjoitat, listalta valittuu syöttösi mukainen ensimmäinen tietue.


Tango-Dialog-information.png
Henkilön haku

Suotimilla haetaan monimutkaisemmalla ehdolla. Suodinten alue näytetään valinnalla Näytä-> Sivupalkki , valitsemalla sopiva suodin ja Etsi painikkeella. Katso tarkemmin Filters.


Leikepöydän käyttö

Fig. 7.3.5 Leikepöytä - ikkuna - valikko hiiren oikealla esimerkki

Tämä työkalu on muistialusta, johon voi tallentaa sukupuun tietueita helppoa helposti käytettäviksi myöhemmin. Tiivistettynä, kyse on kopioi-ja-raahaa toiminnallisuudesta laajennettuna tekstitiedoista ja Grampsin muuntyyppisiin tietueisiin. Kuvasta näkyy myös se, että hiiren oikealla napsauttamalla rivistä avautuu hyödyllinen lisävalikko.

Tango-Dialog-information.png
Leikepöytä nojaa runsaasti drag and drop tekniikkaan

Leikepöydän voi aktivoida joko valinnalla Muokkaa->Työpöytä tai työkalun Leikepöytä painikkeesta.Leikepöytä tukee Osoitteita, Ominaisuuksia (Henkilöissä ja Perheissä), Tapahtumia (Henkilöissä ja Perheissä), Nimiä, Mediatiedostojen viittauksia, Lainauksia, URL:eja ja tietenkin Lisätietojen ja kommenttien tekstimuotoisia tietoja. Minkä tahansa tyypin tietueet tallennetaan yksinkertaisesti raahaamalla tietue Leikepöydän alueelle ao. muokkaimen ikkunasta. Tietueen voi uusiokäyttää raahaamalla se Leikepöydältä muokkaimen ao. paikkaan, esim. Osoitteet- tai Ominaisuudet-lehdelle.

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Joissakin tietueissa on vasemmalla linkkikuvake. Se ilmaisee, että raahaaminen tuottaa viittauksen olemassa olevaan tietueeseen eikä itse tietueen kopiota. Esimerkiksi mediatietuetta ei monisteta, vaan siitä syntyy viittaus nykyiseen mediatietueeseen. Viittaus lisätään paikalliseen galleriaan.


Tango-Dialog-information.png
Vihje

Leikepöydän sisältö säilyy Grampsin istunnon ajan, joten Leikepöytä-ikkunan sulkeminen ei hävitä sen sisältöä. Grampsin sulkeminen sen sijaan vapauttaa sisällön.


Jos tarvitset leikepöytää, joka säilyttää sisältönsä istuntojen välillä, lataa kategorian sivupalkkiin laajennus Clipboard Collections.

Laajennuksen kuvauksen (eri nimellä) linkki on Clipboard Gramplet.

Leikepöytä aktivoituu myös näppäimistöstä pikavalinnalla CTRL+B.

Grampsin kaltaiselle sovellukselle Leikepöytä on hyvin tärkeä.

Käyttöesimerkki
Saat haltuusi henkilön syntymätodistuksen, jossa on annettuna myös todistajat. Todistuksessa on myös mainittuna, minne tiedot syntymästä on talletettu. Paras tapa on avata Leikepöytä ja raahata lähde siihen. Voit sitten raahata lähteen Leikepöydästä luomiisi uusiin tietueisiin.
Nyt viimeistellä tiedot Henkilö-muokkaimessa. Raahaa myös ne tiedot Leikepöydälle.

Lisäät esim. kaksi todistajaa henkilöinä (tässä oletetaan, ettei heitä löytynyt aikaisemmin sukupuusta). Raahaa syntymätapahtuma 1. todistajan tapahtumaikkunaan. Sitten avautuu ikkuna, jossa voit muuttaa todistajan roolin tapahtumassa todistajaksi. Toista sama 2. todistajan kanssa.

Tämä säästää paljolta näppäilemiseltä ja mahdollisilta virheiltä.

Päävalikot

Gramps-notes.png This page's factual accuracy may be compromised due to out-of-date information. Please help improve the Gramps Wiki as a useful resource by updating it.
Kuva. 7.3.6 Valikkopalkki - Päävalikko yleiskuva - Ei sukupuuta ladattuna
Kuva. 7.3.7 Valikkopalkki - Päävalikko yleiskuva - Sukupuu
Kuva. 7.3.8 Valikkopalkki - Päävalikko yleiskuva - Sukupuu - Muokkausikkuna aktiivinen ja käytössä

Valikkopalkki näyttää kategoriakohtaisesti käytettävissä olevat valikot.

Sukupuut

Kuva. 7.3.9 Valikkopalkki - Sukupuut yleiskuva
 • Hallinnoi sukupuita... -
 • Viimeksi avattu -

 • Tuonti... - Tuo dataa eri muodoissa.
 • Vie... - Exporting data mahdollistaa sukupuusi minkä tahansa osan siirron toisten sukututkijoiden käyttöön ja myös sinun omien työasemiesi välillä.

 • Vie näkymä... - Valinta näkyy useimmissa näkymissä, jos näytettävät tiedot on siirrettävissä Grampsista. Gramps siirtää näkymässä olevan datan valintasi mukaan: CSV or Open Document laskentalomakkeen muodossa.


 • Hylkää muutokset ja lopeta... -
 • Lopeta... -


Lisää

Fig. 7.3.10 Valikkopalkki- Lisää yleiskuva
 • Lisää - usi kohde ks. myös pikavalinnat.

 • Henkilö -
 • Perhe -
 • Tapahtuma -
 • Paikka -
 • Lähde -
 • Lainaus -
 • Arkisto -
 • Mediat -
 • Lisätieto -


Muokkaa

Kuva. 7.3.11 Valikkopalkki - Muokkaa yleiskuva
 • Peru -
 • Tee uudelleen -
 • Muokkaushistoria... -

Muita valinnanmahdollisuuksia kategorian mukaan.


 • Leikepöytä - Leikepöydälle voi viedä jatkokäyttöä varten linkkejä eri tieto-objekteihin.

 • Asetukset... - Avaa Asetukset dialogin. Voit tätä kauttaa muuttaa useimpia Grampsin asetuksia.
 • Kategorin suotimet ja muita kategoriasta riippuvia valintoja.


Näytä

Kuva. 7.3.12 Valikkopalkki - Näytä yleiskuva
 • Asetukset... - Aktiivisen näkymän muokkaukseen.
 • Valintaruudut Pääikkunan eri palkkien ja osien sekä kokoruudun aktivointiin.. -
 • Lista- ja Ryhmitetyn listanäkymän valinta... - vain henkilöissä, paikoissa ja lähteissä


Siirry

Kuva. 7.3.13 Valikkopalkki - Siirry yleiskuva


 • Käsiteltyjen henkilöiden, perheiden jne näyttölista; riippuu näkymästä jossa olet.


Kirjanmerkit ikkuna

Kuva. 7.3.14 Valikkopalkki - Kirjanmerkit yleiskuva
 • Lisää kirjanmerkki - Muodostaa kirjanmerkin parhaillaan valitusta kohteesta, esim. henkilöstä, perheestä jne..


Kuva. 7.3.15 Valikkopalkki - Järjestä kirjanmerkkejä yleiskuva

 • Kirjanmerkkien näyttölista


Raportit

Kuva. 7.3.16 Valikkopalkki - Reportit yleiskuva
 • Kirjat... - The Kirjat... mahdollistaa sukupuukirjan koostamisen yhdeksi dokumentiksi valitsemistasi teksti- ja graafisista Grampsin raporteista

 • Kaaviot... -
  • Perhelinja kaavio... -
  • Suhdekaavio... -
  • Tiimelasi kaavio... -
 • Graafiset raportit... -
  • Aikajanakaavio... -
  • Descendants lines... -
  • Esivanhempien puu... -
  • Jälkeläispuu... -
  • Kalenteri... -
  • Pedigree Charts... -
  • Perheen jälkeläispuu... -
  • Sukupuu... -
  • Tilastokaaviot... -
  • Viuhkakaavio... -
 • Tekstiraportit... -
  • Ennätykset raportti... -
  • Esivanhempien lukumäärä raportti... -
  • Jälkeläisraportti... -
  • Perheryhmäraportti... -
  • Lisätietolinkki raportti... -
  • Paikkaraportti... -
  • Sukulaisuusraportti... -
  • Sukupolviraportti... -
  • Suvun pääteraportti... -
  • Syntymä- ja vuosipäiväraportti... -
  • Tagi Report... -
  • Tietokannan yhteenvetoraportti... -
  • Täysi henkilöraportti... -
  • Yksityiskohtainen esivanhempien raportti... -
  • Yksityiskohtainen jälkeläisraportti... -
 • Nettisivut... -
  • Kertova-nettisivusto... -
  • Nettikaavio... -
  • Nettikalenteri... -
 • Sukupuut... -
  • Esivanhempien puu... -
  • Grandparents tree... -
  • Jälkeläispuu... -


Työkalut

Fig. 7.3.17 Valikkopalkki- Työkalut yleistä
 • Analysointi ja tutkimus -
  • Vertaa henkilöiden tapahtumia... -
 • Debug (ei peruskäyttäjällä) -
  • Check Localized Date Display and Parser... -
  • Dump Gender Statistics... -
  • Generate Testcases for Persons and Families... -
  • Populate Sources and Citations... -
  • Python Evaluation Window... -
  • Show Uncollected Objects... -
 • Sukupuun käsittely -
  • Etsi mahdolliset henkilöiden kahdennukset... -
  • Etsi tietoja nimistä... -
  • Extract Event Descriptions... -
  • Extract Place Data from Place Title... -
  • Järjestä uudelleen Gramps IDs:t.. -
  • Korjaa sukunimien isot alkukirjaimet ... -
  • Lajittelee tapahtumat... -
  • Muokkaa tietokannan ylläpitäjän tietoja... -
  • Sulauta lainaukset... -
  • Uudelleen nimeä tapahtumatyyppejä... -
 • Sukupuun korjaus -
  • Luo uudelleen sukupuolitilastot... -
  • Luo uudelleen viitekartat... -
  • Luo uudelleen toissijaiset tietokantaindeksit... -
  • Poista käyttämättömät tiedot... -
  • Tarkista ja korjaa tietokanta... -
 • Apuvälineet -
  • Ei sukua... -
  • Etsi tietokannasta silmukka... -
  • Medianhallinta... -
  • Suhdelaskin... -
  • Tarkista tiedot... -


Ikkunat (Valikko)

Fig. 7.3.18 Menubar - Windows Overview
 • Windows - This menu provides quick access to opened windows you are working on.


 • ei näy peruskäyttäjille!

Ohjeet

Kuva. 7.3.19 Valikko - Ohjeet yleiskatsaus

Ohjeita-valikossa on seuraavat osiot:

 • Käyttöohje: Suora linkki tähän verkko-ohjeeseen, jota katselet parhaillaan. Kyllä,tarvitset toi nettiyhteyden käyttöohjeen katseluun.
 • Päivän vihje: Näyttää "päivän vihje" ikkunan.
 • Laajennusten hallinta: Tästä valinnasta voit hallinnoida lisäämiäsi Grampsin laajenennuksia.
 • Gramps kotisivu: Tämä avaa nettiselaimeesi Gramps projektin nettisivuston.
 • Gramps postituslistat: Tämä avaa nettiselaimeesi Gramps sähköpostilistojen sivun. Sillä voi kahata läpi sähköpostien arkistoja ja liittyä niiden jakelulistoille, jotta voit jakaa kokemuksiasi muiden Gramps käyttäjien kanssa.
 • Virheen raportointi: Tästä voit lähettää virheraportin Gramps virhehallintajärjestelmään. (Muista, Gramps on aktiivisesti kehittyvä projekti. Haluamme tietää kohtaamistasi ongelmista, jotta voimme ratkaista ne sinun ja kaikkien muiden eduksi.)
 • Tietoja: Tämä näyttää yleisiä tietoja Grampsin versiosta, jota käytät.
Edellinen Hakemisto Seuraava
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions