Sv:Kontakt

From Gramps
(Redirected from Contact/sv)
Jump to: navigation, search

Rapportera fel

Det finns flera olika sätt att rapportera ett fel, inklusive Gramps Bugs mailing list. Du behöver inte vara medlem för att posta där.

Det bästa sättet att rapportera ett fel är dock via Gramps Bug Tracker, (se: Hur man rapporterar fel). Det här ger oss möjlighet att på ett formellt sätt hantera och lösa det problem som du rapporterat. På grund av den stora mängd e-post som de primära utvecklarna får ta emot, så finns det alltid risk att ett brev hamnar vid sidan av och försvinner. Genom att använda felhanteringssystemet så säkerställs att din rapport kommer att bli behandlad.

Föreslå förbättningar

Att föreslå förbättringar kan göras antingen via e-postlistorna gramps-users eller gramps-devel, eller genom att skapa en rapport i felhanteringssystemet. Vi föredrar att allvarligt menade förslag rapporteras dit. Klicka på Report Issue och välj feature för att ange att din rapport handlar om förbättringar. Än en gång, det här gör det möjligt för oss att på ett formellt sätt hantera din förfrågan.

E-postlistor

Det finns flera e-postlistor som hanterar olika ämnen relaterade till Gramps:

gramps-announce (prenumerera, arkiv
Anslag och allmänna, viktiga nyheter. Mycket låg trafik.
gramps-users (prenumerera, archives)
Diskussioner om att använda GRAMPS. Låg trafik.
gramps-bugs (prenumerera, arkiv)
För att spåra och arkivera programvarufel. Mycket låg trafik.
gramps-devel (prenumerera, arkiv)
För ämnen relaterade till programvaruutveckling. Låg trafik.

Forum

The Gramps user community maintains an active presence in a variety of online forums. For many years, the 'official' (monitored and maintained by Gramps volunteers) support channel used a series of MailLists for simple text communications. Beginning in 2020, most of the 'official' support traffic started passing through an online forum powered by the Discourse platform which added the ability to include illustrations, formatting and corrections. The MailList became a 'legacy' support system that boasts extensive archives of discussion threads.

Official

  • Discourse forum for Gramps: You can use the forum to discover tutorial videos, ask questions and get help from the Gramps community. It is also a great place to keep up-to-date with the latest development plans. Feel welcome to have a look anonymously or sign up for an account so that you can interact.

Unofficial

There are also some independently operated groups:

IRC

Titta gärna in på kanalen #gramps på servern irc.libera.net. Alla användare och utvecklare är välkomna!

Överträdelser av copyright

Var vänlig skriv till utvecklarnas e-postlista (kräver medlemskap) med uppgift om den wiki-sida som innehåller överträdelsen, såväl som typen av överträdelse.