Typografické konvencie

V tejto knihe sú niektoré slová zvlášť typograficky zvýraznené:

Manuál obsahuje aj výber doplnkových informácií v tipoch a poznámkach, napr.:

[Tip]Príklad tipu

Tipy a doplnkové informácie vyzerajú takto.

[Poznámka]Príklad poznámky

Poznámky vyzerajú takto.

Nakoniec sú tu varovania ktoré vás upozornia, kde by se mali byť opatrní:

[Varovanie]Upozornenie - príklad

Takto vyzerá upozornenie. Budete vopred varovaní v prípadoch, kde by ste si mohli spôsobiť ťažkosti.