Úvod

Obsah

Prečo používať GRAMPS?
Typografické konvencie

GRAMPS je software určený pre genealogický výskum. Aj keď sa podobá na ostatné genealogické programy, má niektoré unikátne a účinné vlastnosti, ktorým sa budeme venovať v ďalšej časti.

GRAMPS je program typu Open Source, čo znači, že je možné ho voľne šíríť a kopírovať. Vyvíja ho team dobrovoľníkov ktorých cieľ je urobiť GRAMPS čoraz výkonnejší pri zachovaní jednoduchosti pri používaní.

Prečo používať GRAMPS?

Väčšina genealogických programov umožňuje ukladať informácie o vašich predkoch a potomkoch. Obvykle zobrazujú rodinné vzťahy potomkov či predkov prostredníctvom grafického zobrazenia, grafov, prípadne zostáv so správami. Niektoré umožňujú vkladať obrázky či médiá iného druhu. Väčšina z nich vám umožní ukladať informácie aj o osobách, ktoré nie sú spriaznené s primárnou rodinou ktorú skúmate. Majú prípadne iné vlastnosti, ktoré umožňujú výmenu dát s inými programami a tlač rôznych typov výstupov.

GRAMPS má všetky tieto uvedené vlastnosti a mnohé ďalšie. Hlavne, umožňuje aby ste integrovali útržky informácií, tak ako sa naskytnú v priebehu vášho skúmania, na jednom mieste -- vo vašom počítači. Dáta v počítači môžete upravovať, porovnávať a analyzovať miesto toho, aby ste zápasili so stohmi papierov.