Pokročilé nastavenia

[Varovanie]Varovanie

Obsah tejto časti je mimo oblasť záujmu bežného užívateľa GRAMPSu. Ak budete ladiť nastavenia na tejto úrovni riskujete, že poškodíte svoju inštaláciu GRAMPSu. Buďte opatrní. VAROVALI SME VÁS!

GRAMPS prednostne ukladá svoje nastavenia použitím systému gconf2 . Všetky nastavenia v tejto verzii GRAMPSu sú uložené v podadresároch pod názvom /apps/gramps/ v gconf2. Jednotlivé nastavenia sa dajú vykonať buď cez nástroj príkazového riadku gconftool-2, alebo nástroja GUI gconf-editor.

Všetky voľby sú zdokumentované a tam, kde je to vhodné, sa využíva mechanizmus notifikácie. Preto obnovenie nastavení z prostredia mimo aplikácie GRAMPS by malo spôsobiť tiež updatovanie GRAMPSu v reálnom čase bez nutnosti reštartu.