Iné nastavenia

Okrem dialógu Preferencie sú v GRAMPSe k dispozícii ďalšie nastavenia. Boli z rôznych dôvodov sprístupnené tak, ako uvádzame nižšie.

Nastavenie stĺpcov

The columns of the list views may be added, removed, or reordered in a Column Editor dialog, see Obrázok 2.4, “Nastavenie stĺpcov”. Only checked columns will be shown in the view. To change their order, drag any column to its desired place inside the editor. Clicking OK will reflect the changes in the appropriate view. To invoke Column Editor dialog, choose EditColumn Editor....

[Tip]Tip

Nastavenie stĺpca existuje a funguje rovnako vo všetkých pohľadoch. Konkrétne, je v pohľadoch Osoby, Rodina (zoznam detí), Zdroje, Lokality a Médiá.

Nastavenie východzej osoby

Východzia osoba je tá ktorá sa stane aktívnou pri otvorení databázy, po kliknutí na tlačítko Domov , alebo po zvolení položky menu Domov buď z menu Ísť , alebo po kliknutí pravým tlačítkom do kontextového menu.

Na nastavenie nejakej osoby za východziu, nastavte ju najprv ako aktívnu, a potom zvoľte EditovaťNastaviť východziu osobu.

Nastavenie prvkov prehliadania

To, či nástrojová lišta, bočný panel, alebo filter (len pohľad Osoby) budú zobrazené v hlavnom okne, nastavíte v menu Pohľad.