Navigácia

Počas doby keď je databáza otvorená, je GRAMPS zameraný na jedinú osobu, obvykle označenú ako Aktívna. To vám umožňuje prezerať alebo upravovať dáta týkajúce sa tejto osoby, jej najbližšej rodiny atď. Navigovanie v databáze, (t.j. prechádzanie od osoby k osobe) v skutočnosti nie je nič iné, len výmena Aktívnej osoby. V tejto časti sa popisujú viaceré alternatívne spôsoby za použitia tak jednoduchých, ako aj komplexných rozhraní ktoré GRAMPS poskytuje. Všetky tieto spôsoby nakoniec splnia ten istý účel, ale niektoré sú vhodnejšie ako iné, podľa toho čo práve v GRAMPSe robíte.

Používanie pohľadu Osoby

Najintuitívnejším spôsobom pre výber aktívnej osoby je použitie pohľadu Osoby (viď “Pohľad Osoby”). V pohľade Osoby zvoľte jednoducho meno želanej osoby zo zoznamu kliknutím na záznam. Osoba, ktorú ste zvolili, sa stane aktívnou osobou. Údaj v stavovej lište sa obnoví a zobrazí zmenu aktívnej osoby.

Používanie pohľadu Rodina

V pohľade Rodina (viď “Pohľad Vzťahy”), môžete ľahko prechádzať medzi členmi zobrazenej rodiny takto:

 • Na označenie aktuálne zvoleného manžela za Aktívnu osobu kliknite na tlačítko s dvomi šipkami vpravo od poľa aktívnej osoby. Prípadne môžete kliknúť do poľa manžela pravým tlačítkom, a potom zvoliť z kontextového menu položku Nastaviť zvoleného manžela ako aktívnu osobu.

 • Na to, aby ste z aktuálne zvolených rodičov urobili aktívnu rodinu (a tým z otca aktívnu osobu z matky zvolenú manželku), kliknite na tlačítko so šipkou vpravo od poľa rodičov aktívnej osoby. Alebo, môže kliknúť pravým tlačítkom do poľa rodičov aktívnej osoby a zvoliť položku Nastaviť zvolených rodičov ako aktívnu rodinu z kontextového menu.

 • Na to, aby ste z aktuálne zvolených rodičov manžela urobili aktívnu rodinu (a tým z otca aktívnu osobu z matky zvolenú manželku), kliknite na tlačítko so šipkou vpravo od poľa rodičov aktívnej osoby. Alebo, môžete kliknúť pravým tlačítkom do poľa rodičov aktívnej osoby a zvoliť položku Nastaviť zvolených rodičov ako aktívnu rodinu z kontextového menu.

 • Na označenie aktuálne zvoleného dieťaťa za Aktívnu osobu kliknite na tlačítko so šipkou vľavo, umiestnené vpravo od poľa dieťaťa. Alebo, kliknite pravým tlačítkom do poľa dieťaťa a zvoľte položku Nastaviť zvolené dieťa ako aktívnu osobu z kontextového menu.

GRAMPS poskytuje naviac širokú škálu možností navigovania pomocou klávesových skratiek. Podrobný popis klávesových skratiek nájdete v Dodatok B, Klávesové skratky.

Používanie pohľadu Rodokmeň

Pohľad Rodokmeň (viď “Pohľad Rodokmeň”) vám takisto umožňuje prechádzať stromom rodiny. Výhodou tejto metódy je to, že môžete naraz vidieť viac ako jednu generáciu rodinného stromu. Môžete tiež preskočiť priamo od pravnuka k pradedovi bez nutnosti prechádzať generáciami ktoré sú medzi nimi.

Po každej zmene aktívnej osoby v pohľade Rodokmeň sa display obnoví, a zobrazí päť generácií od novo nastavenej aktívnej osoby. V pohľade Rodokmeň môžete ľahko prechádzať medzi členmi zobrazeného rodinného stromu takto:

 • Pre nastavenie akejkoľvek zobrazenej osoby za aktívnu kliknite pravým tlačítkom na zodpovedajúce pole, a zvoľte prvý záznam z kontextového menu.

 • Na nastavenie dieťaťa aktívnej osoby za aktívnu osobu (ak nejaké existuje), kliknite na tlačítko so šipkou vľavo, nachádzajúce sa vľavo od zodpovedajúceho poľa. Ak je detí viac, tlačítko sa rozvinie do menu so zoznamom detí, z ktorého si môžete vybrať.

 • Na presunutie celého rodinného strom o generáciu späť kliknite na zodpovedajúce tlačítko na pravej strane zobrazovacej plochy. Kliknutie na horné tlačítko posunie strom po línii otca. Kliknutie na spodné tlačítko posunie strom po línii matky.

  Kliknutie na ktorékoľvek z týchto tlačítok je úplne rovnocenné dvojkliku na línie na ľavej strane zodpovedajúcich polí pre otca a matku.

K údajom o všetkých manželkách, súrodencoch, deťoch alebo rodičoch hociktorej zobrazenej osoby sa dostanete ľahko tak, že presuniete myš nad políčko osoby a kliknutím pravého tlačítka vyvoláte kontextové menu. V menu sa objavia položky submenu s manželmi/manželkami, súrodencami a rodičmi zodpovedajúcej osoby.

[Tip]Výhody používania menu skrytých pod pravým tlačítkom
 • Priamy prístup k manželke/manželovi a súrodencom

 • Úplný zoznam všetkých prvkov vo všetkých kategóriách, nielen preferovaných.

Nastavenie východzej osoby

Len jedna jediná osoba môže byť zvolená v databáze ako východzia. Po zvolení východzej osoby je presun k nej je otázkou jedného kliknutia bez ohľadu na to, aký pohľad v danom momente využívate.

Aby ste osobu nastavili ako východziu, presuňte sa k nej ľubovoľnou metódou podľa vášho výberu. Potom zvoľte EditovaťNastaviť východziu osobu. Po tomto sa k východzej osobe môžete dostať z ľubovoľného miesta databázy len kliknutím na ikonu Domov na nástrojovej lište. Môžete tiež zvoliť ÍsťDomov z menu, alebo zvoliť položku Domov z hociktorého kontextového menu dostupného po kliknutí pravým tlačítkom.

Používanie nástroja história

GRAMPS je vybavený aj silnou zostavou navigačných nástrojov založených na histórii. Tieto nástroje sú podobné, ako história bežne používaná vo web prehliadačoch. Patria tu položky Späť a Vpred z menu Ísť , kontextové menu (dostupné v pohľadoch Osoby, Rodine a Rodokmeň), a tlačítka nástrojovej lišty. Je v nich uložený zoznam naposledy uskutočnených volieb menu Ísť, ktorý umožní preskočiť priamo na hociktorú z predchádzajúcich volieb. Nakoniec, kliknutie pravým tlačítkom na Späť a Vpred na nástrojovej lište vyvolá vyskakujúce menu obsahujúce zodpovedajúcu časť histórie. Voľbou položky z menu sa dostanete priamo na ňu.

Označovanie osôb záložkami

Podobne jednoducho ako nastavenie východzej osoby, vytvoríte aj záložky pre iné osoby databázy, čo vám uľahčí navigáciu. Na vytvorenie záložky osoby najprv prejdite na danú osobu, potom zvoľte ZáložkyPridať záložku. Na to, aby ste sa k danej osobe dostali z ktoréhokoľvek pohľadu databázy, zvoľte ZáložkyPrejsť na záložkuMeno osoby.

Záložky môžete spravovať cez ZáložkyEditovať záložky.... Tým sa otvorí nasledujúci dialóg Editovanie záložiek obsahujúci zoznam záložiek a ovládacie prvky na jeho upravovanie.

Obrázok 3.32. Dialóg editovanie záložiek

Ukazuje dialóg editovanie záložiek.

Vyhľadávanie záznamov

Pre vyhľadanie záznamu v databáze sa najprv prepnite do patričného pohľadu ktorý poskytuje zoznam záznamov niektorej z kategórií: Osoby, Zdroje, Lokality alebo Médiá. Potom z klávesnice zadajte meno osoby alebo názov zdroja, lokality či mediálneho objektu ktorý hľadáte. Na prepnutie do módu prehľadávania môžete tiež stlačiť Ctrl+F, ale obvykle stačí začať písať.

Obrázok 3.33. Zrýchlené hľadanie

Ukazuje zrýchlené hľadanie počas písania.

Už počas písania sa nájde prvý záznam, ktorý vyhovuje tomu čo práve píšete.

[Tip]Vyhľadávanie osôb

Na komplexnejšie vyhľadávanie osôb pravdepodobne budete chcieť použiť filtre. Filter zapnete voľbou ZobraziťFilter, zvoľte žiadaný filter a kliknite na tlačítko Použiť. Ďalšie podrobnosti viď “Filtre”.