Zapisovanie a editovanie údajov: Rýchly úvod

Účelom tejto časti je poskytnúť vám základné znalosti na to, aby ste mohli začať do GRAMPSu zadávať vaše genealogické informácie. Vysvetlíme, ako zadávať do databázy osoby, a ako špecifikovať ich rodinné vzťahy. (Podrobnejšie informácie nájdete v sektcii “Zadávanie a editovanie údajov: úplný popis”.)

Povedzme si najprv aké typy informácií môžete do GRAMPS databázy ukladať. Sú to:

[Poznámka]Klávesové skratky

Okrem menu a tlačítok môžete pre interakciu s GRAMPSOM používať širokú paletu "klávesových skratiek". Viac informácií nájdete v Dodatok B, Klávesové skratky.

Pozrime sa teraz na to, ako tieto informácie zapisovať a editovať.

Pridanie alebo odobratie osoby

Na pridanie osoby do databázy jestvuje viacero spôsobov, ku ktorým sa postupne dostaneme. Najjednoduchší spôsob na pridanie osoby do databázy je z pohľadu Osoby (Obrázok 2.2, “Režim Bočný panel”). V pohľade Osoby kliknite na tlačítko Pridať na nástrojovej lište. V dialógu Editovanie údajov osoby zadajte údaje ktoré o tejto osobe máte, (podrobnosti viď Obrázok 3.8, “Dialóg Editovať údaje osoby”)

Na editovanie informácie o osobe ktorá už v je databáze, zvoľte osobu v pohľade Osoby a kliknite na tlačítko/ikonu Editovať na nástrojovej lište.

[Poznámka]Iný spôsob pridania a editovania osoby z pohľadu Osoby

Môžete použiť aj položky menu Pridať ... a Editovať... , ktoré sú pod Editovať. Prípadne kliknite na osobu pravým tlačítkom a označte Pridať... alebo Editovať... z kontextového menu.

People can also be added to the database in the Relationships View, Edit Family dialog, and other places where it makes sense.

Špecifikovanie vzťahu

There are two primary ways to specify relationships between people - using the Relationships View and using the Edit Family dialog from the Family List View. The Family List is usually used to build all the relationships within a single family at a time. The Relationships View is usually used to build multiple relationships to a single person.

To specify a new relationship to the Active Person, switch to the Relationships View (Obrázok 2.6, “Pohľad Vzťahy”) and you'll see this individual indicated as the "Active Person". Next to the Family label is a Add button (typically represented by a + sign). Clicking the Add button will display the Edit Family dialog with the Active Person set as either the father or the mother.

Obrázok 3.3. Editovanie údajov rodiny

Editovanie údajov rodiny.

Otázka: Je osoba, ktorá bude vo vzťahu s Aktívnou osobou, už uložená v databáze? Ak áno, kliknite na tlačítko Zvoliť. Tým sa vám otvorí prístup k zoznamu osôb z ktorého si želanú osobu vyberiete. Ak nie je, kliknite tlačítko Pridať. To vám umožní vám pridať novú osobu do databázy a špecifikovať jej vzťah k Aktívnej osobe.

Obrázok 3.4. Výber osoby

Výber osoby.

[Poznámka]Filtrovanie

Základná predvoľba GRAMPSu filtruje zobrazovaný zoznam a ukazuje len tie osoby, ktoré by teoreticky mohli mať nejaký vzťah s Aktívnou osobou. Vychádza pritom z dátumov narodenia a úmrtia ktoré sa zhodujú s časovým rozpätím života Aktívnej osoby. Do tohoto zoznamu môžete osobu pridať kliknutím na tlačítko +. Označením voľby Ukázať všetkých sa účinok filtra zruší a zobrazia sa všetky osoby z databázy.

Na editovanie už existujúceho v poli Vzťahy kliknite na tlačítko Editovať vedľa zodpovedajúceho zápisu rodiny. Ak je v zozname viacero vzťahov, vyberiete želaného partnera či manžela kliknutím na zodpovedajúce tlačítko Editovať vedľa vzťahu.

To specify a new relationship in the Family List View, click on the Add button on the toolbar, and an empty Edit Family dialog will open. At this point, you can add people to the family.

Priradenie rodičov

Rodičov k Aktívnej osobe môžete priradiť v pohľade Vzťahy (Obrázok 2.6, “Pohľad Vzťahy”). Dajte pozor na to, aby ste nevytvárali duplicitné rodiny. Ak si želáte pridať aktívnu osobu do už existujúcej rodiny kliknite na tlačitko Vybrať. Ak rodina s takými rodičmi neexistuje, kliknite na tlačítko Pridať.

If you click on the Select button, you are presented with the Select Family dialog. This will allow you to select the existing family, and then the Active Person will be added as a child to the family.

Obrázok 3.5. Výber rodiny

Výber rodiny.

If you click on the Add button, a new Edit Family dialog is presented with the Active Person listed a child of the new family. You can add the parents to the family by either adding new people as the parents or selecting existing people as the parents.

[Varovanie]Varovanie

If you create a new family and select parents that are already in an existing family, GRAMPS will issue a warning message. If you proceed by saving the new family, you will have a duplicate family.

Obrázok 3.6. Varovanie -Duplicitná rodina

Varovanie -Duplicitná rodina.

You can also specify the parents of a person in the Family List View. If the family already exists, click on the Edit button on the tool bar and add the person as a child when the Edit Family dialog is displayed. If the family does not already exist, click the Add button to create a new family, and add the appropriate parents and children.

Špecifikovanie detí

Adding children to a relationship is done through a similar procedure. From the Relationships View or the Family List View, select the existing family or create a new family. Children can be added by selecting the Add button or Select button to the right of the child list.

Clicking the Add button will display the Edit Person dialog, allowing you to enter a new person. Clicking on the Select button, will allow you to select an existing person from a list. By default, the child is added with a the relationship type of birth to both parents.

If you wish to change the parent/child relationship from the default setting of birth, select the child and click on the Edit button. This will display the Edit Child Reference dialog.

Obrázok 3.7. Editor údajov dieťaťa

Editor údajov dieťaťa.

Pripájanie fotografií a iných Mediálnych objektov

Obrázky (ako aj iné mediálne objekty) môžete pridať k jednotlivým osobám, udalostiam, zdrojom a miestam. Pridávať môžete aj obrázky ktoré sa netýkajú iba jednej osoby (napr. spoločné rodinné fotografie).

Keď chcete pridať obrázok týkajúci sa jednej osoby, prepnite do pohľadu Osoby (Obrázok 2.2, “Režim Bočný panel”), zvoľte osobu, potom kliknite na ikonu Editovať na nástrojovej lište. Tým sa vyvolá dialóg Editovať údaje osoby (Obrázok 3.8, “Dialóg Editovať údaje osoby”). Ďalej zvoľte záložku Galéria a kliknite tlačítko "+" na otvorenie dialógu Zvoliť mediálny objekt. Napíšte meno súboru, alebo zvoľte súbor s obrázkom a zadajte jeho meno. Podobne pokračujte s pridávaním ďalších obrázkov.

Na pridanie obrázkov týkajúcich sa nejakého vzťahu (napr. manželstva), prepnite do pohľadu Rodina (Obrázok 2.6, “Pohľad Vzťahy”), dvakrát kliknite do poľa Manžel/ka. Otvorí sa dialóg Editor údajov manželstva/vzťahu. Zvoľte záložku Galéria a kliknutím na tlačítko + pridajte obrázok.

Na pridanie obrázkov týkajúcich sa nejakého zdroja alebo lokality najprv prejdite do pohľadu Zdroje (Obrázok 2.13, “Zdroje”) príp. Lokality (Obrázok 2.14, “Lokality”). Potom zvoľte lokalitu alebo zdroj, a buď dvojklikom na ňu, alebo kliknutím na ikonu Editovať na nástrojovej lište otvorte dialóg. Zvoľte záložku Galéria a kliknutím na tlačítko "+" pridajte obrázok.

Nakoniec, na pridanie obrázkov ktoré chcete zahrnúť do databázy, ale ktoré nie sú priamo obmedzené na nejakú osobu, vzťah, zdroj, alebo miesto, prepnite do pohľadu Médiá (Obrázok 2.15, “Médiá”). Kliknite na ikonu Pridať na nástrojovej lište a pridajte obrázok. Ak ste už predtým nejaké obrázky do galérií pridali, nájdete ich tiež uvedené v pohľade Médiá.

[Poznámka]Alternatívny spôsob pridávania obrázkov do galérie

Do akejkoľvek galérie môžete pridať obrázok technikou ťahaj-a-pusť. Objekty môžete ťahať z pohľadu Médiá, z ktorejkoľvek galérie, z desktopu, manažera súborov alebo internetového prehliadača a pustiť do cieľovej galérie, čím sa obrázok pridá do galérie.

V každej z galérií môžete použiť na editovanie informácií, a príp. na vymazanie odkazov na obrázok z danej galérie, tlačítka Editovať a "-" .

[Poznámka]Odstránenie obrázka z galérie

Vymazanie odkazu na obrázok z galérie neodstraňuje tento obrázok z databázy. Ak chcete obrázok z databázy úplne odstrániť, vymažete ho v pohľade Médiá označením a kliknutím na ikonu Odstrániť v nástrojovej lište.

Editovanie udalostí, zdrojov, lokalít a archívov

Ak chcete do databázy pridať zdroj, lokalitu alebo archív, prepnite do patričného pohľadu Udalosti (Obrázok 2.12, “Pohľad Udalosti”), Zdroje (Obrázok 2.13, “Zdroje”) Lokality (Obrázok 2.14, “Lokality”), alebo Archívy (Obrázok 2.16, “Pohľad Archívy”). Potom kliknite na ikonu Pridať na nástrojovej lište, a pridajte konkrétny objekt. Zadajte informáciu do dialógu Editor udalostí (Editor zdrojov , Editor lokalít, prípadne Editor archívov).

Na editovanie informácie o udalostianch, zdrojoch, miestach a archívoch už v databáze uložených prejdite do patričného pohľadu, zvoľte záznam ktorý by ste chceli prezrieť/upraviť, a potom kliknite na ikonu Editovať na nástrojovej lište. Záznam môžete tiež editovať dvojklikom na záznam.