Importovanie dát

Import vám umožní previesť dáta z iných genealogických programov do vašej databázy GRAMPS. GRAMPS dokáže bežne importovať dáta z nasledovných formátov:

[Poznámka]Otvorenie versus importovanie

Uvedomte si že je rozdiel medzi importovaním a otvorením databázy. Pri importovaní sa prenášajú dáta z inej databázy do databázy GRAMPSu. Pri otváraní súboru editujete váš originálny súbor.

Na importovanie dát zvoľte SúborImportovať. Otvorí sa dialóg Importovať databázu, a požiada vás o zadanie názvu súboru ktorý sa má importovať.

[Varovanie]Strata údajov u niektorých formátov

Je dôležité poznamenať, že proces importovania pre databázy GEDCOM a GeneWeb nie je perfektný. Existuje možnosť, že niektoré dáta z týchto databáz sa nepodarí do GRAMPSu importovať.

GRAMPS database (grdb), GRAMPS XML, a GRAMPS balíček sú natívne formáty GRAMPSu u ktorých nie je nijaké riziko straty údajov pri importe alebo exporte.

Databáza GRAMPS (grdb)

The native GRAMPS database format is a specific form of Berkeley database (BSDDB) with a special structure of data tables. This format is binary and architecture-dependent. It is very quick and efficient, but not generally portable across computers with different binary architecture (e.g. i386 vs. alpha).

GRAMPS XML

GRAMPS súbor XML bol prednastaveným formátom pre staršie verzie GRAMPSu. Na rozdiel od grdb je na architektúre nezávislý, a dá sa priamo čítať. Databáza môže odkazovať na externé mediálne objekty, v tom prípade nie je zaručené že bude úplne prenositeľná. Databázu GRAMPS XML vytvoríte uložením (SúborUložiť ako...) alebo exportovaním (SúborExportovať...) dát do tohoto formátu

GRAMPS balíček

Balíček je komprimovaný archív obsahujúci GRAMPS XML súbor a všetky mediálne objekty na ktoré dababáza odkazuje (obrázky, zvukové súbory, atď.). Pretože obsahuje všetky mediálne objekty, je kompletne prenositeľný. Balíček GRAMPSu vytvoríte exportovaním dát ( SúborExportovať... ) do tohto formátu.

Pri importovaní z inej databázy GRAMPSu či GRAMPS XML databázy sa priebeh operácie ukazuje v indikátore procesu hlavného okna.