Uloženie zmien do databázy

GRAMPS ukladá vykonané zmeny okamžite. Znamená to napríklad, že kedykoľvek kliknete na tlačítko OK, vami vykonané zmeny sa okamžite zapíšu a uložia. Neexistuje samostatný príkaz "Uložiť" (i keď existuje príkaz "Uložiť ako", o ktorom si povieme neskôr).

You can undo changes you've made by selecting EditUndo. If you select this command repeatedly, your most recent changes will be undone one at a time. To roll back multiple commands at a time, you can using the Undo History dialog available from the Edit menu.

Ak chcete vašu databázu dostať späť do takého stavu v akom bola pri otvorení, urobíte to voľbou SúborZrušiť zmeny a skončiť (Je to rovnaké ako skončenie bez uloženia u ostatných programov).

Ak chcete uložiť databázu pod iným menom, vykonáte to cez SúborUložiť ako... so zadaním názvu (a prípadne formátu) novej databázy. Poznamenávame, že "Uložiť ako" umožňuje pokračovať v editovaní novo uloženej databázy. Ak to nie je to, čo chcete robiť, môžete miesto toho použiť príkaz "Exportovať".xxx