Otvorenie databázy

Databázu otvoríte buď z menu SúborOtvoriť alebo kliknutím na tlačítko Otvoriť v nástrojovej lište. Zobrazí sa dialóg Otvoriť databázu so zoznamom súborov. Ak nevidíte medzi nimi súbor ktorý hľadáte, uistite sa o tom, že máte zvolený filter "všetky súbory". (Tento dialóg má filter "podľa typu" súborov, t.j. zobrazí len súbory s určitou príponou.)

Pre otvorenie nedávno použitej databázy zvoľte buď SúborOtvoriť posledne používaný, alebo šipku dole pri tlačítku Otvoriť a vyberte názov súboru zo zoznamu.

V prípade že nemáte právo zapisovať do zvolenej databázy, táto sa otvorí v režime len pre čítanie. Dáta je možné v tomto režime prezerať, ale nijaké zmeny databázy sa nevykonajú. To, že pracujete v tomto režime, bude oznamovať text (Len na čítanie) v titulku hlavného okna.

V GRAMPSe je možné otvoriť niektoré databázy ktoré neboli uložené vo vlastnom formáte GRAMPSu. Patria medzi ne databázy XML a GEDCOM. Mali by ste ale vedieť, že ak sú XML a GEDCOM relatívne veľké, mohli by ste mať problémy s výkonom. Dá sa im vyhnúť tak, že vytvoríte novú databázu GRAMPS a dáta XML/GEDCOM do nej importujete.

[Poznámka]Otváranie databáz XML a GEDCOM

XML a GEDCOM databázy vyžadujú, aby boli všetky dáta načítané v pamäti. Natívny formát GRAMPSu grdb to nevyžaduje. Databáza vo formáte grdb môže preto pristupovať k dátam rýchlejšie a efektívnejšie.

[Varovanie]Editovanie GEDCOM

Uvedomte si prosím, že pri importe do GRAMPSu môže dôjsť k strate niektorých informácií obsiahnutých v súbore GEDCOM. Samotné otvorenie a prezeranie súboru ho nezmení. Ak ale boli vykonané v súbore nejaké zmeny a neboli zrušené pri zatvorení, GRAMPS pri zatvorení dáta uloží s možným rizikom straty údajov.