Kapitola 3. Používanie

Obsah

Štart Novej Databázy
Otvorenie databázy
Uloženie zmien do databázy
Importovanie dát
Export Dát
Export do formátu GEDCOM
Export do formátov GRAMPSu
Export do ostatných formátov
Zapisovanie a editovanie údajov: Rýchly úvod
Pridanie alebo odobratie osoby
Špecifikovanie vzťahu
Priradenie rodičov
Špecifikovanie detí
Pripájanie fotografií a iných Mediálnych objektov
Editovanie udalostí, zdrojov, lokalít a archívov
Zadávanie a editovanie údajov: úplný popis
Editovanie osobných údajov
Zápis dátumu
Editovanie informácií o vzťahoch
Editovanie informácií o zdrojoch
Editovanie údajov o Lokalite
Editovanie údajov o mediálnych objektoch
Editovanie údajov o udalostiach
Editovanie odkazov na zdroj
Mená
Atribúty
Adresy
Zlučovanie záznamov
Navigácia
Používanie pohľadu Osoby
Používanie pohľadu Rodina
Používanie pohľadu Rodokmeň
Nastavenie východzej osoby
Používanie nástroja história
Označovanie osôb záložkami
Vyhľadávanie záznamov
Generovanie výstupných zostáv
Substitučné hodnoty
Knihy
Generátory kódu
Grafické výstupy
Textové výstupy
Výstupy na prehliadanie
Web stránka
Používanie nástrojov
Analýza a skúmanie
Spracovanie databázy
Utility

Ďalej sa budeme venovať podrobnému skúmaniu bežného používania GRAMPSu. Musíme najprv podotknúť, že GRAMPS na vykonanie tej istej činnosti často ponúkne viacero spôsobov. Tam, kde to bude vhodné, uvedieme alternatívy k jednotlivým akciám.

Štart Novej Databázy

Na založenie novej databázy označte SúborNový alebo tlačítko Nový v nástrojovej lište. Program vás požiada o zadanie názvu pre novú databázu.

[Poznámka]Databázy GRAMPSu

GRAMPS ukladá dáta v Berkeley databáze, známej tiež ako BSDDB. Súbory majú koncovku ".grdb". Táto sa automaticky doplní k názvu súboru.