Kde nájsť pomoc

GRAMPS má menu Pomocník kde sa môžete obrátiť pre rady. Má tieto položky:

Užívateľský manuál

Elektronická verzia manuálu dostupná pri práci s programom GRAMPS.

FAQ

Zoznam najčastejšie kladených otázok o GRAMPSe.

Tip dňa

Zobrazí dialógové okno "Tip dňa".

Stav pluginu

Tento dialóg zobrazuje stav všetkých, i vami pridaných modulov.

Domovská stránka GRAMPSu

Link na www stránky projektu GRAMPS, otvorí váš web prehliadač a pripojí na stránky projektu.

konferencie GRAMPSu

Týmto sa otvorí váš web prehliadač na stránku konferencie GRAMPSU. Môžete si prezrieť archívy konferencie alebo zapojiť sa.

Poslať hlásenie o chybe

Zvoľte túto položku pre zaslanie oznámenia o chybe do nášho systému na sledovanie chýb. (GRAMPS je živým projektom. Chceme vedieť o všetkých problémoch s ktorým sa stretnete, aby sme mohli pracovať na ich vyriešení v prospech nás všetkých.)

O aplikácii

Táto položka zobrazí všeobecné informácie o tej verzii GRAMPSu ktorú práve používate.