Výber databázy

Ak je GRAMPS spustený bez označenia databázy, úvodná obrazovka neposkytne veľa funkcií a väčšina operácii ostane nedostupná. Pre otvorenie databázy označte buď Nový a vytvoríte novú databázu, alebo Otvoriť a otvoríte existujúcu. GRAMPS zachováva záznam o otvorení databáz, a medzi nimi si môžete vyberať z rozbaľovacieho menu kliknutím na šipku vedľa tlačítka Otvoriť.

Obrázok 1.1. Úvodné okno

Úvodné okno.