Dodatok E. O aplikácii GRAMPS

GRAMPS napísal Donald N. Allingham ().

Viac-menej neúplný zoznam osôb ktoré sa zúčastnili (v abecednom poradí):

Oznámte nám prosím, ak viete o niekom kto by tu ešte mal byť uvedený.

Viac informácií o aplikácii GRAMPS nájdete na GRAMPS Project Web page.

Na oznámenie chyby v programe, alebo zaslanie návrhu týkajúceho sa tejto aplikácie či manuálu použite menu Pomocník v GRAMPSe, alebo postupujte podľa inštrukcií na tejto stránke.

Tento program je šírený podľa ustanovení GNU General Public License v znení publikovanom podľa Free Software Foundation; buď vo verzii 2 Licencie, alebo, (podľa vášho výberu) ktorejkoľvek neskoršej. Kópia tejto licencie sa dá nájsť na link, a nachádza sa tiež v súbore COPYING ako súčasť zdrojového kódu tohto programu.