Príklady

Na vykonanie importu 4 databáz (ktorých formáty sa dajú určiť podľa ich názvov) a následne kontroly výslednej databázy na výskyt chýb, môžete napísať:

gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a check

Na to, aby ste v horeuvedenom príklade výslovne určili formáty horeuvedených súborov, pridajte za názov súboru patričnú voľbu: -f

gramps -i file1.ged -f gedcom -i file2.gpkg -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-xml -i file4.wft -f wft -a check

Na zapísanie databázy ktorá je výsledkom všetkých importov, zadajte príznak -o (použite -f ak názov súboru neumožňuje, aby gramps odhadol formát):

gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -o ~/new-package -f gramps-pkg

Na uloženie chybových hlásení z horeuvedeného príkladu do súborov outfile a errfile, použite príkaz:

gramps -i file1.ged -i file2.dpkg -o ~/new-package -f gramps-pkg >outfile 2>errfile

Importovať tri databázy a spustiť interaktívne sedenie gramps s výsledkom:

gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -i ~/db3.gramps

Otvoriť databázu, a na základe jej údajov generovať zostavu typu timeline vo formáte PDF, s výstupom do súboru: my_timeline.pdf

gramps -O file.grdb -a report -p name=timeline,off=pdf,of=my_timeline.pdf

[Tip]Tip

Použite name=timeline,show=all na zistenie všetkých volieb, ktoré sú dostupné pre zostavu typu timeline. Pre zistenie podrobností o konkrétnej voľbe, použite show=názov_voľby, t.j. reťazec name=timeline,show=off

Reťazec name=show použite, ak sa chcete dozvedieť mená zostáv.

A nakoniec, pre normálne interaktívne spustenie aplikácie zadajte:

gramps