Rozličné filtre

Táto kategória obsahuje nasledujúce pravidlá, ktoré nepatria do žiadnej z horeuvedených kategórií:

Má osobný atribút

Pravidlo vyhľadá osoby, ktorých osobný atribút má určitú hodnotu. Názov atribútu sa vyberie z menu. Hodnota sa zapíše do poľa určeného pre zápis textu.

Má rodinný atribút

Pravidlo vyhľadá osoby, ktorých rodinný atribút má určitú hodnotu. Názov atribútu sa vyberie z menu. Hodnota sa zapíše do poľa určeného pre zápis textu

Vyhovuje filtru s názvom

Pravidlo vyhľadá osoby, ktoré už vyhľadal určitý filter. Názov filtra sa vyberie z menu.