Filtre vzťahov

Táto kategória obsahuje pravidlá ktoré vyhľadajú osoby na základe ich vzájomného vzťahu:

Línia vzťahu medzi dvomi ľuďmi

Pravidlo vyhľadá všetkých predkov oboch ľudí späť k ich spoločným predkom (ak takí existujú). Týmto sa vytvorí "línia vzťahu" medzi týmito dvomi ľuďmi až k ich spoločným predkom.

ID každej z osôb môžete zadať do patričných textových polí, alebo môžete osoby zvoliť v zozname, kliknutím na tlačítko Vybrať... V tom prípade sa ID zobrazí v textovom poli potom, ako bola vykonaná voľba.