Filtre potomkov

Táto kategória obsahuje pravidlá ktoré vyhľadajú osoby na základe ich vzťahu ako potomka k určitej osobe:

Je potomkom

Pravidlo vyhľadá osoby ktoré sú potomkami špecifikovanej osoby. Voľba "včítane" určuje, či sa daná osoba má označiť sa jeho/jej vlastného potomka (užitočné pre generovanie zostáv).

ID môžete zapísať do textového poľa, alebo môžete osobu vybrať zo zoznamu kliknutím na tlačítko Vybrať.... V takom prípade sa po vykonaní voľby ID objaví v textovom poli.

Je potomkom osoby najmenej N generácii vzdialenej

Pravidlo vyhľadá osoby, ktoré sú potomkami určenej osoby, a sú od nej v línii vzdialené minimálne o N generácií. Napríklad, použitím pravidla s hodnotou 2 sa vyhľadajú vnúčatá, pravnúčatá, atď., ale nie deti určenej osoby.

Je potomkom osoby nie viac ako N generácií vzdialenej

Pravidlo vyhľadá osoby, ktoré sú potomkami určenej osoby, a sú od nej v línii vzdialené nie viac, ako N generácií. Napríklad, použitím pravidla s hodnotou 2 nájdete vnúčatá, ale nie pravnúčatá, atď., určenej osoby.

Je potomkom osoby ktorá vyhovuje filtru

Pravidlo vyhľadá osoby ktoré sú potomkami niekoho, koho vybral určitý filter. Názov filtra sa zvolí z menu.

Je členom rodiny potomka

Pravidlo nevyhľadá len osoby ktoré sú potomkami určitej osoby, ale aj ich manžela/-ku.