Filtre predkov

Táto kategória zahrňuje nasledovné pravidlá, ktoré vyhľadávajú osoby na základe vzťahov ich predkov s inými osobami:

Je predkom osoby

Pravidlo vyhľadá osoby, ktoré sú predkami špecifikovanej osoby. Voľba "včítane" určuje, či daná osoba sa má považovať za svojho vlastného predka (užitočné pri vytváraní výstupnej zostavy).

ID môžete zapísať do textového poľa, alebo môžete osobu vybrať zo zoznamu kliknutím na tlačítko Vybrať.... V takom prípade sa po vykonaní voľby ID objaví v textovom poli.

Je predkom osoby vzdialenej aspoň N generácií

Toto pravidlo vyhľadá osoby ktoré sú predkami určenej osoby a sú v ich línii vzdialené aspoň N generácií. Napríklad pri použití tohto pravidla s hodnotou 2, vyhľadajú sa starí rodičia, pra-rodičia atď, nie však rodičia určenej osoby.

Je predkom osoby vzdialenej nie viac, ako N generácií.

Toto pravidlo vyhľadá osoby ktoré sú predkami určenej osoby a sú v ich línii vzdialené nie viac ako N generácií. Napríklad pri použití tohto pravidla s hodnotou 2, vyhľadajú sa rodičia a starí rodičia, nie však pra-rodičia špecifikovanej osoby.

Má spoločného predka s

Pravidlo vyhľadá osoby ktoré majú s určenou osobou spoločných predkov.

Má spoločného predka s výsledkom filtra

Pravidlo vyhľadá osoby ktoré majú spoločných predkov s osobou, ktorú vyhľadal určitý filter. Názov filtra sa zvolí z menu.

Je predkom osoby vyhľadanej pomocou filtra

Pravidlo vyhľadá osoby ktoré sú predkami niekoho, koho vybral určitý filter. Názov filtra sa zvolí z menu.