Rodinné filtre

Táto kategória obsahuje nasledujúce pravidlá pre vyhľadávanie osôb na základe rodinných vzťahov:

Osoby s deťmi

Vyhľadá osoby ktoré majú deti.

Osoby s viacerými záznamami o manželstve

Vyhľadá osoby pri ktorých je uvedený viac ako jeden manžel.

Osoby bez záznamu o manželstve

Vyhľadá osoby bez manžela/ky.

Osoby adoptované

Vyhľadá adoptované osoby.

Má vzťah

Pravidlo vyhľadá osoby ktoré majú konkrétny vzťah. Tento sa musí zhodovať s typom zvoleným z menu. Voliteľne je možné špecifikovať počet vzťahov a počet detí.

Pravidlo vyhodnotí zhodu vtedy, a iba vtedy, ak všetky neprázdne hodnoty sa (čiastočne) zhodujú. Ak chcete použiť len jednu hodnotu, nechajte ostatné prázdne.

Je manželom/kou osoby vyhovujúcej filtru

Vyhľadá osoby vydaté za/(ženaté s) osobou, vyhovujúcou špecifikovanému filtru. Názov špecifického filtra sa vyberie z menu.

Je dieťaťom osoby vyhovujúcej filtru

Pravidlo vyhľadá osoby, ktorých niektorý z rodičov vyhovuje špecifikovanému filtru. Názov špecifického filtra sa vyberie z menu.

Je rodičom osoby vyhovujúcej filtru

ravidlo vyhľadá osoby ktorých dieťa vyhovuje špecifikovanému filtru. Názov špecifického filtra sa vyberie z menu.

Je súrodencom osoby vyhovujúcej filtru

Pravidlo vyhľadá osoby ktorých súrodenec vyhovuje špecifikovanému filtru. Názov špecifického filtra sa vyberie z menu.