Filtre udalostí

V tejto kategórii sú pravidlá ktoré vyhľadávajú osoby na základe o nich zapísaných udalostí:

S narodením

Pravidlo vyhľadá všetky osoby ktorých udalosť narodenia vyhovuje hodnotám uvedeným pre dátum, miesto a popis. Pravidlo vyhodnotí zhodu aj v prípade, že udalosť narodenia sa zhoduje s hodnotou len čiastočne. Pravidlá nie sú citlivé na veľkosť znaku. Napríklad, každý kto sa narodil vo Švédsku bude nájdený prostredníctvom hodnoty "šv" v kritériu miesto.

Pravidlo vyhodnotí zhodu vtedy, a iba vtedy, ak všetky neprázdne hodnoty sa (čiastočne) zhodujú s narodením osoby. Ak chcete použiť len jednu hodnotu, nechajte ostatné prázdne.

S úmrtím

Pravidlo vyhľadá všetky osoby ktorých udalosť úmrtia vyhovuje hodnotám uvedeným pre dátum, miesto a popis. Pravidlo vyhodnotí zhodu aj v prípade, že udalosť úmrtia sa zhoduje s hodnotou len čiastočne. Pravidlá nie sú citlivé na veľkosť znaku. Napríklad, každý kto umrel vo Švédsku, bude nájdený prostredníctvom hodnoty "šv" v kritériu miesto.

Pravidlo vyhodnotí zhodu vtedy, a iba vtedy, ak všetky neprázdne hodnoty sa (čiastočne) zhodujú s narodením osoby. Ak chcete použiť len jednu hodnotu, nechajte ostatné prázdne.

So zdrojom

Nájde osoby ktorých záznamy sa odvolávajú na špecifikovaný zdroj.

S osobnou udalosťou

Pravidlo vyhľadá všetky osoby s osobnou udalosťou ktorá vyhovuje špecifikovaným hodnotám typu udalosti, dátumu, miestu a popisu. Pravidlo vyhodnotí zhodu aj v prípade, že udalosť sa s hodnotou zhoduje len čiastočne. Pravidlá nie sú citlivé na veľkosť znaku. Napríklad, každý kto promoval vo Švédsku, bude nájdený prostredníctvom hodnoty "šv" v kritériu miesto.

Údaje o osobných udalostiach sa vyberajú z rozbaľovacieho menu. Pravidlo vyhodnotí zhodu vtedy, a iba vtedy, ak všetky neprázdne hodnoty sa (čiastočne) zhodujú. Ak chcete použiť len jednu hodnotu, nechajte ostatné prázdne.

S rodinnou udalosťou

Pravidlo vyhľadá všetky osoby s osobnou udalosťou ktorá vyhovuje špecifikovaným hodnotám typu udalosti, dátumu, miestu a popisu. Pravidlo vyhodnotí zhodu aj v prípade, že udalosť sa s hodnotou zhoduje len čiastočne. Pravidlá nie sú citlivé na veľkosť znaku. Napríklad, každý kto sa vo Švédsku oženil, bude nájdený prostredníctvom udalosti Svatba, a hodnoty "šv" v kritériu miesto.

Rodinné udalosti sa vyberajú z rozbaľovacieho menu. Pravidlo vyhodnotí zhodu vtedy, a iba vtedy, ak všetky neprázdne hodnoty sa (čiastočne) zhodujú. Ak chcete použiť len jednu hodnotu, nechajte ostatné prázdne.

Svedkovia

Pravidlo vyhľadá osoby prítomné ako svedkovia udalosti. Ak je osobná alebo rodinná udalosť špecifikovaná, nájde iba takéto typy udalostí.

Osoby s neúplnými zápismi o udalosti

Pravidlo nájde osoby s chýbajúcim dátumom či miestom pri osobnej udalosti.

Rodiny s neúplnými zápismi o udalosti

Toto pravidlo nájde osoby s chýbajúcim dátumom či miestom, pri akejkoľvek rodinnej udalosti ktorejkoľvek rodiny.