Dodatok C. Popis pravidiel používaných fitrami

Obsah

Všeobecné filtre
Filtre udalostí
Rodinné filtre
Filtre predkov
Filtre potomkov
Filtre vzťahov
Rozličné filtre

Táto príloha uvádza zoznam všetkých filtrovacích pravidiel ktoré sú v súčasnosti v GRAMPSe definované. Každé z nich je k dispozícii a dá sa použiť pri vytváraní vlastných užívateľských filtrov, viď “Editor užívateľských filtrov”. Pravidlá sú uvedené podľa kategórií

Všeobecné filtre

Táto kategória obsahuje nasledujúce najbežnejšie pravidlá:

Má kompletný záznam

Pravidlo vyhľadá všetky osoby, záznamy ktorých sú označené ako úplné. Aktuálne sa úplnosť osobných informáci vyznačí ručne, cez dialóg Editovať údaje o osobe.

Osoby s nekompletným menom

Pravidlo vyhľadá všetky osoby pri ktorých chýba meno alebo priezvisko.

Je v záložke

Toto pravidlo vyhľadá všetky osoby ktoré sú na zozname záložiek.

Zhoda s časťou textu

Vyhľadá všetky osoby, záznam ktorých obsahuje určený podreťazec znakov. Prehľadávajú sa všetky textové záznamy. Je možné zvoliť, či prehľadávanie má rešpektovať veľkosť znakov, alebo sa má riadiť regulárnymi výrazmi.

Každý

Toto pravidlo sa hodí na všetky osoby databázy. Samotné pravidlo nie je veľmi užitočné, mimo použitia na testovacie účely. Môže ale byť užitočné v spojení s ostatnými pravidlami.

Pravdepodobne žijúce osoby

Pravidlo vyhľadá všetky osoby záznamy ktorých neuvádzajú úmrtie, a ktoré nie sú neúmerne staré súdiac podľa známeho dátumu narodenia a aktuálneho dnešného dátumu.

S menom

Pravidlo vyhľadá každú osobu ktorej meno vykazuje plnú alebo len čiastočnú zhodu so zadanou hodnotou. Napríklad Marta Ericsdotter sa vyhľadá pravidlom, ktoré použije pre priezvisko hodnotu "eric" .

Pre meno, priezvisko, príponu a titul je možné použiť samostatné hodnoty. Pravidlo vyhodnotí zhodu vtedy, a iba vtedy, ak všetky neprázdne hodnoty sa (čiastočne) zhodujú s menom osoby. Ak chcete použiť len jednu hodnotu, nechajte ostatné prázdne.

Má ID

Toto pravidlo vyhľadá osobu so špecifikovaným ID GRAMPSu. Pravidlo vyhodnotí zhodu iba pri úplnej zhode.

ID môžete zapísať do textového poľa, alebo môžete osobu vybrať zo zoznamu kliknutím na tlačítko Vybrať.... V takom prípade sa po vykonaní voľby ID objaví v textovom poli.

Je predvolená osoba

Pravidlo vyhľadá predvolenú (východziu) osobu.

Údaje označené ako privátne

Vyhľadá osoby, záznamy ktorých sú označené ako dôverné.

Je žena

Vyhľadá všetky ženy.

Osoby s obrázkami

Toto pravidlo vyhľadá všetky osoby ktoré majú v galérii obrázky.

Osoby bez dátumu narodenia

Vyhľadá všetky osoby s chýbajúcim dátumom narodenia.

Je muž

Vyhľadá všetkých mužov