Dodatok B. Klávesové skratky

Obsah

Pohľad na zoznamy
Klávesové skratky
Klávesové skratky v pohľade Osoby

Väčšina štandardných položiek menu má ekvivalentné klávesové skratky. Tie sú zobrazené vpravo od položky menu. Existujú tiež klávesové skratky ktoré nie sú spojené so žiadnou položkou menu.

Táto príloha obsahuje zoznam klávesových skratiek ktoré nie sú zobrazené v menu GRAMPSu.

Pohľad na zoznamy

Klávesové skratky

V nasledujúcich zoznamoch sú k dispozícii pohľady na zoznamy: Osoby, Zdroje, Lokality a Médiá.

Klávesa

Funkcia

<Alt>N

Prepne na nasledujúci pohľad

<Alt>P

Prepne na predchádzajúci pohľad

<Alt>S

Otvoriť pozn. blok

<Ctrl>B

Editovať záložky

<Ctrl>D

Pridať zvolený prvok ako záložku

<Ctrl>H

Otvoriť dialóg histórie

Klávesové skratky v pohľade Osoby

Klávesa

Funkcia

<Ctrl>Enter

Upravuje zvoienú osobu

<Ctrl>Insert

Pridáva do databázy novú osobu

<Ctrl>Delete

Vymaže zvolenú osobu