Dodatok A. Často kladené otázky

Táto príloha obsahuje zoznam otázok, často sa objavujúcich v diskusiách konferencií a vo fórach. Zoznam nie je v žiadnom prípade vyčerpávajúci. Ak si želáte do zoznamu pridať otázku/odpoveď, pošlite prosím váš návrh emailom do [email protected]

Čo je GRAMPS?

GRAMPS je programový systém pre vedenie genealogického výskumu a analýzy (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Inými slovami, je to osobný genealogický program ktorý umožňuje uchovávanie, editovanie a skúmanie genealogických údajov pomocou počítača.

Kde ho môžem získať a koľko stojí ?

GRAMPS si môžete zadarmo stiahnuť z http://sf.net/projects/gramps. GRAMPS je projekt typu Open Source, publikovaný pod licenciou GNU General Public License. Máte k dispozícii plný prístup k zdrojovému kódu, a program i zdrojový kód môžete voľne distribuovať.

Pracuje pod Windows (tm)?

Nie. GRAMPS používa knižnice GTK a GNOME. I keď GTK knižnice už boli portované pre Windows, nie je tomu tak s knižnicami GNOME. Nevylučujeme, že sa to v budúcnosti nezmení.

Pracuje v OS MAC ?

V projekte Fink boli portované niektoré zo starších verzií GRAMPSu na OSX (tm). Port pre Mac OSX nie je projektom GRAMPS priamo podporovaný, predovšetkým preto, lebo žiaden z vývojárov GRAMPSu nepoužíva Mac OSX, a pretože OSX nie je Free Software.

Táto verzia GRAMPS (2.2.0) zrejme ešte nebola portovaná projektom Fink. Kvôli ďalším podrobnostiam prosím kontaktujte Fink projekt.

Mimo projektu Fink niektorí užívatelia boli úspešní pri používaní DarwinPorts.

Pracuje pod KDE?

Áno, ak sú nainštalované požadované knižnice GNOME.

Musím mať naozaj nainštalovaný GNOME ?

Áno, ale nemusíte použivať GNOME desktop.

Ktorú verziu GNOME potrebujem ?

Táto verzia grampsu vyžaduje GNOME 2.8.0 alebo vyššie. Predošlé verzie zo série 1.0.x vyžadovali GNOME 2.0.

Je GRAMPS kompatibilný s ostatným genealogickým software?

GRAMPS vynakladá všetko úsilie na zachovaní kompatibility s GEDCOM, ktorý je všeobecným štandardom pre záznam genealogických informácií. Máme filtre pre import a export, ktoré umožňujú, aby GRAMPS čítal a zapisoval súbory GEDCOM.

Je však treba vedieť, že štandard GEDCOM je zavedený dosť nedôsledne - skoro každý genealogický software používa svoju vlastnú "odnož" GEDCOMu. Filtre pre import/export môžu byť vytvorené veľmi rýchlo po tom, ako sa o novej verzii dozvieme. Na to, aby sme sa o týchto neznámych odnožiach dozvedeli, potrebujeme reakcie od našich užívateľov. Informujte nás prosím o všetkých verziách GEDCOM ktoré GRAMPS nepodporuje, a my sa vynasnažíme, aby ich podporoval!

Dokáže GRAMPS čítať súbory vytvorené pomocou iných genealogický programov?

Viď vyšie.

Zapisuje GRAMPS súbory tak, aby ich mohli ostatné genealogické programy čítať?

Viď vyšie.

Dokáže GRAMPS vytlačiť genealogický strom mojej rodiny?

Áno. Názory ľudí na to, čo vlastne genealogický strom je, sa rôznia. Niektorí sa domnievajú, že je to graf počínajúci vzdialeným predkom, ktorý ukazuje všetkých jeho/jej potomkov a ich rodiny. Iní si myslia, že by to mal byť graf smerujúci od danej osoby späť do minulosti, uvádzajúci predkov a ich rodiny. Ďalší zase majú na mysli tabuľku, textovú správu, atď.

GRAMPS môže vytvoriť ktorýkoľvek z horeuvedených výstupov, a mnoho iných grafov a správ. Mimo toho, architektúra zásuvných modulov-pluginov vám (užívateľom) umožňuje vytvárať vlastné moduly, ktorými môžu byť nové zostavy, grafy, alebo nástroje používané pri výskume.

Aké sú výstupné formáty zostáv aplikácie GRAMPS ?

Textové správy sú k dispozícií vo formátoch HTML, PDF, AbiWord, KWord, LaTeX, RTF, a OpenOffice. Grafické výstupy (grafy a schémy) sú vo formátoch PostScript, PDF, SVG, OpenOffice, a GraphViz.

Je GRAMPS použiteľný pre internet?

GRAMPS môže ukladať www adresy a nasmerovať na ne váš www prehliadač. Môže importovať dáta, ktoré si stiahnete z Internetu. Dokáže exportovať dáta, ktoré môžete posielať na Internet. GRAMPS pozná štandardné súborové formáty, bežne používané na Internete (napr. obrazové JPEG, PNG, a GIF, zvukové MP3, OGG, a WAV, video QuickTime, MPEG, a AVI, atď.) Mimo toho existuje len málo, čo môže genealogický program robiť s internetom.

Môžem si vytvárať vlastné výstupy/filtre/, atď.?

Áno. Existuje viacero úrovní v ktorých sa dá realizovať prispôsobenie vlastným potrebám. Jednou z nich je vytváranie alebo úprava šablón pre výstupy. Poskytujú vám určitú možnosť meniť typ písma, farby, a rozvrhnutie výstupov. To, čo bude v konkrétnom výstupe, môžete zadať aj použitím ovládacích prvkov aplikácie GRAMPS v dialógu pre výstupy a správy. Ďalej, môžete vytvárať vlastné filtre - je to užitočné, ak chcete vyhľadávať ľudí na základe vami stanovených kritérií. Filtre môžete kombinovať, a vytvárať tak filre nové, komplexnejšie. Nakoniec je tu možnosť vytvárania vlastných modulov. Môžu to byť nové výstupy správ, nástroje použité pre skúmanie, filtre pre import/export, atď. To už predpokladá určité znalosti programovania v jazyku Python.

Aké štandardy GRAMPS podporuje?

Dobrá správa ohľadom štandardov je iba to, že ich o nich nikdy nie je núdza. GRAMPS je testovaný tak, aby podporoval nasledovné varianty GEDCOMu: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, a Visual Genealogie.

Aká je najväčšia veľkosť databázy (v bytoch) ktorú dokáže GRAMPS zvládnuť?

GRAMPS nemá fixne stanovené limity týkajúce sa veľkosti databázy. Počínajúc touto verziou, GRAMPS už neukladá všetky údaje do pamäti, čo mu umožńuje, aby pracoval s oveľa rozsiahlejšími databázami ako predtým. V skutočnosti však isté obmedzenia existujú. Hlavným limitujúcim faktorom je dostupná systémová pamäť a veľkosť cache pre prístup databázy BSDDB. Pri bežnej veľkosti pamätí používaných v súčasnosti by GRAMPS nemal mať problém využívať databázy s údajmi desiatok tisícok ľudí.

Koľko osôb dokáže spravovať databáza GRAMPS ?

Zistili sme, že na typickom počítači má GRAMPS tendenciu spomaľovať, ak databáza obsahuje asi 150 000 osôb. Závisí to ale na tom, koľko pamäte máte k dispozícii.

Prečo je GRAMPS tak pomalý?

Už nie je! Vyskúšajte aktuálnu verziu, 2.2.0.

Moja databáza je naozaj veľká. Je nejaký spôsob ako nahrať do pamäti všetky dáta?

Počínajúc touto verziou, GRAMPS už viac nenahráva všetky dáta do pamäti, čo mu umožňuje,aby pracoval s oveľa väčšou databázou ako predtým.

Chcem spustiť Úvodný dialóg ešte raz. Ako to dosiahnem?

GRAMPS udržiava príznak v konfiguračnej databáze GNOME na indikáciu toho, že startup dialóg už bol zobrazený. Aby to GRAMPS urobil znovu, je potrebné príznak nastaviť znovu. Urobíte to nasledovným príkazom:

gconftool-2 -u /apps/gramps/behavior/startup

Why are non-Latin characters displayed as garbage in PDF/PS reports?

This is a limitation of the built-in fonts of PS and PDF formats. To print non-Latin text, use the Print... in the format selection menu of the report dialog. This will use the gnome-print backend, which supports PS and PDF creation, as well as direct printing.

If you only have Latin text, the PDF option will produce a smaller PDF compared to that created by gnome-print, simply because no font information will be embedded.

Prečo nemôžem pridať/odstrániť/editovať stĺpce zoznamov v pohľadoch Osoby a Rodina?

Teraz už môžete! Vyskúšajte aktuálnu verziu, 2.2.0

Chcel by som do GRAMPS prispieť tak, že napíšem svoju vlastnú výstupnú zostavu. Ako na to?

Najjednoduchším spôsobom ako pridať zostavy, filtre, nástroje, atď, je skopírovať tie, ktoré už v GRAMPS existujú. Pokiaľ sa vám podarí vytvoriť to, čo chcete úpravou existujúceho - gratulujeme! Ak vašej myšlienke nevyhovuje logika žiadneho z existujúcich nástrojov GRAMPSu, potom vám táto stránka http://gramps.sourceforge.net/phpwiki/index.php/GrampsDevelopersPage môže poskytnúť pomoc pri písaní vašich vlastných pôvodných zásuvných modulov.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, alebo ak by ste váš nápad chceli s nami prediskutovať, neváhajte sa s nami spojiť na [email protected]

Pre otestovanie vášho postupu môžete váš plugin /zásuvný modul/ uložiť do adresára $HOME/.gramps/plugins, kde by mal byť pri štarte nájdený a importovaný. Správne napísaný plugin sa sám zaregistruje do GRAMPSu, vytvorí položku v menu, atď..

Ak ste s vaším modulom spokojný/(á) a chceli by ste ním prispieť do projektu GRAMPS, veľmi radi vás privítame na [email protected]

Našiel som chybu v programe a chcem, aby sa odstránila ihneď! Čo mám robiť?

Najlepšie čo by ste mohli urobiť by bolo chybu odstrániť, a opravný balíček zaslať na [email protected] :-)

Dobre napísané hlásenie o chybe by malo obsahovať:

  • Verziu grampsu ktorú ste používali, keď sa chyba vyskytla (zistíte cez menu PomocO aplikácii).

  • Jazykovú verziu v ktorej bol gramps spustený (zistíte vykonaním príkazu

    echo $LANG

    v termináli).

  • Príznaky, že sa naozaj jedná o chybu.

  • Akékoľvek správy, chybové oznamy, upozornenia, atď., ktoré sa ukázali vo vašom termináli alebo v samostatnom okne.

Most problems can be fixed quickly provided there is enough information. To ensure this, please follow up on your bug reports. In particular, if you file a bug report with the gramps bug tracker, PLEASE log in to bugs.gramps-project.org before filing (register your free account if you don't have one). Then we will have a way of contacting you should we need more information.

Ak sa vám toto vysvetlenie zdá byť málo obsažné, potom navštívte tento odkaz: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html

Je jasné, že GRAMPS nevyhnutne musí byť prepísaný na aplikáciu typu (klient-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/čokoľvek-chcete). Kedy to bude?

Najlepšie si to zaistíte, ak to spravíte sám/(sama). GRAMPS je predsa free/open source, nikto vám nebráni vziať celý kód a pokračovať vo vývoji smerom, ktorý sa vám bude javiť ako vhodný. Ak sa tak rozhodnete, potom by ste mohli váš projekt nazvať nejako inak, aby nedochádzalo k zámene s pokračujúcim vývojom GRAMPSu. V prípade, že by ste potrebovali od GRAMPSu radu, odbornú pomoc, filtre, atď., budeme radi spolupracovať s vaším novým projektom na tom, aby bola zaistená kompatibilita, prípadne možnosti importu/exportu do vášho nového formátu projektu.

If, however, you would like the GRAMPS project to adopt your strategy, you would need to convince GRAMPS developers that your strategy is good for GRAMPS and superior to the present development strategy.