GRAMPS Manual V2.9

Alex Roitman

Het GRAMPS Project

Donald N. Allingham

Het GRAMPS Project

Deze handleiding beschrijf GRAMPS versie 2.2.0.

Deze handleiding is vrije software; u kunt dit herverdelen of veranderen onder de GNU General Public License zoals dit gepubliceerd werd door de Fee Software Foundation; volgens versie 2 van deze Licentie, of volgens uw keuze naar een volgende versie.

Deze handleiding wordt verdeeld in de hoop dat ze bruikbaar is, maar ZONDER GELIJKWELKE GARANTIE; zonder zelfs een garantie dat dit voor een bepaald doel geschikt zou zijn of een garantie op VERKOOPBAARHEID. Zie daarvoor de GNU GPL voor meer details.

U zou een kopie moeten ontvangen hebben van de GNU GPL samen met dit programma; indien niet, schrijf naar Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Wijzigingen
Herziening GRAMPS Manual V2.9November 2006

Alex Roitman

Het GRAMPS Project

Herziening GRAMPS Handleiding V2.8Juli 2006

Alex Roitman

Het GRAMPS Project

Herziening GRAMPS Handleiding V2.5Februari 2004

Alex Roitman

Het GRAMPS Project

Herziening GRAMPS Handleiding V2.4December 2003

Alex Roitman

Het GRAMPS Project

Herziening GRAMPS Handleiding V2.3September 2003

Alex Roitman

Het GRAMPS Project

Herziening GRAMPS Handleiding V2.2Juli 2003

Alex Roitman

Donald A. Peterson

Het GRAMPS Project

Herziening GRAMPS Handleiding V2.1Mei 2003

Alex Roitman

Het GRAMPS Project

Herziening GRAMPS Handleiding V2.0April 2003

Alex Roitman

Het GRAMPS Project

Herziening GRAMPS Handleiding V1.12001

Donald N. Allingham

Het GRAMPS Project

Herziening GRAMPS Handleiding V1.02001

Donald N. Allingham

Het GRAMPS Project

Samenvatting

De GRAMPS Handleiding is de gebruikershandleiding om de gebruikers hun weg te laten vinden in het GRAMPS programma. Alle aspecten worden behandeld, inbegrepen de algemene zaken, subtiele tips, hulpmiddelen, rapporten, enz.


Inhoudsopgave

Voorwoord
Waarom GRAMPS gebruiken?
Typografische afspraken
1. Beginnen
GRAMPS starten
Kies een gegevensbestand
Hulp verkrijgen
2. Hoofdvenster
Schermen
Schermen wisselen en weergavemodus
Personenscherm
Relatiescherm
Scherm Familie Lijst
Afstammelingenscherm
Gebeurtenissenscherm
Bronnenscherm
Locatiescherm
Mediascherm
Bibliothekenscherm.
3. Gebruik
Een nieuw gegevensbestand starten
Een gegevensbestand openen
Opslaan van veranderingen aan uw gegevensbestand
Importeren van gegevens
Gegevens exporteren
Exporteren naar het GEDCOM-formaat
Export into GRAMPS formats
Exporteren naar andere formaten
Ingave en aanpassen van gegevens: snelstart overzicht
Een persoon toevoegen of aanpassen
Een relatie specificeren
Ouders specificeren
Kinderen specificeren
Foto's en andere media objecten toevoegen
To Edit Events, Sources, Places, and Repositories
Invoeren en aanpassen van gegevens: een volledige beschrijving
Informatie over personen bewerken
Datums aanpassen
Relatie-informatie bewerken
Broninformatie bewerken
Locatie-informatie bewerken
Media-objecten informatie bewerken
Gebeurtenisseninformatie bewerken
Bronreferenties bewerken
Namen
Kenmerken
Adressen
Gegevens samenvoegen
Navigatie
Personenscherm gebruiken
Familiescherm gebruiken
Stamboomscherm gebruiken
De basispersoon vastleggen
Using history-based tools
Personen voorzien van een baldwijzer
Gegevens terugvinden
Verslagen aanmaken
Vervangwaarde
Boeken
Code Generators
Grafische verslagen
Tekstverslagen
Schermverslagen
Web Pagina
Running Tools
Analyse en onderzoek
Gegevensbestand wordt verwerkt
Utilities
4. Instellingen
Voorkeuren
Algemeen
Beeld
Tonen van namen
ID-formaten
Waarschuwingen
Onderzoekerinformatie
Markeerkleuren
Andere instellingen
Advanced manipulation of settings
A. FAQ : vaak gestelde vragen
B. Sneltoetsreferentie
Schermen met lijsten
Common bindings
People View bindings
C. Filter rules reference
Algemene filters
Gebeurtenisfilters
Familie filters
Voorouderfilters
Afstammelingen filters
Relatie-filters
Verscheidene filters
D. Commandoregel referentie
Beschikbare opties
Formaatopties
Openingsopties
Importeeropties
Exporteeropties
Actie-opties
Actie
Voorbeelden
E. Over GRAMPS

Lijst van figuren

1.1. Startvenster
2.1. GRAMPS Hoofvenster
2.2. Weergave zijbalk
2.3. Modus met tabbladen
2.4. Dialoog aanpassen kolommen
2.5. Controle van de filters wordt getoond
2.6. Relatiescherm
2.7. Relationship Reordering Window
2.8. Scherm Familie Lijst
2.9. Afstammelingenscherm
2.10. Menu kinderen
2.11. Personal Context Menu
2.12. Gebeurtenissenscherm
2.13. Bronnenscherm
2.14. Locatiescherm
2.15. Mediascherm
2.16. Bibliothekenscherm.
3.1. Export assistent: keuze van het formaat
3.2. Exporteer hulp: GEDCOM opties
3.3. Een familie aanpassen
3.4. Een persoon selecteren
3.5. Een familie selecteren
3.6. Waarschuwing dubbele familie
3.7. Kind referentie Aanpasser
3.8. Dialoog aanpassen persoon
3.9. Dialoog aanpassen personen - namen
3.10. Dialoog aanpassen persoon - kenmerken
3.11. Dialoog aanpassen persoon - adressen
3.12. Dialoog aanpassen persoon - aantekeningen
3.13. Dialoog aanpassen persoon - bronnen
3.14. Dialoog aanpassen persoon - galerij
3.15. Dialoog aanpassen persoon - internet
3.16. Dialoog persoonsassociaties bewerken
3.17. Dialoog persoon - LDS bewerken
3.18. Dialoog voor keuze van de datum
3.19. Family Editor dialog
3.20. Dialoog bronnen bewerken
3.21. Dialoog locatie bewerken
3.22. Dialoog Mediakenmerken bewerken
3.23. Dialoog gebeurtenissen bewerken
3.24. Dialoog broninformatie bewerken
3.25. Dialoog namen bewerken
3.26. Dialoog kenmerken bewerken
3.27. Dialoog Aanpassen Adressen
3.28. Dialoog personen vergelijken
3.29. Merge People dialog
3.30. Dialoog Samenvoegen Bronnen
3.31. Merge Places dialog
3.32. Dialoog bladwijzers bewerken
3.33. Type-ahead find
3.34. Boekverslagdialoog
3.35. Dialoog filter opstellen
3.36. Dialoog regel toevoegen
3.37. Kladblokgereedschap
4.1. Voorkeurendialoog